Integrowana ochrona buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi

Intensywna ochrona chemiczna przed chwościkiem spowodowała w ostatnich latach nabycie odporności przez Cercospora beticola na stosowane substancje czynne. Jest to oczywiście zjawisko skrajnie niepożądane, a głównym jego źródłem było sięganie ciągle po te same środki chemiczne. Dlatego na znaczeniu zyskała integrowana ochrona buraka cukrowego, uwzględniająca strategię antyodpornościową.

Przez tak nieumiejętnie prowadzoną ochronę obecnie walka z chwościkiem jest utrudniona. Jego pojawienie się na plantacji powoduje straty w masie plonu korzeni mogące sięgać nawet 50% oraz spadek zawartości cukru o 2-4%. Utrata aż połowy możliwego zysku nie jest zatem optymistyczną perspektywą. Dlatego warto wiedzieć co zrobić i w jaki sposób, aby się przed tym uchronić.

Jak dochodzi do nabycia odporności?

Chodzi o to, aby rasy odporne nie zdominowały z czasem całej populacji patogenu.

Aby zrozumieć to zjawisko, należy prześledzić działanie środków ochrony i zachowanie się grzybów, które tymi środkami traktujemy. Pewne pojedyncze osobniki grzybów potrafią przeżyć zabieg fungicydowy. Posiadają one swego rodzaju odporność na daną substancję. Pozostają one zatem w środowisku i dalej się rozwijają, a ich cecha odporności jest dziedziczona w następnych pokoleniach. Zatem te pokolenia również będą wykazywały tę samą odporność. W sprzyjających warunkach będą się one dalej namnażać i może dojść do momentu, kiedy zaczną one przeważać liczebnościowo w populacji nad innymi rasami tego samego gatunku.

integrowana ochrona buraka cukrowego

Chwościk buraka jest wywoływany przez grzyba Cercospora beticola. Atakuje zazwyczaj w lipcu lub na początku sierpnia.

Będzie to miało miejsce w sytuacji działania ciągle tymi samymi substancjami czynnymi – populacja odporna będzie się namnażała i rosła w siłę, przeważając nad tymi osobnikami niszczonymi przez środek chemiczny. W ten sposób dochodzi do momentu, kiedy środek przestaje być skuteczny. Inaczej mówiąc – nie wykazuje on skuteczności wobec szczepów, które przecież od samego początku były odporne, ale przez stosowanie tej samej substancji doprowadziliśmy do przewagi tych odpornych nad nieodpornymi. Dlatego właśnie tak istotna jest rotacja preparatów. Chodzi o to, aby rasy odporne nie zdominowały z czasem całej populacji patogenu. A jeżeli zastosujemy odmienną substancję niż dotychczas, to nasza szansa na trafienie w szczepy odporne na poprzednio użyty preparat rośnie. Ma to związek z innym pochodzeniem substancji aktywnej i innej zasady jej działania.

Fungicydy a integrowana ochrona buraka cukrowego

Niemniej jednak, aby realizowana była integrowana ochrona buraka cukrowego, trzeba stosować się do zasad dobrej praktyki rolniczej

Wiadomo, że w walce z chwościkiem buraka największe znaczenie odgrywa odpowiednia ochrona chemiczna. Same czynności agrotechniczne i metody biologiczne mogą jedynie wspomagać ochronę roślin przed Cercospora beticola, ale to skuteczny fungicyd będzie zawsze odgrywał pierwsze skrzypce. Niemniej jednak, aby realizowana była integrowana ochrona buraka cukrowego, trzeba stosować się do zasad dobrej praktyki rolniczej, czyli stosować dobry płodozmian, niszczyć i przyorywać resztki po zbiorze buraków i stosować odmiany odporne na chwościka buraka. W ten sposób spowodujemy, że zwalczanie choroby przy użyciu środków chemicznych będzie choć trochę bardziej ułatwione, bo samych źródeł infekcji będzie po prostu mniej.

czym zwalczać chwościk

Stosuj się do tych zadań, a problem z chwościkiem buraka będzie mniejszy!

Potrzebne są dwa składniki

Co do samej ochrony fungicydowej, to aby sobie poradzić z chwościkiem, nie wystarczą już preparaty jednoskładnikowe. Środek chemiczny przeciw tej chorobie powinien być oparty na dwóch substancjach, przy czym najlepiej, aby jedna z nich była do tej pory niezbyt popularna w ochronie akurat przed chwościkiem. Ma to związek z sytuacją, kiedy grzyb Cercospora beticola nie miał do tej pory okazji do nabycia odporności na mniej powszechnie używaną substancję. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku tetrakonazolu, który w połączeniu z tiofanatem metylu w preparacie Yamato 303 SE daje skuteczną ochronę przed chwościkiem buraka.

Środek chemiczny przeciw tej chorobie powinien być oparty na dwóch substancjach

Zapobieganie powstawaniu odpornych ras patogenów

Dodatkowym ważnym aspektem stosowania kombinacji substancji czynnych jest fakt, że ich połączenie nie powoduje wzrostu ryzyka powstania odpornych ras patogenów. To niestety często ma miejsce, kiedy substancje takie działają w pojedynkę. Integrowana ochrona buraka cukrowego wymaga by zasadą takiego łączenia poszczególnych związków w preparacie było ich wybieranie z odmiennych grup chemicznych. Do tego istotne jest, aby substancje aktywne różniły się także pod względem mechanizmów działania. Tiofanat metylu pochodzi z grupy benzimidazoli i wykazuje działanie zarówno zapobiegawcze, jak i lecznicze i wyniszczające. Substancja ta blokuje procesy rozmnażania grzybów i prowadzi do ich zamierania.

Tetrakonazol rzadki w buraku a skuteczny

Tetrakonazol natomiast jest substancją triazolową. Do tej pory był rzadko stosowany w ochronie buraka. Nie jest to zatem związek, na którego działanie Cercospora beticola wykazuje odporność. Inaczej mówiąc, jego dodanie do preparatu Yamato zapewnia skuteczną ochronę plantacji w przypadku pojawienia się chwościka buraka. Tetrakonazol szybko przemieszcza się w roślinie. A tam poprzez różne mechanizmy nie dopuszcza do budowy błony komórkowej grzybów i rozwoju grzybni.

integrowana ochrona buraka cukrowego

Zalecenia stosowania zabiegu chemicznego przeciw chwościkowi buraka

Oznacza to, że im później wystąpią objawy chorobowe, tym większy jest dopuszczalny procent roślin z tymi symptomami. Z obecnością patogenu i możliwością dokonania przez niego infekcji należy się liczyć w warunkach, gdy jest ciepło i wilgotno – sprzyjające rozwojowi grzyba są: temperatura 25-35°C (i 15°C w nocy) i wilgotność powietrza powyżej 95%.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *