Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2022 ze zmianami

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w 2022 r. będzie można realizować na innych zasadach, niż obecnie. Tak wynika z projektu rozporządzenia MRiRW, który trafił do konsultacji społecznych. Zmiany, które w nim zawarto są konieczne, ze względu na naniesione korekty w PROW 2014-2020. Sprawdźmy więc co dokładnie zmieni się w przepisach w odniesieniu do tego działania.

W PROW 2014-2020 wprowadzono zmiany które odnoszą się bezpośrednio do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Dzięki tym zmianom rolnicy otrzymają możliwość m.in. podejmowania nowych zobowiązań i pakietów w programie Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2022. Proponowane zmiany zaczną obowiązywać od kolejnej kampanii wniosków, czyli od 15 marca 2022 r.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2022 – rozszerzony zakres wariantów ,,ptasich”

Pierwsza ze zmian o których wspomniano w rozporządzeniu MRiRW w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” dotyczy umożliwienia podejmowania zobowiązań w ramach wariantów 4.8., 4.9., 4.10., a także 4.11. na całym obszarze Natura 2000. Są to tzw. warianty ,,ptasie” pakietu 4 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

Przypomnijmy, że wcześniej te warianty można było realizować tylko na działkach należących do wyznaczonych obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). Zgodnie z nowymi przepisami realizacja wariantów ptasich będzie możliwa na całym obszarze Natura 2020.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna – wsparcie do dwóch ras owiec i kóz

Kolejna zamiana odnosi się natomiast do Pakietu 7 – Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie poprzez rozszerzenie wsparcia dla dwóch ras owiec: polskiej owcy górskiej, a także białogłowej owcy mięsnej. Ponadto, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w 2022 r. dzięki zmianom pozwala objąć wsparciem dwie rasy kóz, a mianowicie: kozę kazimierzowską i kozę sandomierską.

W przypadku owiec wymagana ilość matek tych ras powinna wynosić minimum 15 sztuk. Natomiast w odniesieniu do kóz ich liczba powinna wynosić minimum 3 sztuki.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2022 – możliwość mulczowania

Oprócz tego, w ramach wprowadzonych zmian dopuszczono możliwość wykonania mulczowania w ramach Pakietu 1 – Rolnictwo zrównoważone, a także Pakietu 2 – Ochrona wód i gleb. W przypadku tych pakietów wprowadzono uelastycznienie przepisów, ze względu na postępujące zmiany klimatu i wydłużenie okresu wegetacyjnego.

Nowe pakiety rolnośrodowiskowe od 2022 r.

Ostatnia ze zmian w odniesieniu do programu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w 2022 r. dotyczy wprowadzenia dwóch, nowych pakietów.

Pierwszy z nich Pakiet 8 – Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk ma zachęcić do prowadzenia zrównoważonej gospodarki na trwałych użytkach zielonych. Wsparcie w ramach tego pakietu rolnicy otrzymają w przypadku posiadania co najmniej 1 sztuki zwierzęcia. Z gatunku takich jak np. bydło domowe, bawoły domowe, kozy, owce lub konie.

Drugi, nowy Pakiet 9 – Retencjonowanie wody skierowano do rolników, którzy utrzymują wodę na trwałych użytkach zielonych. Dzięki temu przyczyniają się do zmniejszenia jej szybkiego odpływu. Głównym celem tego wsparcia jest zachęcenie rolników do podejmowania działań pozytywnie wpływających na kształtowanie się warunków wodnych. Co ważne, zobowiązania w ramach tego pakietu zainteresowani rolnicy będą podejmować na okres 1 roku.

Wymienione zmiany odnoszące się do programu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2022 wejdą w życie od 15 marca 2022 r.

Czytaj również: Ceny nawozów w grudniu 2021 r. Tak drogo jeszcze nie było!

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *