Emerytura z ZUS a dopłaty bezpośrednie. Czy jest tu sprzeczność?

KRUS czy ZUS? Prowadzić gospodarstwo czy je sprzedać? Czy już przechodzić na emeryturę, a może trochę później? Niełatwe są decyzje przyszłego emeryta stojącego przed życiowym wyborem. Emerytura z ZUS ułatwia rolnikom decyzję. Jednak, czy rolnicy, którym należy się emerytura z ZUS mogą pobierać dopłaty bezpośrednie?

Niezrozumiałe są przepisy faworyzujące rolników przechodzących na emeryturę z ZUS a zmuszające do rezygnacji z gospodarowania przyszłych emerytów z KRUS. Ci pierwsi nie muszą martwić się o to, czy mogą czy też nie mogą prowadzić gospodarstwa. Nie wiąże ich bowiem przepis mówiący o konieczności zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Emerytura z ZUS a dopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie należą się wyłącznie rolnikom i ta kwestia nie podlega dyskusji. Aby rozwiać wątpliwości, trzeba przytoczyć definicję rolnika.
Za rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą.

Działalność jest prowadzona w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych. Dotyczy to także osoby, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Kluczowym pojęciem jest tu prowadzenie działalności rolniczej czyli:

  • produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych,
  • utrzymywanie użytków rolnych w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez komisję, lub
  • prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.

Emerytura z ZUS a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Czy gospodarze, którym należy się emerytura z ZUS mogą pobierać dopłaty bezpośrednie? Emeryci pobierający emeryturę z ZUS mogą prowadzić gospodarstwo. Tak więc, jeśli nadal są rolnikami nie ma przeszkody w w staraniu się o dopłaty bezpośrednie.

Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny może dorabiać bez żadnych limitów. Takie osoby nie martwią się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych im świadczeń. Pilnować swoich dodatkowych dochodów muszą tylko ci seniorzy i renciści z ZUS, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego. Notabene, przypominamy, że wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat a dla mężczyzn 65.

Czy emeryt na ZUS-ie może brać dopłaty bezpośrednie? Podsumowanie

Podsumowując, znamy już więc odpowiedź na pytanie, czy gospodarze, którym należy się emerytura z ZUS mogą pobierać dopłaty bezpośrednie. Wiemy, że można pobierać emeryturę z ZUS i jednocześnie zachować gospodarstwo rolne. Sam fakt posiadania nieruchomości rolnej nie ma bowiem wpływu na uprawnienia wynikające z ubezpieczenia w ZUS. Porównując emerytów pobierających emeryturę z ZUS z tymi, którzy są emerytami KRUS, nie można oprzeć się wrażeniu, że prawo traktuje ich niesprawiedliwie.

Kwestia prowadzenia gospodarstwa przez rolników przechodzących na emeryturę z KRUS poruszaliśmy w artykule: Emerytura z KRUS a posiadanie ziemi. W czym problem?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 212

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *