Ile zapłacimy za hektar ziemi w 2017? Spodziewany mniejszy wzrost cen!

W rozpoczętym niedawno 2017 r. wzrost cen ziemi rolnej może być dużo niższy niż w latach 2004–2015. Jak zmieniają się ceny ziemi w ostatnim czasie i czego można spodziewać się w tym zakresie w bieżącym roku? O tym, ile trzeba będzie zapłacić za hektar ziemi, dla agrofaktu mówią eksperci!

Hektar ziemi z roku na rok coraz droższy!

Ceny ziemi rolnej w Polsce ciągle rosną od ok. 2006 r. , choć w różnym tempie. Większy wzrost ich wartości notowany jest od połowy 2011 r. z małym zwolnieniem w połowie 2012 r. do połowy 2013 r. Z kolei w 2014 i 2015 r. mieliśmy do czynienia z bardzo gwałtownym wzrostem cen.

hektar ziemi

Ceny ziemi w obrocie prywatnym w latach 1995–2015 (w zł/ha).

Ceny gruntów rolnych w 2016 r.: wyższe ceny w I półroczu

Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2016 r. średnia cena gruntów rolnych wynosiła 39,4 tys. zł/ha i była o blisko 1,1% wyższa niż w I kwartale 2016 r., kiedy wynosiła 39 tys. zł/ha. Przy czym w II kwartale ubiegłego roku ceny ziemi były niższe o 1,3% niż w IV kwartale 2015 r.

Z kolei z danych IERiGŻ wynika, że w II kwartale 2016 r. ceny ziemi rolnej nie spadały, chociaż liczba transakcji kupna i sprzedaży była mniejsza niż w I kwartale minionego roku.

Co jeszcze mówią eksperci?

dr-karwat-wozniak_ierogz / hektar ziemi

Dr Bożena Karwat-Woźniak, IERiGŻ.

– Transakcje kupna-sprzedaży ziemi dotyczyły w większym zakresie małych obszarowo działek, a ich ceny są z reguły wyższe niż nieruchomości gruntowych o relatywnie dużym obszarze – komentuje dr Bożena Karwat-Woźniak z Zakładu Polityki Społecznej i Regionalnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Warto przypomnieć, że w 2015 r. mieliśmy do czynienia z kontynuacją wzrostu cen na rynku ziemi rolniczej, obserwowanego już od wielu lat. Na rynku prywatnym nieruchomości rolne podrożały aż o 19,4%. W 2014 r. były one o 23% droższe. W transakcjach z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych ceny ziemi wzrosły o 15,5%.

maria-alina-sikorska / hektar ziemi

Prof. dr hab. Maria A. Sikorska, IERiGŻ.

– Wzrost cen gruntów w 2015 r. miał charakter powszechny i związany był przede wszystkim ze wzmożonym popytem na zakup ziemi rolniczej – komentuje prof. dr hab. Maria A. Sikorska, kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Regionalnej, zastępca dyrektora ds. naukowych IERiGŻ. – W 2015 r. rosnące ceny ziemi potęgowały niechęć do wyzbywania się majętności gruntowej, co zaś wzmacniało rolę kapitałową posiadanej nieruchomości. Podobną rolę spełniały relatywnie niskie obciążenia podatkowe oraz możliwości korzystania z różnych form dotacji w ramach WPRPROW – dodaje ekspert.

Prognozowany mniejszy wzrost cen ziemi

izabela-dabrowska-alior-bank /hektar ziemi

Izabela Dąbrowska-Kasiewicz, Alior Bank.

– Oczekujemy, że w bieżącym roku tempo wzrostu cen może być znacząco niższe od odnotowanego w latach 2004–2015 – prognozuje Izabela Dąbrowska-Kasiewicz, dyrektor ds. finansowania sektora rolno-spożywczego w Alior Banku, który od 2016 r. rozwija ofertę dla przedsiębiorców rolnych, w tym także na finansowanie zakupu użytków rolnych.

Różne ceny w poszczególnych województwach

W minionym roku zmiany cen gruntów rolnych były bardzo zróżnicowane terytorialne. Województwa, w których w II kwartale 2016 r., w porównaniu z I, ziemia rolna nadal drożała, to:

  • wielkopolskie, gdzie zanotowano wzrost o 0,9%,
  • podkarpackie – wzrost o 1,9%,
  • małopolskie – o 2,3%,
  • podlaskie – o 2,6%,
  • kujawsko-pomorskie – o 2,9%
  • i opolskie – o 5,6%.

W woj. kujawsko-pomorskim, gdzie cena za hektar ziemi jest najwyższa w kraju, w II kwartale 2016 r. wyniosła ona nieco ponad 55,4 tys. zł/ha (wg danych GUS).

hektar ziemi

Nominalne zmiany cen ziemi rolniczej w latach 2014 i 2015 (% w stosunku do roku poprzedniego).

– Wzrost cen odnotowano na terenach o wysokim poziomie rozwoju rolnictwa, względnie dobrej strukturze obszarowej bądź dużym jej rozdrobnieniu – komentuje dr Karwat-Woźniak z IERiGŻ.

Na pozostałych terenach odnotowano spadek cen. Najwyższy, tj. rzędu 4,5–5,1%, miał miejsce w województwach: zachodniopomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

– Spadek cen nastąpił tam, gdzie struktura obszarowa gospodarstw jest najkorzystniejsza, bądź tam, gdzie zakupy o charakterze inwestycyjnym konkurowały z zakupami na cele rolnicze – analizuje dr Karwat-Woźniak.

hektar ziemi

Średnie ceny ziemi rolniczej w obrocie sąsiedzkim w 2015 r. (w zł/ha).

Skorzystaj z niższej ceny za hektar ziemi!

Spodziewany w 2017 r. mniejszy wzrost cen ziemi rolnej to dobry czas na jej zakup. Posiadanie ziemi nie tylko zwiększa majątek produkcyjny, ale jest nadal dobrą, a przede wszystkim pewną lokatą. Zdaniem fachowców po wzmożonym ruchu na rynku kupna-sprzedaży ziemi, jaki zanotowano w 2015 r. i I połowie 2016 r., obecny czas przewidywanej stagnacji (choć całościowych danych za ubiegły rok jeszcze nie ma) nie będzie trwać długo, gdyż cechą charakterystyczną cyklu koniunkturalnego ryku ziemi jest jego cykliczność, czyli powtarzanie się na przemian złych i dobrych okresów. W przyszłości można spodziewać się zmożonego zainteresowania ziemią i wzrostu cen. Trzeba także pamiętać, że ziemia rolna to ograniczony zasób. W długiej perspektywie czasowej jej ceny będą iść w górę pomimo czasowych wahań wzrostu.

 

Koniecznie przeczytaj również:

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *