Archiwum

Innowacyjna

Innowacyjna firma w rolnictwie

16 stycznia 2018

leader

Podejście LEADER – oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich, realizowane przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegające na opracowaniu przez...

1 marca 2017

LGD

Lokalne Grupy Działania (LGD) – rodzaj współdziałania pomiędzy instytucjami państwowymi a grupami prywatnymi, mający na celu działanie na rzecz społeczności...

28 lutego 2017

01

test

Opis testowego lorem ipsum

22 maja 2015