Eksperci agrofakt.pl

01

prof. dr hab. inż. Marcin Kozak (specjalizacja: rośliny strączkowe i przemysłowe)

02

dr hab. inż. Rafał Bodarski (specjalizacja: żywienie zwierząt przeżuwających i paszoznawstwo)

03

prof. dr hab. inż. Józef Sowiński (specjalizacja: kukurydza, sorgo)

04

dr hab. Ewa Matyjaszczyk prof. nadzw. (specjalizacja; Środki Ochrony Roślin)

05

dr hab. Krzysztof Pieczarka (specjalizacja: technika rolnicza – mechanizacja rolnictwa)

06

dr hab. Roman Wacławowicz (specjalizacja: rośliny okopowe)

07

dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska (specjalizacja: rośliny przemysłowe, zbożowe)

08

dr inż. Tomasz Berbeka (specjalizacja: ekonomia i zarządzanie)

09

dr inż. Piotr Kuc (specjalizacja: kukurydza)

10

prof. dr hab. inż. Damian Knecht (specjalizacja: chów i hodowla trzody chlewnej)

11

dr hab. inż. Maciej Adamski (specjalizacja: chów i hodowla bydła mlecznego)