Eksport wieprzowiny zwiększa się

Rośnie eksport wieprzowiny, głównie do Stanów Zjednoczonych. Wzrasta opłacalności tuczu trzody chlewnej. Zwiększa się  pogłowie trzody chlewnej. Sprowadzamy także więcej mięsa wieprzowego do kraju. Czy w kolejnych miesiącach też będzie dobrze? 

Od stycznia do lipca br., z Polski wyeksportowano 273,7 tys. t mięsa wieprzowego (CN 0203),  czyli o 9% więcej niż w 2016 r.  W ujęciu wartościowym tegoroczny eksport wyniósł  2421,1 mln zł, i jest o  27% większy w porównaniu z analogicznym okresem ub. r.  – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Większy eksport wieprzowiny do USA  

Eksport wieprzowiny

Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas SA

Silnie, bo aż o 54%, wzrósł  eksport mięsa wieprzowego do Stanów Zjednoczonych. Osiągnął wielkość 34,3 tys. t. Nieznaczny spadek odnotowano w eksporcie tego gatunku mięsa do Włoch, gdzie sprzedano 34,9 tys. t, czyli o 1% mniej w relacji rocznej – mówi Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas SA. Zaznacza, że ze względu na relatywnie wysokie ceny skupu wieprzowiny, w ujęciu wartościowym jednak odnotowano 20% wzrost. Wartościowo eksport do Włoch wyniosła  261 tys. zł.

Wzrósł eksport wieprzowiny do Niemiec

W br. silnie wzrósł eksport wieprzowiny do Niemiec. Eksport do tego kraju wyniósł 40,7 tys. t, wobec 30,3 tys. t przed rokiem. Oznacza to wzrost aż o 35%. W ujęciu wartościowym jest jeszcze większy. Wzrósł  nawet o 72% – mówi M. Kowalewska z BGŻ. Przypomina, że  Niemicy są największym producentem mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej.

Większy import wieprzowiny   

eksport wieprzowiny

Import mięsa wieprzowego jest w br. silniejszy niż przed rokiem

W przeciwieństwie do handlu mięsem drobiowym, czy też wołowym, nadal w Polsce utrzymuje się ujemne saldo handlu zagranicznego mięsem wieprzowym.

Pomimo wzrostu opłacalności tuczu trzody chlewnej, a także wzrostu pogłowia w pierwszym półroczu br. wzrost importu mięsa wieprzowego był silniejszy niż przed rokiem – mówi M. Kowalewska z BGŻ. Z jej analiz wynika, że w okresie od stycznia do lipca br. polscy importerzy zakupili 388 tys. t tego gatunku mięsa, czyli o blisko 2% więcej w ujęciu rocznym. W analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost ten był zdecydowanie mniejszy i wyniósł zaledwie 0,08%.

Niemcy głównym dostawcą wieprzowiny do Polski

Maksymalny limit wydatków na odszkodowania z budżetu państwa w 2017 r. i 2018 r. wyniesie po 21,5 mln zł rocznie

Nadal głównym dostawcą mięsa wieprzowego do naszego kraju pozostają Niemcy. Zakupiliśmy od nich 99,9 tys. t tego mięsa, czyli o 9% więcej niż przed rokiem.

Z Belgii zaimportowaliśmy 98,9 tys. t, czyli o 9% mniej w porównaniu do ub.r. (r/r).

Może to wynikać m. in. ze spadku produkcji w tym kraju – komentuje ekspert BGZ BNP Paribas. Silniej, bo o 20%, wzrósł natomiast importu z Danii.  Wyniósł on 70,9 tys. t.

Więcej na odszkodowania i bioasekurację

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na wypłatę rekompensat w 2017 r. i 2018 r. wyniesie  maksymalnie po 8 mln zł rocznie.

Od dnia potwierdzenia pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń  tj. od 17.02.2014 r. w Polsce stwierdzono 101 ognisk tej choroby.

29 września 2017 r. Prezydent  podpisał nowelę ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w związku z sytuacją w odniesieniu do ASF. DZięki nowelizacji ustawy zwiększony zostanie limit wydatków budżetowych na programy bioasekuracji oraz wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwach. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w 2017 r. i 2018 r., na odszkodowania wyniesie po 21,5 mln zł rocznie, a na wypłatę rekompensat maksymalnie po 8 mln zł rocznie.

Czy w kolejnych miesiącach też będzie dobrze?

–  Może to skłonić niektórych producentów trzody chlewnej do zaniechania produkcji i zmiany profilu gospodarstwa. Dodatkowo, obserwowane wyhamowanie wzrostu pogłowia loch prośnych oraz spadek liczebności prosiąt w czerwcu br. może sugerować spowolnienie wzrostu pogłowia w kolejnych miesiącach  – komentuje  M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.