Grupowanie bydła – sektory produkcyjne w oborze

Czy grupowanie bydła ma sens biorąc pod uwagę nakład pracy, który wiąże się ze stworzeniem grup w sektorze produkcji mleka? Przedstawiamy korzyści tworzenia grup technologicznych i odpowiadamy na pytanie, jakie grupy najlepiej utworzyć. 

Grupowanie krów w nowoczesnych oborach to żadna sztuka. Tworzone są grupy technologiczne pod względem żywieniowym, ze względu na rozwiązania udojowe czy grupy wiekowe. Budownictwo inwentarskie przewiduje sektory dla krów produkcyjnych, zasuszonych, porodówki, boksy dla jałówek czy cieląt itp.  Jakie rozwiązania powinien zastosować hodowca mający już gospodarstwo i budynki inwentarskie od wielu lat? Czy są możliwe zmiany?  Oczywiście!

Niezbędne zmiany organizacyjne

Zmiany wymagają od hodowców pomysłowości, chęci oraz kilku zmian organizacyjnych.  Grupowanie bydła powinno nastąpić nie tylko w obrębie sektora produkcyjnego krów mlecznych, ale w obrębie całego gospodarstwa. W  stadzie bydła mlecznego są to najczęściej: grupa cieląt, jałówek hodowlanych, jałowic cielnych, krów zasuszonych oraz krów w różnej fazie laktacji. O tyle, o ile grupy cieląt i jałówek bardzo często mają swoje odrębne pomieszczenia, o tyle grupowanie krów mlecznych na różne fazy laktacji jest mniej powszechne i niestety dla wielu trudniejsze do wykonania. Ale może warto się nad tym zastanowić i dostrzec możliwości i płynące za tym korzyści?

grupowanie bydła mlecznego

W stadzie bydła mlecznego grupowanie powinno wyodrębnić grupy: cieląt, jałówek hodowlanych, jałowic cielnych, krów zasuszonych oraz krów w różnej fazie laktacji.

Grupowanie bydła – uzasadnienie i korzyści

Prawdę mówiąc, każdy hodowca bydła mlecznego powinien zdecydować się na grupowanie bydła. Dobrze, gdy wiążą się z tym:

  • zwiększenie produkcji oraz jakości mleka,
  • postęp hodowlany,
  • polepszenie zdrowotności krów,
  • zmniejszenie strat w gospodarstwie

Tworzenie grup technologicznych to najczęściej zmiana organizacji żywienia i doju. W zależności od wielkości stada każdy hodowca podejdzie do tematu inaczej. Jednak każdy powinien pamiętać, że grupowanie krów ma sens i się opłaca, gdyż każda utworzona grupa technologiczna przyniesie wymierne korzyści.  Najczęstszym podziałem stada w mniejszych gospodarstwach jest tworzenie 3 grup – laktacja, zasuszenie i grupa wycieleniowa. Ten podział pomija jednak kilka bardzo ważnych elementów np. wejście w laktację, czy grupę pierwiastek. 

Grupowanie krów w oborze  –  grupy technologiczne

  • Laktacja  – start laktacji ( grupa fresh)  – początkowy okres, w którym krowy nie produkują dużej ilości mleka, a który ma niebanalne znaczenie dla ich laktacji. To czas po wycieleniu, w którym potrzeby pokarmowe krów są wyższe od możliwości pobrania paszy. Okres, w którym pojawiają się choroby metaboliczne związane ze zmianami fizjologicznymi jakie zachodzą wraz  z wycieleniem. 
grupowanie krów

Grupowanie bydła młodego ma również istotne znaczenie dla przyszłości stada.

Szczyt laktacji – dla hodowcy ważne by trwał jak najdłużej. Zapotrzebowanie żywieniowe krów jest bardzo wysokie, ale występuje znacznie większa możliwość pobrania paszy. To daje możliwości pokrycia tego wysokiego zapotrzebowania. 

  • Zasuszenie  –  grupa krów, w której następuje diametralna zmiana żywienia. Ostatni miesiąc ciąży to czas intensywnego wzrostu płodu i zahamowania laktacji. To czas regeneracji tkanki wydzielniczej wymienia. Krowy tej grupy muszą nie tylko dostać specjalnie zbilansowaną paszę, ale również muszą znaleźć się w odrębnym sektorze obory. 
  • Wycielenie – okres przejściowy. W tej grupie mamy krowy specjalnej troski. Okres wielkiej zmiany więc można uznać za najtrudniejszy. Następuje spadek apetytu, a zarazem początek laktacji i wzrost zapotrzebowania na wszystko począwszy od białka przez witaminy i minerały na włóknie skończywszy. 
  • Pierwiastki – pierwsza  laktacja jest szokiem dla tych zwierząt. Jest to czas, w którym należy pokryć wysokie zapotrzebowanie żywieniowe młodych krów jak i ich komfort psychofizyczny (zdominowanie przez starsze krowy w stadzie, dojście do stołu paszowego).

Grupowanie w gospodarstwie – pozaprodukcyjne grupy bydła

Jak już wcześniej wspomniałam grupowanie bydła można rozpatrywać w skali całego gospodarstwa. Tworzenie grup technologicznych wśród młodego bydła ma również istotne znaczenie dla przyszłości stada. W sektorze młodego bydła tworzenie grup ma charakter stricte żywieniowy. Ważne by młode jałówki, które będą przyszłością stada, dostawały odpowiednią zbilansowaną paszę dla ich komfortowego wzrostu i rozwoju. Inne bowiem zapotrzebowanie mają młode cielęta do 6 miesiące, inne jałówki w wieku 6-9 miesięcy, a jeszcze inne potrzeby żywieniowe mają jałówki w okolicy 1 roku życia. Te ostatnie już są przygotowywane pod inseminację. Utrzymywanie jałowizny w zbyt dużej grupie (o zbyt dużej rozpiętości wiekowej) nie przyniesie nic dobrego. Na pewno nie przyczyni się do prawidłowego rozwoju przyszłych mlecznic. 

Podsumowanie

Stworzenie grup technologicznych pozwala na lepsze i efektywniejsze zarządzanie stadem. Wiąże się to z lepszą produkcją zdrowotnością i rozwojem. Pokrycie potrzeb żywieniowych oraz zapewnienie komfortu mają przełożenie na zwiększoną produkcję mleka, łatwe zacielenia i dłuższe użytkowanie krów. Grupowanie krów jest więc w każdym aspekcie uzasadnione ekonomicznie, a to przemawia samo za siebie. 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *