Ekoschematy: rolnictwo węglowe po terminie? Jest rozwiązanie

Termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia już minął, a ty tego nie zrobiłeś? Nie szkodzi, bo za ekoschematy rolnictwo węglowe dopłaty nadal ci się należą. Musisz tylko spełnić ten jeden warunek. 

We wtorek, 7 listopada, upłynął termin na złożenie dokumentu potwierdzającego wykonanie praktyk wymaganych przez ekoschematy „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Jeśli rolnik nie złożył do Agencji zdjęcia geotagowanego ani oświadczenia, wciąż ma prawo do otrzymania pomocy. Albowiem ministerstwo rolnictwa uznaje „siłę wyższą”.

Ekoschematy 2023 — rolnictwo węglowe. Jakie zobowiązania do 7 listopada?

W ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” rolnika obowiązuje m.in. zrealizowanie dwóch praktyk:

  • wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
  • stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe.

W celu potwierdzenia wykonania powyższych wytycznych, należało do 7 listopada złożyć do ARiMR odpowiednie dokumenty: zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia.

Resort rolnictwa podpowiada: powołaj się na „siłę wyższą”

Jednakże osoby, które nie wykonały powyższych praktyk, mogą skorzystać z jeszcze jednego wyjścia. Mianowicie aby otrzymać pomoc z tytułu „ekoschematy – rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, można powołać się na siłę wyższą lub nadzwyczajne okoliczności.

Jeśli nie będzie można wykonać dwóch praktyk dotyczących ekoschematów z powodu wystąpienia siły wyższej, rolnik zachowa prawo do otrzymania wsparcia z tego tytułu — informuje ministerstwo rolnictwa.

Inaczej mówiąc rolnik, który np. nie wymieszał obornika w terminie 12 godzin od aplikacji, może powołać się na wystąpienie niekorzystnych okoliczności. Wówczas jeśli ARiMR uzna dany przypadek za skutek zadziałania siły wyższej, rolnik nie zostanie pozbawiony prawa do otrzymania wsparcia. Jednakże aby skorzystać z tego przywileju, należy taki przypadek zgłosić do kierownika biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po jego wystąpieniu.

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub na wypełnienie przez rolnika zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności — czytamy na stronie ARiMR.

Co to jest „siła wyższa”?

Warto więc sobie zadać pytanie, jaka siła wyższa może przeszkodzić w realizacji praktyk wymaganych przez ekoschematy takie jak np. rolnictwo węglowe?

Zasady uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności reguluje prawo unijne. A konkretnie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 za siłę wyższą lub nadzwyczajne okoliczności uznaje się w szczególności:

  • śmierć beneficjenta;
  • długoterminową niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
  • poważną klęskę żywiołową powodującą duże szkody w gospodarstwie rolnym;
  • zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym;
  • chorobę epizootyczną lub chorobę roślin dotykającą cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;
  • wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.

W jaki sposób udowodnić wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności? Liczy się wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy: wszelkiego rodzaju dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny itp.

Jeżeli przeprowadzenie wspomnianych zabiegów nie było możliwe z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, to zachodzą przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych — informuje MRiRW.

Chcesz wiedzieć, kiedy ARiMR wypłaci dopłaty za ekoschematy 2023? Pieniądze za ekoschematy 2023 kiedy dotrą do rolników?

Źródło: MRiRW, ARiMR

Czytaj też: Przestrzegasz GAEC 6 w kukurydzy – masz dopłaty, ale tracisz plon

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 29

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

DOPŁACAMY 80 ZŁ netto*Kup teraz Maksymalna wydajność z uprawy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *