PATRON SERWISU: Blattin

III Forum Sektora Wołowiny: szanse, wyzwania, bariery

Podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie (25–26 listopada) odbyło się III Forum Sektora Wołowiny. Poruszano tematykę związaną z rozwojem polskiego sektora wołowiny na rynku krajowym, europejskim i światowym.

Głównym założeniem poprawy sytuacji „Polskiej Wołowiny–Wołowiny z przyszłością” jest strategia marketingowa. Jej filarem jest system jakości wołowiny kulinarnej „QMP– Dobra Wołowina”. Celem jest promowanie walorów naszej wołowiny nie tylko w kraju, ale również za granicą. Konsumpcja krajowa wołowiny w ostatnich latach zmniejszyła się z 1,6 kg do 1,4 kg na mieszkańca na rok. Stopniowo otwierają się nowe rynki, ale istnieje wiele barier, które hamują możliwości eksportowe.

Otwarcie forum

III Forum Sektora Wołowiny

Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

III Forum Sektora Wołowiny zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, któremu przewodniczy prezes Jerzy Wierzbicki. Na konferencji pojawili się producenci żywca wołowego, hodowcy, przetwórcy, handlowcy i dystrybutorzy. Dzięki nim sektor polskiej wołowiny rozwija się spektakularnie w Polsce i za granicą.

Chciałbym podzielić się z Państwem pewnymi refleksjami. Polacy są świetnie zorganizowani w kwestii zrywów patriotycznych, osiągamy wtedy olbrzymie sukcesy – mówił podczas powitania gości, Jerzy Wierzbicki, prezes PZPBM. – Wyzwania, które stoją przed polskim rolnictwem i sektorem wołowiny będą nas skłaniały oraz zachęcały do poszukiwania współpracy. Jej celem będzie zwiększenie efektywności, poprawa kontaktów pomiędzy nami, a rządem i podjęcie wspólnych działań w Unii Europejskiej. W dobie globalizacji, współpracując w łańcuchu dostaw będziemy dążyć do zwiększenia efektywności i skuteczności na innych rynkachdodał.

Zachęta do współpracy

Forum zostało otwarte przez Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi:

– Przed nami okres, w którym rząd buduje strategię odpowiedzialnego rozwoju, w ramach którego stawiamy na innowacje, postęp i rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Myślę, że dzisiejsze Forum, będzie okazją do wymiany doświadczeń, do nawiązania ściślejszej współpracy. Rząd, który reprezentuję, jest otwarty na współpracę i nawiązanie dialogu, aby wspólnie te przedsięwzięcia przygotowywać, aby służyło to Polsce, ale również przetwórcom i przedsiębiorcom. Pozycja producenta wołowiny w łańcuchy żywnościowym, powinna mieć swoje miejsce. 

Przyszłość rolnictwa europejskiego

Podczas panelu dyskusyjnego „Problemy i wyzwania sektora rolnego w Unii Europejskiej i Polsce” rozmawiano o tym, jak będzie wyglądała przyszłość europejskiego rolnictwa w dobie globalizacji.

III Forum Sektora Wołowiny

Forum otworzył Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

– W tym roku mieliśmy bardzo złą sytuację na rynku mleka, wieprzowiny, ale również problem z nadprodukcją owoców i warzyw. Te działania, które podejmowane są przeze mnie i przez innych ministrów jest to bieżący monitoring sytuacji na poszczególnych rynkach, zgłaszanie problemów do Rady Ministrów, do Komisji Europejskiej. W marcu zgłoszono 100 propozycji sposobów podejmowania interwencji, dopiero w lipcu został przyjęty Pakiet Hogana. Ten Pakiet jest obecnie realizowany. — mówił Krzysztof Jurgiel.

Sytuacja na rynku mleka i wieprzowiny

—W roku bieżącym wypłaciliśmy na interwencję ponad 300 mln złotych. Dzięki tym środkom, sytuacja na rynku mleka i wieprzowiny uległa poprawie. Obecna rywalizacja i globalizacja powoduje, że często zakłócenia na rynku powodowane są przez światowy kapitał. Obecnie ta sytuacja nie jest najgorsza. Co robi Rząd? Rząd i resort rolnictwa obserwując to co się dzieje na świecie, w Polsce, przygotował program głównych rynków rolnych. Wysłaliśmy w sierpniu program do konsultacji do wszystkich organizacji, powołałem Radę Dialogu Społecznego. Chcielibyśmy, aby te działania, które proponujemy były rzetelnie opiniowane, oczekujemy współpracy z poszczególnymi sektorami, tak aby te działania, które podejmujemy, służyły całemu temu środowisku – kontynuuje Krzysztof Jurgiel.

Przed nami okres, w którym rząd buduje strategię odpowiedzialnego rozwoju, w ramach którego stawiamy na innowacje, postęp i rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Myślę, że dzisiejsze Forum, będzie okazją do wymiany doświadczeń, do nawiązania ściślejszej współpracy.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Jakie są cele programu?

Zastosowanie się do programu ma na celu stabilizację rynków i zwiększanie opłacalności produkcji. Ma także skutkować wypracowaniem koncepcji długofalowego działania w sektorze rolno-spożywczym. Kolejnym celem jest usystematyzowanie obecnie przeprowadzanych inicjatyw, inwestycji oraz ocenę rozwoju w poszczególnych sektorach.

W programie uwzględniono sektor wołowiny, w którym najważniejszym celem będzie:

  • rozwój produkcji żywca wołowego,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku europejskim i światowym,
  • poprawa jakości polskiej wołowiny,
  • stabilizacja sytuacji dochodowej krajowego sektora wołowego;

Eksport polskiej wołowiny

Na konferencji poruszono też temat otwarcia rynku chińskiego dla polskiej wołowiny. Póki co istnieje kilka barier dla naszych producentów, ale przyszłość jest raczej optymistyczna. Ze względu na długą współpracę pomiędzy PZPBM a Chinami cały czas jest rozważana możliwość eksportu wołowiny do Chin, gdzie rynek zbytu byłby ogromny. Polska według Chińczyków, jest postrzegana jako bardzo ekologiczny oraz zielony kraj z długą historią i tradycją.

Podczas spotkania zaprezentowano strategię marketingową sektora wołowiny w Irlandii i Francji, dwóch liderów w Europie. Irlandia stawia na jakość wołowiny i zrównoważony rozwój, natomiast Francja inwestuje ogromne środki finansowe na reklamę i promocję swojej wołowiny. Jednak w obydwu przypadkach jednolita jakość jest stawiana na piedestale.

III forum wołowiny

Trudno jest reklamować wołowinę na zagranicznym rynku, jeśli każda jest inna.

Bariery handlowe

Omówiono również problematykę polskiego sektora wołowiny w kontekście braku współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi i grupami producentów, oraz zaproponowano możliwości poprawy tej sytuacji.

W sektorze wołowiny występuje wiele barier handlowych, wynikających z zaostrzenia przepisów, ale również z nieujednoliconej jakości polskiej wołowiny. Trudno jest ją reklamować na zagranicznym rynku, jeśli każda jest inna. W Polsce natomiast popyt na wołowinę maleje. W ciągłym biegu, trudno jest przygotować szybki obiad z wołowiny. Większość konsumentów sięga po drób i wieprzowinę, bo krócej się ją przygotowuje. Prelegenci twierdzą, że najlepszą metodą zwiększenia spożycia byłaby kampania, w której podawałoby się przepis na szybkie przygotowanie wołowiny np. w formie krótkich filmików, podobnie jak odbywa się to we Francji.

Wyzwania, które stoją przed polskim rolnictwem i sektorem wołowiny będą nas skłaniały oraz zachęcały do poszukiwania współpracy, w celu zwiększenia efektywności, poprawy kontaktów pomiędzy nami, a rządem i do podjęcia wspólnych działań w Unii Europejskiej.

Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

„W Grupie Siła”

Hasło „W Grupie Siła” pojawiło się na konferencji kilkakrotnie, związane było ze wsparciem Grup Producentów w dążeniu do ujednolicenia cen i standaryzowania jakości wołowiny. Problemem polskich producentów jest brak współpracy z zakładami mięsnymi, w których jak twierdzą, są oszukiwani podczas ważenia zwierząt w rzeźni. Grupa Producentów zjednoczona z wielu aktywnych hodowców może zdziałać więcej. Im więcej będzie producentów zrzeszonych w danej grupie, tym lepszą cenę można wynegocjować w zakładach ubojowych.

Najistotniejszymi tematami poruszanymi na III Forum Sektora Wołowiny było rozwinięcie strategii marketingowej dla Sektora Wołowiny, rozbudowanie współpracy pomiędzy organami łańcucha dostaw oraz rozsądne planowanie innowacji i inwestycji w gospodarstwach.

Tematy poszczególnych wykładów, będą omówione wkrótce.

Przeczytaj również:

  1. Polska wołowina, czyli jaka?
  2. Baby beef czy dorosła wołowina: co się opłaca?
  3. Wołowina: czy inwestycja w mięso się opłaca?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *