ENCERA w uprawie kukurydzy – jak uzyskać większy plon?

Zastosowanie w rolnictwie nowoczesnych rozwiązań, mających na celu zwiększenie efektywności jest kluczowym elementem rozwoju metod współczesnej uprawy. Jednym z przełomowych odkryć w tej dziedzinie są bakterie Gluconacetobacter diazotrophicus, zdolne do wiązania azotu atmosferycznego. Zastosowanie zawierającego je preparatu ENCERA w uprawie kukurydzy otwiera nowe perspektywy w zakresie zwiększania plonów.

To innowacyjne rozwiązanie umożliwia roślinom korzystanie z naturalnego źródła azotu, co ma istotne znaczenie w obliczu konieczność optymalizacji użycia nawozów mineralnych, przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności upraw. W kontekście uprawy kukurydzy ENCERA wykazuje się wysoką skutecznością. Umożliwia roślinom efektywne wykorzystanie azotu z atmosfery. To przekłada się na wzrost zawartości chlorofilu w liściach i lepsze ogólne parametry wzrostu, co finalnie skutkuje wyraźnym wzrostem plonu kukurydzy.

Bakterie azotowe – jak działała ENCERA?

ENCERA opiera się na bakteriach endofitycznych Gluconacetobacter diazotrophicus. Te mikroorganizmy posiadają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego i to już na etapie kolonizowania tkanek, dzięki czemu mogą naturalnie dostarczać roślinom ten kluczowy składnik odżywczy. Efektem tego jest też zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach roślin, co przekłada się na lepszy wzrost i rozwój kukurydzy.

encera w uprawie kukurydzy

Bakterie ENCERA SC kolonizują nie tylko przestrzenie międzykomórkowe, ale także wnikają w komórki roślinne.

Inną istotną właściwością Gluconacetobacter diazotrophicus jest umiejętność przenikania przez ściany komórek roślinnych, a nie tylko zasiedlania przestrzeni międzykomórkowych. Jest to możliwe dzięki ich niewielkim rozmiarom. Prowadzi to do wzrostu efektywności dostarczania azotu roślinom. Takie działanie bakterii oprócz zwiększa podaży azotu, wpływa również pozytywnie na ogólną kondycję kukurydzy. Przekłada się to np. na poprawę zdolności roślin do przetrwania okresowych deficytów wody. Co oczywiście także przyczynia się do pełniejszego wykorzystania potencjału plonotwórczego tej rośliny.

Badania polowe i wyniki – ENCERA w uprawie kukurydzy

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wykazały, że stosowanie bakterii wiążących azot ENCERA znacząco wpływa na tempo rozwoju i finalnie na wysokość plonu kukurydzy. 

encera w uprawie kukurydzy

Po zastosowaniu ENCERY zauważalne było wyraźnie lepsze zaziarnienie kolb kukurydzy.

Już 30 dni po zastosowaniu preparatu odnotowano wzrost zawartości chlorofilu w liściach o 11-13%. Wzrost dynamiki rozwoju roślin był zauważalny zarówno w badaniach polowych jak i w warunkach kontrolowanych. Jednoznacznie wskazuje to na wydajne asymilowanie azotu przez bakterie podane na rośliny. 

Potwierdzeniem wspomnianych powyżej rezultatów analiz prowadzonych w trakcie wegetacji jest zauważalny wzrost plonu, który był o ponad 7% wyższy w stosunku do poletka kontrolnego. W realiach prowadzonego doświadczenia oznaczało to plon większy o 750 kg z hektara. Zauważalne było także wyraźnie lepsze zaziarnienie kolb kukurydzy, na którą podano ENCERĘ.

ENCERA w uprawie kukurydzy – perspektywy

Wyniki badań jasno wskazują, że bakterie wiążące azot ENCERA to efektywne narzędzie dla plantatorów kukurydzy. Zwiększenie plonu i pozytywny wpływ na ogólną kondycję roślin, oznaczają, że ENCERA w uprawie kukurydzy bez wątpienia jest preparatem skutecznym. Jest także krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

Przyszłość ENCERA w uprawie kukurydzy

Biorąc pod uwagę potrzebę wzrostu efektywności uprawy rozumianej jako maksymalizacja plonu, ENCERA w uprawie kukurydzy może odegrać kluczową rolę. Jako dodatkowe źródło azotu, ENCERA umożliwia bowiem uzyskanie wyższych plonów bez intensyfikowania nawożenia mineralnego, którego należy unikać ze względu na rosnący problem zakwaszenia gleb i zanieczyszczania wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *