Hodowla świń na własny użytek. Czego dotyczą nowe wymagania?

Hodowla świń na własny użytek wg nowych wymagań jest już możliwa. Mianowicie 10 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie, które dwa dni wcześniej podpisał minister rolnictwa Robert Telus. Jakie są to zmiany?

Hodowla świń na własny użytek, z uproszczonymi zasadami bioasekuracji, proponowana była już w ubiegłym roku przez ówczesnego ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka. Zapowiadane wtedy zmiany miały upraszczać wymagania bioasekuracji ASF dla małych gospodarstw. Przy czym jednocześnie miały na uwadze zabezpieczenie zwierząt przed infekcją wirusem.

Jak ma być prowadzona hodowla świń na własny użytek?

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany, które różnicują wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Spis zwierząt nie jest wymagany

Znalazły się w nim zapisy mówiące, że gospodarze nie będą musieli sporządzać spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki. Nie będzie też konieczności jego bieżącego aktualizowania.

Nie wymaga się rejestrów ruchu w gospodarstwie

W kolejnym punkcie odstąpiono od obowiązku prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa. Ponadto nie będzie obowiązku rejestrowania wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymuje się świnie.

Higiena pracy przy świniach

Nie będzie konieczności stosowania się do nakazu wykonywania w danym gospodarstwie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Odstąpiono także od obowiązku stosowania przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obejmie to m.in. mycie i odkażanie rąk, oczyszczanie i odkażanie obuwia, bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń.

Przy chowie świń na własne potrzeby nie zakazuje się osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których przebywają świnie. Monitoring i zwalczanie gryzoni również nie będzie obowiązkowe.

W gospodarstwach położonych na obszarach z ograniczeniami związanymi z ASF i w których prowadzona jest hodowla świń na własny użytek, nie będzie obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych. Nie trzeba będzie tego robić przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa. Także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw.

Badania laboratoryjne przy uboju świń

Wprowadzone zmiany dotyczą też kwestii wykonywania badań laboratoryjnych na obecność ASF wykonywanych przy uboju świń na użytek własny. Badanie to dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami wykonywać się będzie tylko w przypadku podejrzenia ASF. Decyzję dotyczącą konieczności wykonania badania pozostawiono w gestii Inspekcji Weterynaryjnej.

Hodowla świń na własny użytek — co warto jeszcze wiedzieć

Obniżone wymagania obejmą też przemieszczanie świń hodowanych na własny użytek. Na obszarach wolnych od ASF możliwe będzie przemieszczenie ich pomiędzy gospodarstwami. Oczywiście jeżeli znajdują się one na terenie tej samej lub sąsiadujących gmin.

Natomiast w przypadku przemieszczenia świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I–III konieczne będzie spełnienie wszystkich wymagań oraz wzmocnionych środków bioasekuracji. Mowa o nich w zał. III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE). To znaczy tego, które ustanawia środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj również: Sytuacja na rynku zboża coraz bardziej nerwowa

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 25

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *