Fusaro Xpro: ochrona jęczmienia i pszenicy przetestowana w terenie

W 2017 roku firma Bayer wprowadziła nowy koncept fungicydowy Fusaro Xpro, dedykowany ochronie zbóż ozimych. Co sprawia, że warto zwrócić na niego uwagę?
Advertisement
Przede wszystkim to, że produkt składa się z dwóch fungicydów: Delaro® 325 SC i Variano® Xpro 190 EC. Oba składniki, oparte na substancjach z grupy strobiluryn i karboksyamidów połączonych z protiokonazolem, sprawiają, że koncept szczególnie dobrze radzi sobie w ochronie jęczmienia i pszenicy przed fuzariozami.

kontrola

fot. Bayer

Kontrola

Fusaro Xpro świetnie sprawdzi się w przypadku wysokiego poziomu występowania sprawców fuzarioz i chorób podstawy źdźbła oraz brunatnej plamistości liści. Środek stosowany w pełnych dawkach w programie dwuzabiegowym chroni uprawy przez cały okres wegetacji przed wszystkimi groźnymi chorobami.

Pierwszy i drugi zabieg

W pierwszym zabiegu za ochronę podstawy źdźbła i liści odpowiada Delaro® 325 SC  w dawce 1,0 l/ha, dzięki 175 g protiokonazolu w połączeniu ze 150 g trifloksystroniny.

W drugim zabiegu Variano® Xpro 190 EC w dawce 1,5 l/ha zwalcza wiele chorób liści i kłosa. Fungicyd  zawiera aż trzy substancje czynne: biksafen 40 g/l, protiokonazol 100 g/l i fluoksastrobinę 50 g/l.

Fusaro Xpro to wysoce plonotwórcze działanie obu fungicydów z jednoczesnym zwalczaniem bardzo szerokiego spektrum chorób.

Fungicydy w pełnej gotowości

Fusaro Xpro charakteryzuje się wysoką elastycznością dawkowania, dlatego jest niezwykle przydatny przy tworzeniu programów trzyzabiegowych. W programie trzyzabiegowym, do pierwszego zabiegu w terminie strzelania w źdźbło, można zastosować Input 460 EC w dawce 0,75 l/ha. Następnie do ochrony liścia podflagowego i flagowego wykorzystuje się Delaro w dawce 0,8 l/ha. Zas w trzecim zabiegu, chroniącym kłos i liście stosowany jest Variano Xpro w dawce 1,2 l/ha.

Fusaro Xpro = wyższe plonowanie

Fusaro Xpro przyniosło bardzo dobre rezultaty w doświadczeniach Bayer w miejscowości Chechło w 2017 r. Koncept dwuzabiegowy zastosowano na kolekcji 9 odmian jęczmienia ozimego i 22 odmian pszenicy ozimej.

Fusaro Xpro

fot. Bayer

Zboże pod zastosowaniu Fusaro Xpro: Delaro 1l/ha + Variano Xpro 1,5 l/ha

Wiosną zastosowano fungicyd Delaro w dawce 1 l/ha. Drugi zabieg wykonano pełną dawką 1,5 l/ha fungicydu Variano Xpro. Doświadczenie potwierdziło wysoką skuteczność konceptu Fusaro Xpro w zwalczaniu chorób oraz jego pozytywny wpływ na wielkość plonowania.

W doświadczeniu tym uzyskano znacznie wyższe plony na poletkach chronionych w porównaniu z poletkami kontrolnymi. Uzyskano średnio, ze wszystkich badanych odmian, o 34 dt/ha wyższe plonowanie jęczmienia i o 28 dt/ha wyższe plony pszenicy ozimej. Osiągnięto więc znacznie wyższe zyski ze stanowisk chronionych przez Fusaro Xpro. Wyniosły one odpowiednio około 1800 zł/ha w jęczmieniu ozimym i ok. 1400 zł/ha w pszenicy ozimej.

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Choroby liści zbóż – sprawdzony sposób na ochronę [WYWIAD]

Pierwszy zabieg fungicydowy ma za zadanie zwalczyć i nie dopuścić do rozwoju nowych infekcji. Sprawdź jaki sposób mają praktycy!

9 kwietnia 2019

Zabieg na choroby kłosa – zwalczanie fuzariozy kłosów

Fuzarioza jest najgroźniejszą chorobą atakującą kłosy zbóż. Dowiedz się, jak jej zapobiec!

17 maja 2019

Zabieg T2 w pszenicy – wyższy plon lepszej jakości! [WYWIAD]

Ochrona liścia flagowego to podstawa przyszłych plonów. Dowiedz się jaki sprawdzony sposób mają na nią inni!

13 kwietnia 2019