Prawo: grupy producentów w PROW 2014–2020

Prawo: grupy producentów w PROW 2014–2020

W PROW 2014–2020 grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o pomoc finansową. W ramach jakiego działania?

Podobnie jak we wcześniejszych latach również w PROW 2014–2020 grupy producentów rolnych będą mogły ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie. Przyznane wsparcie, tak jak miało to miejsce w przypadku analogicznego działania Grupy producentów rolnych objętego PROW 2007–2013, będzie stanowiło procentowy ryczałt od wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy producentów rolnych. Również okres przyznawania wsparcia, tj. maks. 5 lat od dnia rejestracji takiej grupy, pozostaje bez zmian.

producentów

Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła wynieść więcej niż 100 tys. euro za każdy kolejny rok działalności grupy.

Natomiast w przypadku wysokości kwot pomocy finansowej nastąpiła spora zmiana na korzyść grup producentów rolnych. W pierwszym roku działalności wsparcie będzie wynosić 10% wartości netto sprzedaży, o której mowa powyżej, w drugim roku 8% tej wartości, w trzecim roku 6%, w czwartym roku 5%, a w ostatnim roku będzie wynosić 4%. Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła jednak wynieść więcej niż 100 tys. euro za każdy kolejny rok działalności grupy. Tutaj również nastąpiła korzystna zmiana, gdyż we wcześniejszych latach suma pomocy dla grupy w okresie 5 lat nie mogła przekroczyć 390 tys. euro, a obecnie będzie to limit 500 tys. euro.

Grupy producentów rolnych będą preferowane przy staraniu się o uzyskanie wsparcia z działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Pomoc w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie będzie przyznana tylko tym grupom, które zostały utworzone po 1 stycznia 2014 r. przez osoby fizyczne (z udziału w grupach producentów otrzymujących pomoc z ARiMR wykluczono spółki i spółdzielnie) i które wykonują swoją działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Osoby fizyczne, które będą tworzyły takie grupy, nie mogą natomiast posiadać „historycznej producenckiej przeszłości”. Istotą wsparcia dla grup producentów rolnych w ramach PROW 2014–2020 jest bowiem pomoc dla zrzeszonych producentów, którzy nie byli członkami tego rodzaju grup, utworzonych ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r., tj. w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013.

Niezbędny jest biznesplan

Kolejnym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia jest konieczność przedłożenia biznesplanu. Osiągnięcie wszystkich założeń zawartych w tym dokumencie będzie skutkowało wypłatą ostatniej transzy pomocy w 5 roku działalności grupy producentów rolnych. Biznesplan powinien zawierać cele stawiane grupie producentów przez jej członków, spójną koncepcję jej funkcjonowania oraz etapy rozwoju grupy producentów. Ponadto, opis sytuacji początkowej wraz z podaniem wielkości powierzchni gospodarstw członków oraz przewidywaną wielkością produkcji towarowej, a także opis prognozowanej sytuacji po 5 pierwszych latach działalności. Szczegółowy harmonogram realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację grupy oraz zarys dotyczący planowanych szkoleń i posługiwania się doradztwem rolniczym powinien również zostać opisany w biznesplanie.

producentów

Szczegółowy harmonogram realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację grupy oraz zarys dotyczący planowanych szkoleń i posługiwania się doradztwem rolniczym powinien zostać opisany w biznesplanie.

Podczas ubiegania się o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie przewiduje się także preferencje dla grup producentów rolnych, których członkowie wytwarzają produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW, w szczególności produkty rolnictwa ekologicznego. Również grupy zrzeszające producentów trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, miodu, szyszek chmielowych oraz roślin w plonie głównym uprawianych z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego będą traktowane w sposób priorytetowy podczas przyznawania wsparcia. Preferowane również będą grupy producentów utworzone w formie spółdzielni. Dodatkowo, zrzeszenie jak największej liczby członków w danej kategorii oraz objęcie produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, będzie dodatkowym atutem przy kwalifikowalności grupy do otrzymania wsparcia. Preferencja dotyczyć będzie wyłącznie kolejności rozpatrywania wniosków przez ARiMR, a nie wysokości pomocy.

Co ważne, sam proces zakładania grup producentów rolnych będzie niósł ze sobą również kilka istotnych zmian. Rejestracja formy prawnej takiej grupy odbywać się będzie bez zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale status grupy producentów rolnych nie będzie już przyznawany przez Marszałków Województw. Kompetencje te będą należeć do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Do kompetencji tego ostatniego organu należeć będzie również prowadzenie rejestru grup producentów rolnych, aktualizowanie danych zawartych w tym wykazie oraz przyjmowanie sprawozdań grup zawierających informację o wartości i ilości produkcji towarowej. Sprawozdania te grupy będą miały obowiązek złożyć w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności. W planowanych zmianach nie przewiduje się zmiany minimalnej liczby członków grupy producentów, która wynosi 5 osób.

Kto nie skorzysta?

producentów

Również grupy zrzeszające producentów trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, miodu, szyszek chmielowych oraz roślin w plonie głównym uprawianych z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego będą traktowane w sposób priorytetowy podczas przyznawania wsparcia.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w ramach PROW 2014–2020 wsparcia nie przewiduje się dla grup powstałych dla kategorii drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Również grupy, które będą chciały uzyskać wsparcia w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie, nie będą mogły być tworzone przez osoby prawne bądź przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak miało to miejsce w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego PROW 2007–2013.

Grupy producentów będą musiały sprostać nowym obostrzeniom. Ich spełnienie będzie tymczasem równało się z otrzymaniem znacznego wsparcia, które grupy będą mogły przeznaczyć nie tylko na bieżące działania administracyjne, ale również na zakup środków do produkcji, inwestycje czy na wdrożenie działań poprawiających jakość sprzedawanych produktów. Dodatkowo grupy producentów rolnych będą preferowane przy staraniu się o uzyskanie wsparcia z działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, gdzie na inwestycje związane ze sprzedażą hurtową produktów, jego magazynowaniem czy przetworzeniem przewidziane jest wsparcie na poziomie 50% i w wysokości do 3 mln zł.

Pomoc suszowa 2018 – jakie wsparcie z Brukseli?

Co Bruksela ma do zaoferowania polskim rolnikom?

21 września 2018

Ustawa o obrocie ziemią – wkrótce kolejne zmiany

Na jakie zmiany związane ze sprzedażą ziemi muszą przygotować się rolnicy?

13 września 2018

Znakowanie żywności po nowemu – ukróci nielegalny proceder?

Jak nowe pomysły dotyczące znakowania żywności oceniają rolnicy?

14 września 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close