Hektar kwalifikowany — jakie grunty będą kwalifikować się do dopłat?

MRiRW opracowało nowe rozporządzenie, w którym określiło grunty uznane za hektar kwalifikowany. Nowe przepisy uwzględniają również czynniki przyrodnicze. Głównym ich celem jest przede wszystkim zabezpieczenie przed przyznaniem dopłat bezpośrednich do gruntów, które nie należą do kwalifikujących się hektarów.

Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary. W ten sposób MRiRW dokonało upoważnienia zawartego w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027. W rozporządzeniu określono hektar kwalifikowany, podając również, które użytki rolne zaliczają się do wsparcia w formie dopłat bezpośrednich.

Co to jest hektar kwalifikowany?

W projekcie rozporządzenia MRiRW określono, które użytki rolne kwalifikują się do dopłat bezpośrednich. Podkreślając przy tym, że wsparcie należy wypłacać na użytek rolny znajdujący się w dyspozycji rolnika, na którym ponadto prowadzi się działalność rolniczą.

W uzasadnieniu przypomniano również, że niekiedy grunty rolne wykorzystuje się do działalności niezwiązanej z rolnictwem. W takich przypadkach użytki rolne należy także uznać za hektar kwalifikowany, który wykorzystuje się do działalności pozarolniczej. Użytki rolne będą kwalifikowały się, pod warunkiem że w przeważającym zakresie ich wykorzystanie będzie obejmować prowadzenie działalności rolniczej.

Dopłaty bezpośrednie 2023 — jakie użytki kwalifikują się do płatności?

W nowym rozporządzeniu zgodnie z przepisami unijnymi podano, że kwalifikowany obszar nie może być zmniejszony:

  • na skutek wdrożenia podanych zasad warunkowości, a także ekoschematów w ramach dopłat bezpośrednich,
  • w przypadku, gdy obszar podlega niektórym wymogom unijnym dotyczącym ochrony środowiska, lub
  • jeżeli jest zalesiony w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, w tym także w ramach programów krajowych,
  • w sytuacji, gdy obszary objęto niektórymi zobowiązaniami dotyczącymi odłogowania.

Za hektar kwalifikowany zgodnie z rozporządzeniem uznaje się również elementy chronione w ramach warunkowości. Tym sposobem obejmując drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m2, a także rowy o szerokości nie większej niż 2 m.

Hektar kwalifikowany — pozostałe kwalifikujące się obszary

Ponadto w rozporządzeniu zaproponowano włączenie do kwalifikującego się hektara:

  • oczka wodne oraz inne niż oczka podlegające obowiązkowi zachowania według normy 8 dobrej kultury rolnej, co jest zgodne z ochroną środowiska o powierzchni nieprzekraczającej 100 m²,
  • zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², a także
  • rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych. Pod warunkiem że ich liczba na hektar innych niż drzewa owocowe nie przekracza 100 sztuk i jeżeli nie utrudniają one prowadzenia działalności rolniczej na działce.

Oprócz tego MRiRW zaproponowało, aby hektar kwalifikowany obejmował także nieutwardzane drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów. Pod warunkiem że całkowita szerokość tych elementów nie przekracza 2 m.

Włączenie do kwalifikującego się hektara zarówno oczek podlegających obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, jak i innych oczek o łącznej powierzchni nie większej 100 m² oznacza, że jako kwalifikujący się hektar mogą być uznane oczka o łącznej powierzchni do 200 m² pod warunkiem jednak, że powierzchnia żadnego z nich nie przekracza 100 m² — zaznaczono w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Nowe przepisy określające hektar kwalifikowany i użytki rolne włączone do niego mają wejść w życie z dniem 15 marca 2023 r. Czyli z chwilą rozpoczęcia terminu przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie za 2023 r.

Czytaj również: Konferencja Syngenta Zboża — czym pryskać i co siać?

Źródło: MRiRW; Rządowe Centrum Legislacji

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 51

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *