Gminny Ośrodek Kultury Mykanów: oblicza lokalnej aktywności

Oblicza lokalnej aktywności – jakie są i co je inspiruje? Często są to Gminne Ośrodki Kultury. Dziś zaglądamy do gm. Mykanów.

Praca. Obowiązki. A potem telewizor lub komputer. Tak być nie musi. I w wielu wypadkach tak nie jest. Oblicza lokalnej aktywności – jakie są, co, a może kto je inspiruje? Często są to Gminne Ośrodki Kultury. Dziś zaglądamy do gm. Mykanów.

Lokalna aktywność może realizować się w różnych dziedzinach i może przybierać różne formy. Wspólnym mianownikiem tych działań jest chęć zrobienia czegoś dla swojej społeczności.

GOK Mykanów

Mykanów, grupa plastyczna (Źródło: archiwum GOK Mykanów)

– Ta aktywność się budzi – mówi Krzysztof Polewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowiez perspektywy ostatnich 30 lat jest coraz większa. Inspirowanie, wspieranie  po to, żeby aktywizować mieszkańców gminy na polu społeczno-kulturalnym, edukacyjnym, sportowym – to nasze zadanie.

Do sztandarowych projektów GOK w Mykanowie – takich, które się rozwinęły, daleko wyszły poza obszar gminy i żyją własnym życiem – należą Klub Sportowego Tańca Towarzyskiego Zorba czy Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Oba przedsięwzięcia zyskały uznanie na ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Nadal jednak są też wizytówką regionu, a swoimi występami wzbogacają lokalne wydarzenia. Ciągle też chętni mogą zasilić ich szeregi.

Coś dla ciała

GOK Mykanów

Również w gm. Mykanów popularny jest nordic walking (Źródło: archiwum GOK Mykanów)

Odnotowujemy coraz więcej inicjatyw oddolnych, organizowanych przez grupy nieformalne i sformalizowane – opowiada Krzysztof Polewski. – Pokłosiem projektu „Pasjonada – Jarmark pasji i aktywności mieszkańców gminy Mykanów” są grupy pasjonatów, które mimo zakończenia projektu wciąż działają, m.in. grupa historyczna, rękodzieła, plastyczna, literacka, czy jedna z młodszych – nordic walking.

Wzrasta również zainteresowanie inicjatywami związanymi z aktywnością fizyczną. Bardzo popularne są rajdy rowerowe czy marsze nordic walking. Zawsze jest spora grupa chętnych do wzięcia udziału w tych przedsięwzięciach. Zarówno rajdy, jak i marsze odbywają się w różnych częściach regionu i w różnych terminach – są okazją do integracji, rozwijania własnej pasji, ale także przyczyniają się do poznawania zakątków małych ojczyzn.

Do oddolnych imprez, wspieranych przez GOK Mykanów, należy organizowany we wrześniu Regionalny Festiwal Ziemniaka. To zarówno wspaniała zabawa, jak szczypta tradycji i historii – na polu pojawiają się narzędzia i maszyny, używane do zbioru ziemniaków przed laty i rozpoczynają się wykopki. Oczywiście nie może zabraknąć konkursów, tradycyjnych potraw i występów lokalnych zespołów ludowych.

Coś dla ducha

gm. Mykanów obchody dnia ziemniaka

Mieszkańcy gm. Mykanów obchodzą również Regionalny Festiwal Ziemniaka.

– Niedziela z kulturą – to stosunkowo nowy projekt, mający zachęcić do aktywności na niwie kultury  wyjaśnia dyrektor GOK Mykanów. Mieszkańcy o dorobku artystycznym mogą się zaprezentować społeczności, w której żyją. Zapraszamy również gości, którzy swoją twórczością mogą zainspirować innych. Przed nami kolejny taki wieczór – 29 listopada. Tym razem będzie to wernisaż prac tutejszej grupy plastycznej oraz spektakl „Nowe przygody Babci Balbinki” w wykonaniu grupy teatralnej.

Niezależnie od charakteru działań – wymiaru kulturalnego, sportowego czy edukacyjnego – ważne, by ludzie żyjący obok siebie chcieli zrobić wspólnie coś dla własnej społeczności.

Dotacje dla przetwórców: do rozdysponowania 304 mln euro z PROW!

ARiMR rozdysponuje w 2017 r. aż 304 mln euro z PROW 2014-2020 dla małych, średnich i dużych przetwórców. Kiedy będą nabory?

24 marca 2017

Wnioski o dotacje: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Jakie warunku trzeba spełnić, by otrzymać dotację na przetwórstwo? I czy umowy długoterminowe są korzystne dla każdej ze stron umowy?

21 marca 2017

Agrotech 2017: fotorelacja z wystawy

Potężne maszyny i nowoczesne rozwiązania prezentowane na wystawie Agrotech 2017 przyciągają tłumy zwiedzających. Zapraszamy na fotorelację z targów.

19 marca 2017