Gospodarstwa rolne w Polsce – w ciągu dekady ubyło ich prawie 200 tys.

Obraz jaki wyłania się z ostatnich wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 nie pozostawia złudzeń. Gospodarstwa rolne w Polsce znikają z terytorium kraju w coraz szybszym tempie. Zmniejsza się ich ilość, a na dodatek następują zmiany w ich strukturze. Sprawdźmy zatem, jaka jest charakterystyka gospodarstw rolnych na podstawie danych GUS.

Przypomnijmy, że ostatni Powszechny Spis Rolny w Polsce przeprowadzono w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Od tego czasu minęło już dwa lata, jednak dopiero teraz Główny Urząd Statystyczny opublikował publikację pod nazwą ,,Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r.” Przedstawiono w nim gospodarstwa rolne w Polsce biorąc pod uwagę m.in. ich ilość, strukturę, a także rodzaj prowadzonej produkcji.

Gospodarstwa rolne w Polsce według GUS

Z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 opublikowanych przez GUS wynika po pierwsze, że liczba gospodarstw utrzymuje się w tendencji spadkowej. W czerwcu 2020 r. odnotowano 1 317,4 tysięcy gospodarstw, z czego 99,4% stanowiły gospodarstwa indywidualne które posiadały 91,3% ogółu użytków rolnych. Ponadto, znajdowało się w nich 90,8% ogółu przeliczeniowych sztuk dużych zwierząt gospodarskich. W gospodarstwach indywidualnych o których wspomniano pracowało w 2020 r. 96,8% ogółu pełnozatrudnionych.

Najważniejsze jest jednak to, że gospodarstwa rolne w Polsce znikają w coraz to szybszym tempie. W ciągu dekady, jak podaje GUS gospodarstwa rolne w Polsce zmniejszyły swoją ilość o około 192 tys. (o 12,7 %). Co było spowodowane spadkiem liczby gospodarstw w grupach obszarowych użytków rolnych od 1 do 20 ha.

Najgłębszy spadek dotyczył grupy obszarowej 1–2 ha UR (o ponad ¼) oraz 5–10 ha UR (o ponad 16%). Najmniej gospodarstw ubyło w grupie 2–3 ha użytków rolnych – podał GUS.

Spadek liczby gospodarstw rolnych w Polsce znalazł swoje odzwierciedlenie we wzroście średniej powierzchni użytków rolnych przypadających na 1 gospodarstwo. W 2010 r. średnia powierzchnia UR stanowiła 9,85 ha, natomiast w 2020 r. średnia powierzchnia wzrosła do 11,35 ha. Jak wyjaśnia GUS obserwowany wzrost nastąpił przede wszystkim na skutek zwiększenia się średniej powierzchni UR w gospodarstwach o powierzchni 20-50 ha UR.

Aktualności rolnicze - Gospodarstwa rolne w Polsce

W 2020 r. podczas Powszechnego Spisu Rolnego odnotowano wzrost średniej powierzchni UR przypadających na 1 gospodarstwo.

fot. GUS

Struktura gospodarstw rolnych w Polsce – zmiany

Na podstawie danych opublikowanych przez GUS można też stwierdzić, że gospodarstwa rolne w Polsce na przestrzeni dekady zmieniły się pod względem struktury. Wzrósł odsetek gospodarstw towarowych, czyli do 1 ha UR włącznie zajmujących się prowadzeniem intensywnej produkcji. Takiej jak: szklarnie, czy fermy zwierząt. Zwiększył się również odsetek gospodarstw rolnych o powierzchni 2-3 ha UR, a także o powierzchni 15 ha i więcej.

Zmniejszeniu uległ natomiast udział gospodarstw o powierzchni 1–2 ha UR i 5–15 ha UR, przy czym największy spadek dotyczył gospodarstw o powierzchni 1–2 ha użytków rolnych – przekazał GUS.

W dalszym jednak ciągu w Polsce przeważają gospodarstwa rolne najmniejsze, czyli o powierzchni do 5 ha użytków rolnych.

Gospodarstwa rolne w Polsce – gdzie najwięcej?

Podobnie jak w 2010 r., tak i w 2020 r. najwięcej gospodarstw rolnych odnotowano w woj. mazowieckim (15,8% ogółu gospodarstw w kraju). Gospodarstwa rolne stanowiły także większość w woj. lubelskim (12,3%), a także małopolskim (9,6 %). Natomiast najmniej gospodarstw znajdowało się w woj. lubuskim (1,5%) oraz opolskim (1,9%).

Aktualnosci rolnicze - Gospodarstwa rolne w Polsce

Większość gospodarstw rolnych w Polsce zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną.

fot. GUS

Ponadto, prawie 83% gospodarstw rolnych w Polsce posiadało powierzchnię pod zasiewami. W przypadku upraw dominowały zboża, które produkowano w 73% gospodarstw rolnych. Oprócz tego, ⅕ gospodarstw utrzymywała bydło, ponad 6% posiadało świnie, a prawie 27% zajmowało się chowem drobiu.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pokazują również, że gospodarstwa rolne w Polsce zajmują się przede wszystkim produkcją roślinną (56%). Kolejne z nich, czyli około 44% prowadzi produkcję mieszaną, a zaledwie 0,6% zajmuje się wyłącznie produkcją zwierzęcą.

Należy zauważyć, że w porównaniu do 2010 r., o ¼ wzrosła liczba gospodarstw rolnych prowadzących tylko produkcję roślinną, przy jednoczesnym spadku o ponad ⅓ gospodarstw mieszanych – poinformował GUS.

Liczba gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą utrzymała się na takim samym poziomie. Wzrosła natomiast średnia powierzchnia gospodarstw prowadzących produkcję roślinną (wyłącznie o 1,5 ha lub razem z produkcją zwierzęcą o 2,6 ha), a zajmujących się tylko produkcją zwierzęcą (zmalała o około 2 ha).

Czytaj również: Będzie wyższe dofinansowanie z programu ,,Mój prąd” 4.0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. rolnnik pisze:

    Gdyby nie Krus to liczba gospodarstw spadłaby pewnie o połowę. Dzierżawienie na tzw. gebę by nawet teoretycznie być rolnikiem jest zjawiskiem masowym