Efektywne wykorzystanie azotu — czyli gama odmian N-Flex

Efektywne wykorzystanie azotu, jako głównego czynnika plonotwórczego daje wymierne korzyści w produkcji rzepaku. Dlatego w ramach programu hodowlanego firma Limagrain wyselekcjonowała odmiany N-Flex, które optymalnie gospodarują tym pierwiastkiem.

Uprawa rzepaku ozimego wiąże się z ponoszeniem dużych nakładów zarówno pracy, jak i finansowych. Wynika to chociażby z dużych wymagań pokarmowych gatunku. Ich zaspokojenie generuje koszty związane z nawożeniem. Dlatego ogromne znaczenie ma wybór właściwej odmiany, która zapewni rentowność produkcji, przez m.in. efektywne wykorzystanie azotu i innych składników pokarmowych.

Azotowe problemy…

Nawożenie azotowe stanowi jeden z największych kosztów produkcji w uprawie rzepaku ozimego. Ustalanie terminów i określanie dawek nawozowych generuje wiele problemów, szczególnie w świetle regulacji dyrektywy azotanowej. Warunki atmosferyczne, takie jak: susza, ulewne deszcze, okresy chłodów przyczyniają się do ograniczenia dostępności tego pierwiastka dla roślin. Stanowisko, parametry fizykochemiczne gleby także mają niebagatelne znaczenie w pobieraniu i przyswajaniu azotu.

Deficyt czy nadwyżka?

Dla roślin szkodliwy jest zarówno niedobór, jak i nadmiar azotu. Deficyt tego makroelementu skutkuje: ● zahamowaniem tempa wzrostu i ograniczeniem wigoru roślin; ● przyspieszeniem i skróceniem kwitnienia; ● zmniejszeniem liczby łuszczyn i nasion w łuszczynach; ● obniżeniem parametrów i zmniejszeniem wolumenu plonu. Nadmiar z kolei sprzyja wyleganiu roślin i zwiększa podatność na infekcje.

Zachować równowagę

Nadmiar azotu w biosferze związany jest w największym stopniu z jego wadliwym stosowaniem w rolnictwie. Prowadzi do zachwiania równowagi w ekosystemach i zaburzeń w procesach atmosferycznych, biologicznych oraz hydrologicznych (m.in. eutrofizacji wód). Odpowiednie nawożenie, a w konsekwencji odżywienie azotem polega na jego efektywnym wykorzystaniu przez rośliny, niezależnie od warunków klimatyczno-siedliskowych, w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Kierunek: efektywne wykorzystanie azotu

 

Zarządzanie nawożeniem azotowym składa się z kilku elementów, obejmujących:

  • dobór odpowiedniego rodzaju nawozu;
  • właściwy termin nawożenia;
  • sposób aplikacji;
  • wyznaczenie dawki;
  • dostosowanie się do wymogów dyrektyw unijnych.

Elementy te sprawiają, że nawożenie azotowe dość często obarczone jest błędem, który ogranicza nie tylko skuteczność zabiegu, ale też efektywne wykorzystanie azotu przez rośliny.

Technologia przyszłości

Wieloletnie badania prowadzone przez firmę Limagrain, dotyczące efektywnego wykorzystania azotu w ramach programu hodowlanego NUE (z ang. Nitrogen Use Efficiency), zaowocowały selekcją odmian rzepaku ozimego N-Flex. Charakterystyczne dla nich jest to, że lepiej i skuteczniej wykorzystują azot w porównaniu do standardowych.

Efektywne wykorzystanie azotu jest procesem, którego skuteczność zależy od zdolności pobierania i przyswajania tego pierwiastka przez rośliny, czyli asymilacji, akumulacji i translokacji do nasion. Odmiany N-Flex w stresowych warunkach niedoboru azotu wykazują się  elastycznością — lepiej pobierają i przyswajają dostępny azot. Dzięki temu potencjalny spadek plonu wynikający z niedoboru pierwiastka jest znacznie niższy niż w wypadku odmian tradycyjnych. Uprawa odmian o ponadprzeciętnych możliwościach wykorzystania azotu przyczynia się też do ograniczenia chemizacji środowiska. Czyli koresponduje z dyrektywami unijnymi, których podstawowym zadaniem jest ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Szeroki wachlarz możliwości odmian N-Flex

Sztandarową odmianą programu hodowlanego NUE jest LG Ambassador, polecany do uprawy w całym kraju. W warunkach optymalnego i niedostatecznego zaopatrzenia w azot osiąga wyższy plon od „topowych” odmian kontrolnych. Wynosi on odpowiednio 104% i 108% plonu wzorca. LG Ambassador plonuje stabilnie niezależnie od pogody. Ponadto wyróżniają go też unikatowe cechy odpornościowe — bardzo wysoka na wirusa żółtaczki rzepy i wysoka na suchą zgniliznę kapustnych. Wśród odmian N-Flex warto zwrócić uwagę także na LG Armada, LG Academic, LG Antigua, LG Austin, LG Aviron i LG Apollonia.

Korzyści dobrego wyboru odmiany

Odmiany opracowane w technologii N-Flex:

  • wydają najwyższy plon, nie tylko w warunkach optymalnego zaopatrzenia roślin w azot, ale także wtedy, gdy w uprawie pojawiają się niedobory tego składnika pokarmowego;
  • zachowują wysoki wigor w warunkach stresowych, a tym samym wykazują mniej objawów głodu azotowego na wiosnę;
  • odznaczają się wyższą stabilnością plonowania, niezależnie od warunków atmosferycznych;
  • zapewniają maksymalizację zysków przy minimalizacji strat;
  • umożliwiają zrównoważoną produkcję, zgodną z wymogami środowiskowymi.

LG_N-flex - Infografika

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *