Dotacje PROW a scalanie gruntów rolnych

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach PROW na lata 2014–2020 pomoc na wykonanie zadania poscaleniowego może wynieść od 1900 do 2000 tys. euro na 1 ha.

Dotacje przewidziane są również na opracowanie samego projektu scalenia gruntów. Co dla rolnika oznacza to w praktyce? Sam projekt budzi sporo wątpliwości. Samorządowcy i wójtowie gmin, którzy zdecydowali się zachęcić rolników do sięgnięcia po dotacje, często spotykają się z niechęcią ze strony samych zainteresowanych.

Scalanie polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych.

Alina Wroszak, zajmująca się planowaniem przestrzennym w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach-Przegini w pow. krakowskim, wyjaśnia: – Wiele osób boi się, że podczas tworzenia nowego układu straci dobrze usytuowane działki na rzecz mniej atrakcyjnych terenów. Część pamięta jeszcze scalanie, jakie miało miejsce zaraz po wojnie. Pracujemy nad tym, by wyjaśnić, na czym tak naprawdę polega program.

Scalanie polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych.

– Scalenie gruntów ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na jedno gospodarstwo oraz powiększenia ich średniej wielkości – wyjaśnia Marek Czaplicki, zastępca dyrektora Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. – W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem – dodaje.

scalanie gruntów

Scalanie gruntów ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na jedno gospodarstwo.

Rolnicy otrzymają także 100% wsparcie finansowe na opracowanie projektu scalania. Wysokość kwoty zależna jest od obszaru, na jakim znajduje się gmina. Równowartość do 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem przeznaczona jest dla województw:

  • dolnośląskiego,
  • lubelskiego,
  • małopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • śląskiego,
  • świętokrzyskiego.

Pozostali otrzymają do 650 euro na 1 ha gruntów.

Na wykonanie zagospodarowania gruntu poscaleniowego przeznaczono odpowiednio do 2 tys. euro za 1 ha na w wymienionych 6 województwach i do 1,9 tys. euro w pozostałych.

O tym, kto otrzyma pieniądze, decyduje Urząd Marszałkowski. Rolnik nie może jednak o zwrot starać się samodzielnie, a jedynie za pośrednictwem starosty, u którego złoży odpowiedni wniosek.

scalenie gruntów

Dotacje można również otrzymać na stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych.

– Pojedynczy rolnik według tego, co mówi ustawa, nie ma szans na otrzymanie wsparcia. Pomoc przyznawana jest przede wszystkim w tych gminach, gdzie wniosek złoży ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia – wyjaśnia Ryszard Radwan, geodeta w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach-Przegini.

Ponadto pomoc przyznana zostanie dopiero wówczas, gdy opracowano już założenia do projektu scalenia gruntów, zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji, dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

– Sam wniosek o objęcie programem scalania jest prosty. Pracownicy naszego urzędu pomagają w jego wypełnieniu każdemu, kto do nas przyjdzie. Dla gmin wzięcie udziału w tego typu projekcie jest często jedyną okazją na wybudowanie dróg oraz zrobienie porządków w księgach wieczystych. I najważniejsze – rolnik nie wykłada nic własnej kieszeni – puentuje Ryszard Radwan.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *