eWniosekPlus problemy z logowaniem

Nanoszone do elektronicznego wniosku zmiany wymuszają na rolnikach zapoznawanie się z jego nowymi funkcjami