Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – jak to zrobić?

Chcesz wydzierżawić grunt od państwa? Nie wiesz jak to zrobić? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być dzierżawcą państwowych gruntów ornych? Kto może dzierżawić o komu nie przysługuje dzierżawa gruntów Skarbu Państwa? Jak dowiedzieć się, które działki są dostępne? Na te, a także inne pytania, odpowiadają przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tzw. KOWR.

Obecnie dzierżawa jest podstawową formą gospodarowania gruntami SP.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWSP) oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 30 kwietnia 2016 r., zmieniła zasady zagospodarowania państwowych gruntów należących do Zasobów Mienia Skarbu Państwa. Podstawową formą stała się dzierżawa.

Najpierw przetarg – następnie dzierżawa gruntów Skarbu Państwa

Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa

Wojciech Adamczyk, po. rzecznika prasowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników (KOWR)

Według nowych zasad w pierwszej kolejności KOWR ma obowiązek oferować grunty rolne Zasobów Mienia Skarbu Państwa (ZMSP), w trybie przetargu ograniczonego – informuje Wojciech Adamczyk, po. rzecznika prasowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników (KOWR).

Przetargi na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa mają formę licytacyjną lub oferty pisemnej. Warto dodać, że KOWR organizuje przetargi ofert na wniosek m. in. rolników.

Kto może uczestniczyć w przetargu na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa?

W przetargu na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Czy wysokość czynszu decyduje o wygranej w przetargu?

W przypadku przetargu, o którym była wcześniej mowa, wysokość czynszu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa nie jest decydującym kryterium wyłaniania zwycięzcy – odpowiada W. Adamczyk z KOWR.

 Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być dzierżawcą gruntów  od państwa?

Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa nie jest dostępna dla każdego.  Jeśli rolnik chce zostać dzierżawcą gruntów od państwa, powinien spełniać (wszystkie) następujące kryteria:

dzierżawa gruntów od państwa

W przetargu na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

  •  Od co najmniej 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz, nieruchomość wystawiana do przetargu położona jest w gminie zamieszkania rolnika lub w gminie graniczącej z tą gminą.
  •  Posiadać kwalifikacje rolnicze.
  •  Osobiście prowadzić gospodarstwo rolne, o powierzchni łącznej mniejszej niż 300 ha użytków rolnych, przez okres co najmniej 5 lat (wymóg ten nie dotyczy rolników, którzy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat).
  •  Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Jaki jest tryb postępowania w przypadku zamiaru dzierżawy gruntów Skarbu Państwa?

Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa podlega określonej procedurze, przedstawionej poniżej. Należy:

  •  Znaleźć ogłoszenie przetargu na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa np.: na stronie internetowej KOWR, w Oddziale Terenowym, Urzędzie Gminy, sołectwie.
  •  Złożyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu przetargu w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu.
  •  Sprawdzić, czy zostało się zakwalifikowanym do przetargu przez komisję przetargową KOWR.
  •  Wpłacić wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu przetargu oraz stawić się na przetarg.
  •  Wylicytować najwyższy czynsz dzierżawny, a w przypadku przetargu ofert uzyskać najwyższą liczbę punktów.
  •  Podpisać umowę dzierżawy.

Kto nie może brać udziału w przetargach na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa?

A. Struziak, KOWR

Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR

– W przetargach nie mogą brać udziału osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji Nieruchomości nie opuściły tych nieruchomości oraz osoby które kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych. Do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte. Chyba, że zbycie nastąpiło na cele publiczne – mówi Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR.

Jak jest wysokość czynszu przy dzierżawie gruntów od państwa?

– Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określonym okręgu podatkowym regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stawki czynszu dzierżawnego zostały w sposób przejrzysty zaprezentowane w tabeli stawek. Stanowi ona załącznik do tego rozporządzenia – mówi dyrektor Struziak z KOWR. – W rozporządzeniu tym, poza zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, określono również zasady ustalania czynszu od innych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli i urządzeń z nimi związanych – dodaje

-Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny gruntów Skarbu Państwa stanowi zarówno wartość czynszu wywoławczego do licytacji w przetargach, jak i wysokość czynszu, jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego będzie zobowiązany płacić Agencji. Czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi kryterium oceny ofert – wyjaśnia dyrektor Struziak z KOWR.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *