Eksport mięsa z Polski – drób, wołowina i wieprzowina

Eksport mięsa drobiowego z Polski w górę! W ubiegłym roku wyniósł 1482,2 tys. ton (+15 proc.) i był o 195,1 tys. ton wyższy niż w roku poprzednim. Wpływy z eksportu wzrosły o 478,3 mln EUR (do 2809,2 mln EUR). Sprawdzamy, na jakim poziomie plasują się dane dotyczące sprzedaży za granicę wołowiny i wieprzowiny?

Duże sukcesy branży drobiarskiej to wynik utrzymującej się konkurencyjności cenowej polskiego drobiu oraz większej krajowej produkcji. Wywóz produktów drobiowych do krajów UE znacząco się zwiększył. Wzrosło również zainteresowanie tymi produktami ze strony krajów trzecich. Średnie ceny eksportowe były o prawie 5 proc. wyższe niż przed rokiem.

– Przywóz produktów drobiowych w 2018 r. był o 8,4 proc. większy niż przed rokiem (i wynosił 198,6 tys. ton). Średnia cena zakupu była wyższa o 6,4 proc. niż w 2017 r. Wydatki na import wyniosły 316,4 mln EUR i były o 15,4 proc. większe niż w 2017 r. Zwiększenie wolumenu importu było wynikiem wzrostu przywozu mięsa i podrobów o 35 proc., przetworów o 15 proc. i spadku importu drobiu żywego o 5,6 proc. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła ponad 1283,6 tys. ton i była o 16 proc. większa niż w 2017 r. Wartość dodatniego salda obrotów produktami drobiowymi wzrosła o 21 proc. (do ok. 2,5 mld EUR) – informuje Dorota Pasińska z IERiGŻ.

Co nas czeka w 2020 roku?

Zdaniem Doroty Pasińskiej, w drugim półroczu eksport z Polski wzrosnąć ma o około 8 proc. (do 831 tys. ton). Zadecyduje o tym większy wywóz mięsa drobiowego. Natomiast import spadnie o 10 proc. do 94 tys. ton. Największy udział w przywozie będą mieć: drób żywy (głównie pisklęta) a także mięso i podroby drobiowe.

Korzystne tendencje w eksporcie mają się utrzymać również w pierwszym półroczu 2020 roku. Eksport ma wzrosnąć (+6 proc.) do poziomu 840 tys. ton, import (+4 proc.) również w górę do 111 tys. ton. Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego produktami drobiowymi ma osiągnąć 1385 mln EUR.

Eksport mięsa z Polski – wołowina

464,4 tys. ton – tyle wyniósł eksport żywca wołowego, mięsa, podrobów i przetworów wołowych. To poziom o 2 proc. niższy niż w 2017 r. Jednak z powodu wzrostu cen transakcyjnych jego wartość poszła w górę (+6 proc.) do 1673,2 mln EUR. W ubiegłym roku polska wołowina była nadal konkurencyjna cenowo na unijnym rynku.

Z kolei import produktów wołowych zwiększył się o 6 proc. do 77,5 tys. ton. Przywóz żywca wołowego wzrósł o 10 proc., podrobów o 18 proc., mięsa schłodzonego o 1,5 proc., mięsa i podrobów wędzonych ponad 2,5-krotnie. Natomiast przywóz mięsa mrożonego spadł o 10 proc., przetworów wołowych o 38 proc. Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego wołowiną wyniosło 1472,0 mln EUR i było większe o 74,5 mln EUR niż w 2017 r. Nadwyżka ilościowa eksportu nad importem wyniosła 386,9 tys. ton w wadze produktu i była o 3 proc. mniejsza niż przed rokiem – podaje IERiGŻ.

Prognoza – 2019 i 2020 rok

eksport mięsa z Polski

Wołowina: Eksport mięsa z Polski, żywca wołowego, podrobów i przetworów wołowych wyniósł 464,4 tys. ton.

Według Doroty Pasińskiej, w całym 2019 roku import produktów wołowych spadnie o 11 proc. (w porównaniu z 2018 r.). W drugim półroczu o około 7 proc. (odpowiednio do 69 tys. ton i ok. 37 tys. ton). Nadwyżka ilościowa eksportu nad importem wynieść może 365 tys. ton, dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego 1,3 mld EUR. W drugim półroczu 2019 roku saldo obrotów handlu zagranicznego ma być niższe o około 5 proc.

A jakie są prognozy na pierwszą połowę 2020 roku? W ujęciu ilościowym polski eksport żywca, mięsa, podrobów i przetworów wołowych ma być zbliżony do poziomu z pierwszego półrocza 2019 roku (ok. 216 tys. ton). W ujęciu wartościowym wynieść ma 769 mln EUR. Poziom importu produktów wołowych zwiększyć się może do 32,5 tys. ton. Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego osiągnąć ma natomiast ok. 681 mln EUR.

Eksport mięsa z Polski – wieprzowina

Przyjrzyjmy się teraz danym dotyczącym eksportu żywca, mięsa, podrobów, tłuszczy i przetworów wieprzowych za ubiegły rok. Wywóz tych produktów wyniósł około 890,8 tys. (+3 proc.). Jego wartość była o 7 proc. niższa niż rok wcześniej (1712,7 mln EUR). Zmniejszenie cen eksportowych zadecydowało głównie o spadku wywozu. Ceny produktów wieprzowych w Polsce utrzymywały się na zbliżonym poziomie do średnich notowań w UE.

1004,5 tys. ton – tyle wyniósł import produktów wieprzowych (+7,5 proc.). Jego wartość zmalała o 7 proc. do 1831,7 mln EUR, przede wszystkim z powodu niższych cen. Ujemne saldo wyniosło 113,6 tys. ton (wobec 68,6 tys. ton w 2017 r.), czyli około 119,1 mln EUR.

ASF i spadek produkcji

Wywóz żywca, mięsa, podrobów, tłuszczy i przetworów wieprzowych ma wynieść w tym roku około 900 tys. ton (+1 proc.). Prognozuje się, że warunki eksportu będą korzystniejsze niż przed rokiem. Ten scenariusz może się zrealizować pod warunkiem, że wirus ASF nie rozprzestrzeni się po Europie. Wystąpienie choroby w kolejnych unijnych krajach spowodować może zamykanie się krajów trzecich na import z tych krajów. W efekcie pojawić się mogą nadwyżki wieprzowiny na unijnym rynku. W UE widoczny jest spadek produkcji, co też winduje ceny wieprzowiny.

– Import produktów wieprzowych w 2019 r. może wynieść ok. 948 tys. ton i być o 6 proc. mniejszy niż w 2018 r. Import prosiąt i warchlaków nadal będzie relatywnie wysoki (ok. 6 mln szt.). Ilościowa nadwyżka importu nad eksportem produktów wieprzowych – ok. 48 tys. ton (wobec 113,6 tys. ton w 2018 r.). Wartość ujemnego salda może zmniejszyć się do ok. 78 mln EUR (z 119 mln EUR w poprzednim roku). W II półroczu 2019 r. import produktów wieprzowych spadnie o 2 proc. (do ok. 497 tys. ton). Dodatnie saldo handlu zagranicznego wzrośnie do ok. 15 mln EUR (wobec deficytu wynoszącego 40,1 mln EUR w II półroczu 2018 r.) – czytamy w biuletynie IERIGŻ „Handel zagraniczny produktami rolno- spożywczymi”.

Źródło: IERiGŻ

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.8 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Ciągniki rolniczeZobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *