Dyrektywa ściekowa. Czy polska wieś będzie skanalizowana?

Dyrektywa ściekowa zostanie znowelizowana. W Parlamencie i w Radzie Europejskiej trwają prace nad jej rozszerzeniem. Proponuje się wyposażenie w systemy kanalizacji metropolii o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 1 000 i więcej.

Zapisy dyrektywy ściekowej zostaną dopasowane do przepisów Europejskiego Zielonego Ładu. Nastąpi to przez rozszerzenie jej zakresu i adaptację do norm zawartych w tymże dokumencie.

Jakie zmiany czekają dyrektywę ściekową?

Rada i Parlament Europejski uzgodnili wprowadzenie obowiązku wtórnego oczyszczania ścieków komunalnych dla aglomeracji posiadających co najmniej 1000 RLM. Ma się to stać do 2035 r. Ponadto do roku 2039 ma być wprowadzone wymaganie konieczności stosowania trzeciego stopnia oczyszczania dla wszystkich oczyszczalni o RLM 150 000 i powyżej. Polegać ma ono na usuwaniu azotu do parametrów 8 mg/l (80%) i fosforu do wartości 0,5 mg/l (90%).
Oprócz tego dla oczyszczalni o RLM wynoszącej co najmniej 10 000 obowiązkowe będzie wdrożenie do 2045 roku oczyszczanie trzeciego stopnia. Dotyczy ono usuwania azotu do wartości 10 mg/l (80%) i fosforu do wartości 0,7 mg/l (87,5%).
Ponadto do roku 2045 ma być wprowadzony obowiązek oczyszczania czwartego stopnia dla oczyszczalni o RLM co najmniej 10 000.

Dyrektywa ściekowa promuje ponowne wykorzystanie ścieków

Negocjatorzy uzgodnili także obowiązek promowania w państwach UE ponownego wykorzystania już oczyszczonych ścieków. Dotyczy to szczególnie obszarów dotkniętych niedoborami wody. Członkowie UE mają obowiązek uwzględnić w swoich strategiach dotyczących wykorzystania wody środki jej ponownego użycia

Dyrektywa ściekowa a zdrowie i środowisko

W znowelizowanej dyrektywie ściekowej znalazł się zapis o wzmocnieniu monitorowania różnych parametrów zdrowia publicznego. Dotyczy to wirusów i patogenów groźnych dla ludzi, a także zanieczyszczeń chemicznych. Ponadto dla aglomeracji o RLM co najmniej 100 000 w ściekach komunalnych, konieczna będzie kontrola oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Oprócz tego oczyszczalnie ścieków komunalnych będą musiały co roku stopniowo zwiększać udział wykorzystywanej energii odnawialnej. Ten zapis wprowadzono w trosce o neutralność klimatyczną.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Zapisy nowej dyrektywy ściekowej wprowadzają rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP) dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz dla produktów kosmetycznych. Oznacza to dla producentów udział w kosztach oczyszczania czwartego stopnia. Pokrywać oni mają co najmniej 80% kosztów, a finanse krajowe uzupełnią resztę.

Znowelizowana dyrektywa ściekowa najprawdopodobniej pojawi się oficjalnie pod koniec wiosny. Obecnie jej zapisy czekają na tylko na zatwierdzenie Parlamentu i Rady Europejskiej.

Dowiedz się więcej o nowych rozwiązaniach dla gmin, problemach, dofinansowaniu lokalnych działań oraz obowiązkach czekających na polskiej wsi

Przeczytaj także: KRUS rozsyła rolnikom PIT-y za 2023 rok

Źródło: Serwis Samorządowy

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *