Insektycydy na rzepak: podwójny cios w szkodniki

Insektycydy na rzepak: podwójny cios w szkodniki

Na uprawach rzepaku podano już azot, na dniach rozpocznie się regulacja. Nie możemy jednak zapominać, że obudziły się też szkodniki!

Ruszyła już wegetacja rzepaków. W większości gospodarstw zostały już podane dwie dawki azotu. W przekroju podłużnym korzeni rzepaku widać początek rozwoju pędów bocznych. Na dniach rozpoczniemy zabiegi związane z regulacją rzepaku. Pamiętajmy przy tym o zastosowaniu insektycydów na rzepak, bo właśnie teraz rozpoczyna się nalot chowacza brukwiaczka!

Słychać już doniesienia o nalocie pojedynczych osobników tego chowacza, co motywuje do rozpoczęcia ochrony insektycydowej rzepaku. Wprawdzie progi ekonomicznej szkodliwości nie zostały jeszcze przekroczone (odłów 10 chrząszczy w ciągu kolejnych 3 dni lub 2–4 chrząszcze na 25 roślinach), jednak to już ostatni moment na wystawienie żółtych naczyń i obserwację plantacji. Tym bardziej, że przyszło ocieplenie, a osobnik ten nalatuje, gdy temperatura gleby wynosi 5–7°C, a temperatura otoczenia osiągnie 10–12°C.

zwalczanie agrofagów - diagnoza żółtym naczyniem

Zawartość żółtego naczynia z uprawy rzepaku w woj. pomorskim – stan na 27 marca 2017. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik:jacekrol)

Prawidłowo wystawione żółte naczynia chwytne = pierwszy krok w zwalczaniu szkodników łodygowych

Monitoring dokonywany przy pomocy żółtych naczyń chwytnych czy też żółtych tablic lepowych jest bardzo skuteczny, pod warunkiem, że będziemy pamiętać o paru rzeczach. Najważniejsze jest, żeby sukcesywnie – wraz ze wzrostem rzepaku, podnosić naczynie czy tablicę, tak żeby zawsze znajdowało się ono na wysokości pędu głównego. Sprawdzać, czy jest odpowiednia ilość wody ze zwilżaczem/detergentem, który zmniejsza napięcie powierzchniowe (co uniemożliwia ucieczkę szkodnika, a przynajmniej ją ogranicza). Do monitoringu nalotów szkodników w rzepaku warto wykorzystać naczynia, które są specjalnie dedykowane do tego celu; chociażby te dołączone są do zestawów środka Mospilan 20 SP. Jeśli zaobserwujemy przekroczenie progu odłowu szkodników, musimy rozpocząć ich zwalczanie w rzepaku.

Oprócz prawidłowo wykonanego monitoringu, bardzo ważną rzeczą wpływającą na skuteczność zabiegu insektycydowego jest wybór odpowiedniego preparatu.

Wielkość plantacji rzepaku a ilość naczyń

Plantacje rzepaków różnią się od siebie areałem. Stąd tak ważne dla skuteczności zwalczania szkodników jest prawidłowe rozmieszczenie naczyń w zależności od plantacji. Dla przykładu, w przypadku prawidłowego monitoringu chowacza brukwiaczka, czy chowacza czterozębnego na polu z rzepakiem do 10 ha należy wystawić minimum jedno naczynie w odległości 10–20 m od brzegu plantacji. Jeżeli mamy kawałek pola z rzepakiem powyżej 10 ha, to wystawiamy 2 naczynia (jedno 10–20 m od brzegu plantacji, a drugie na odległość 30–40 m od brzegu). Jeżeli jest duże zagrożenie nalotów, warto pokusić się o wyłożenie naczyń z dwóch stron pola – jedno od strony plantacji ubiegłorocznej, a drugie od zadrzewień. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów lustracji plantacji rzepaku czy progów ekonomicznej szkodliwości znajdziemy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dziale: metodyki integrowanej ochrony roślin.

Planowanie ochrony insektycydowej rzepaku

Oprócz prawidłowo wykonanego monitoringu, bardzo ważną rzeczą wpływającą na skuteczność zabiegu jest wybór odpowiedniego insektycydu na rzepak. Warto w tym miejscu wymienić kolejność nalotów szkodników w rzepaku.

Wiosną zazwyczaj najpierw mamy nalot chowacza brukwiaczka, później występuje chowacz czterozębny, następnie nasz rzepak atakuje słodyszek, a gdy mamy już zawiązane łuszczyny to na plantacjach mamy do czynienia z chowaczem podobnikiem i pryszczarkiem kapustnikiem.

 

naloty szkodników rzepaku

Kolejność nalotu szkodników rzepaku.

 

Zarówno chowacze łodygowe (chowacz: brukwiaczek, czterozębny), chrząszcze słodyszka rzepakowego, jak i chowacze łuszczynowe (chowacz podobnik czy pryszczarek kapustnik) wyrządzają poważne szkody. Należy je zatem zwalczać, zgodnie z przekroczonymi progami ekonomicznej szkodliwości, insektycydami na rzepak, które mają rejestrację na zwalczenie konkretnego szkodnika.

– Właściwy wybór metody ochrony przed szkodnikami w uprawie rzepaku jest kluczowy, ponieważ zaniedbania w zapobieganiu rozprzestrzenia się szkodników, wpływają negatywnie na wegetację roślin oraz na wielkość i jakość naszego końcowego plonu – mówi Grzegorz Klusek, doradca Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. – Rolnik ma do wyboru różne insektycydy na rzepak. Ważny jest dobór zarówno odpowiedniego preparatu, jak i terminu.

W początkowym okresie nalotu pierwszych chowaczy – czyli już w marcu – najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność insektycydu będzie:

  • temperatura, w jakiej działa dany środek,
  • sposób działania substancji czynnej danego preparatu na szkodniki (wraz z uwzględnieniem okresu działania środka),
  • jak również sposób przemieszczania się w rzepaku.

W marcu i na początku kwietnia zazwyczaj temperatury średniodobowe są niskie. Stąd warto wybierać środki, które działają w warunkach wczesnowiosennych. Należy tu wspomnieć, że większość insektycydów na rzepak, zarejestrowanych do zwalczania chowaczy łodygowych, działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

słodyszek na rzepaku

Jednym z agrofagów, których w najbliższym czasie możemy spodziewać się w uprawach, jest słodyszek. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: paktofonikas1987)

Jakie insektycydy na rzepak wybierać?

Wiosną powinno się wybierać takie produkty insektycydowe, które będą działać w niskich temperaturach, tj. od 5°C. Preparaty te powinny działać zarówno powierzchniowo (jak to się ma w przypadku pyretroidów), ale przede wszystkim, wykazywać działanie systemiczne i wgłębne.

Dlaczego? Substancje czynne, które działają kontaktowo, będą od razu, po kontakcie cieczy roboczej z owadem, paraliżować jego układ nerwowy, w wyniku czego nastąpi jego śmierć. Z kolei substancje aktywne, które działają systemicznie – po wniknięciu do rośliny będą się w niej przemieszczać, dzięki czemu będą zabezpieczone nowe przyrosty rzepaku.

Substancja czynna lambda-cyhalotryna szybko uśmierca szkodniki. Z kolei acetamipryd działa długotrwale i dzięki temu chroni uprawę przed kolejnymi nalotami szkodników.

Stanisław Rogowski, doradca rolny z woj. mazowieckiego

Jak wiemy, rzepak w czasie wydłużania pędu głównego bardzo szybko rośnie, a środki działające układowo będą nam doskonale je zabezpieczać. Insektycydy zawierające w swoim składzie dwie substancje czynne, należące do różnych grup chemicznych i mechanizmów działania, zabezpieczają kompleksowo naszą roślinę. Z jednej strony zwalczają szkodniki latające nad plantacją naszego rzepaku (działanie kontaktowe), a z drugiej wydłużają okres zabezpieczenia, dzięki wniknięciu i przemieszczaniu substancji aktywnej w roślinie (działanie wgłębne i systemiczne).

Tak kompleksowe rozwiązanie proponuje firma Sumi Agro Poland. W swojej ofercie ma dostępny nowy preparat na rzepak Inazuma 130 WG. Insektycyd ten działa na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Zawiera dwie substancje czynne: acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – który działa wgłębnie i systemicznie – oraz lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – który ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Preparat Inazuma 130 WG zachowuje wysoką skuteczność niezależnie od warunków pogodowych – opadów deszczu czy niskich temperatur.

– Substancja czynna lambda-cyhalotryna szybko uśmierca szkodniki. Z kolei acetamipryd działa długotrwale i dzięki temu chroni uprawę przed kolejnymi nalotami szkodników – opisuje działanie substancji czynnych Stanisław Rogowski, doradca rolny z woj. mazowieckiego.

Producent tego insektycydu na rzepak zaleca stosowanie tego preparatu od początku wiosennej wegetacji rzepaku do początku okresu kwitnienia, w dawce 0,2 kg/ha.

opryski insektycydami na rzepak

W Polsce obowiązuje IP w tym ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin. Mając to na uwadze, jesteśmy zobligowani do wybierania w tym okresie ŚOR-ów, które będą bezpieczne dla zapylaczy (m.in. pszczół), przyciąganych przez żółty kolor kwiatów rzepaku.

Zabieg na „opadające płatki” w rzepaku

Wraz z zabiegiem fungicydowym na opadające płatki w rzepaku wykonuje się również zabieg insektycydowy na szkodniki łuszczynowe. W momencie opadania płatków na rzepaku rozpoczyna się rozwój łuszczyn. To właśnie ich ilość będzie wpływała na plon naszego rzepaku. Im skuteczniej i lepiej przeprowadzimy ochronę naszej uprawy w tym okresie, tym więcej zbierzemy.

W Polsce obowiązuje Integrowana Ochrona Roślin (w tym ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin). Mając to na uwadze, jesteśmy zobligowani do wybierania w tym okresie ŚOR-ów, które będą bezpieczne dla zapylaczy (m.in. pszczół). Znanym, cenionym, a przede wszystkim doskonale sprawdzającym się w okresie kwitnienia ze względu na niski stopień ryzyka dla pszczół i innych owadów zapylających jest Mospilan 20 SP. Środek jest bardzo skuteczny na szkodniki łuszczynowe w rzepaku (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik) oraz słodyszka rzepakowego.

 

zabiegi insektycydowe totalna ochrona

Jak dawkować preparaty z pakietu Totalna Ochrona i kiedy spodziewać się szkodników rzepaku?

 

Totalna ochrona – podwójny cios w szkodniki rzepaku

„Totalna Ochrona” to nazwa programu ochrony insektycydowej, stworzonego przez firmę Sumi Agro Poland, który jest dedykowany producentom rzepaków. Program ten obejmuje dwuzabiegowy system ochrony insektycydowej rzepaku, w skład którego wchodzą dwa zabiegi:

  • z wykorzystaniem środka Inazuma 130 WG
  • z wykorzystaniem środka Mospilan 20 SP.

Dzięki zastosowaniu tych insektycydów na rzepak w sugerowanych terminach, osiąga się ochronę przed szkodnikami przez cały okres jego wegetacji – przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla pożytecznych owadów zapylających. Trzeba dodać, że zastosowanie obydwu preparatów we właściwych terminach, zgodnie z zaleceniami programu Totalna Ochrona nie szkodzi bezpieczeństwu owadów zapylających i korzystnie wpływa na plon rzepaku, dzięki skutecznej eliminacji szkodliwych owadów w rzepaku.

Pamiętajmy jednak, że każdy rok jest inny i nie zawsze wystarczy wykonać dwa zabiegi insektycydowe w rzepaku. Zachowajmy zatem czujność.

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Szkodniki kukurydzy zagrażające przed i po wschodach!

Trwają jeszcze lub dobiegają końca siewy kukurydzy. Sprawdź, co zagraża kukurydzy tuż po siewie i we wczesnych fazach rozwojowych!

9 maja 2018

Nowelizacja ustawy o GMO – zakaz czy furtka do uprawy GMO?

Już niebawem powstanie rejestr upraw GMO! Sprawdź, jakie zastrzeżenia do nowych przepisów mają rolnicy.

22 maja 2018

Makro- i mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kukurydzy

Kukurydza ma jedne z największych potrzeb pokarmowych ze wszystkich zbóż. Sprawdź, jakie pierwiastki wpłyną na jej prawidłowy rozwój!

14 maja 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close