Działanie Współpraca 2022 – od kiedy nabór? Sprawdź!

ARiMR ogłosiła kolejny nabór wniosków o pomoc finansową pochodzącą z budżetu PROW 2014-2020. Tym razem rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie poprzez działanie ,,Współpraca” 2022. Producenci w tym przypadku mogą uzyskać pieniądze pod warunkiem prowadzenia działań na rzecz innowacji. Sprawdźmy więc jakie są zasady przyznawania wsparcia w ramach ogłoszonego naboru.

Wnioski o działanie Współpraca producenci będą mogli składać jeszcze w kwietniu 2022 r. Szczegółowe warunki, a także tryb przyznawania ogłoszonej pomocy finansowej przekazała ARMR w opublikowanym ogłoszeniu prezesa.

Działanie Współpraca 2022 – dla kogo?

Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że pomoc finansową poprzez działanie ,,Współpraca” w 2022 r. przyznaje się grupie operacyjnej EPI. O której mowa w art. 56 rozporządzenia PE i Rady UE nr 1305/2013.

W związku z tym, wsparcie przyznaje się jeżeli ta grupa:

  • składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów do których należą m.in. rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy, a także osoby świadczące usługi doradcze,
  • działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji.

Innowacje mogą obejmować m.in. nowe produkty lub znacznie udoskonalone. Działania mogą być prowadzone również w zakresie innowacji nowych lub znacznie udoskonalonych metod technologii, organizacji lub marketingu w zakresie produkcji. Mogą to być także działania dotyczące przetwarzania lub wprowadzenia do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Ponadto, grupa powinna działać w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie tworzenia lub rozwoju:

  • krótkich łańcuchów dostaw,
  • rynków lokalnych.

Oprócz tego, grupy operacyjne muszą posiadać numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR.

Działanie Współpraca nabór 2022 – wniosek i kwota wsparcia

Pomoc finansową w ramach działania ,,Współpraca” przyznaje się po wcześniejszym złożeniu wniosku w Centrali ARiMR. Można to uczynić osobiście, przez upoważnioną osobę lub za pomocą przesyłki nadanej w placówce Poczty Polskiej. Termin naboru rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 15 czerwca 2022 r.

Wsparcie finansowe przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, biorąc pod uwagę kryteria wyboru operacji.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz – informuje ARiMR.

Czytaj również: Mój Prąd 2022 – wkrótce startuje kolejna edycja. Sprawdź!

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *