Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych – jak otrzymać wsparcie?

Uwaga, właściciele lasów! Dostępna jest nowa forma pomocy z budżetu PROW! ARiMR uruchomiła wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Sprawdzamy, czy warto z tego skorzystać!

Na wnioski o pomoc czekają powiatowe biura ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 roku. Wsparcie przysługuje na lasy prywatne, które:

 • są w wieku 11-60 lat
 • mają powierzchnie od 0,1 ha do 20 ha
 • stanowią własność wnioskodawcy
 • nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW
 • mają opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu/ lub którym zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Komu przysługuje pomoc?

inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Nowa forma pomocy przysługuje na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

fot. T. Śmigielski

O wsparcie mogą starać się właściciele lasów, czyli osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Aby otrzymać dofinansowanie powinien on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego – informuje ARiMR.

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych:

Pomoc można otrzymać do powierzchni lasu na inwestycje takie jak:

 • przebudowanie składu gatunkowego drzewostanu
 • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat
 • dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat
 • wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.
 • założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat (WARUNEK – remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów)
 • w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną – ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu

Ile można otrzymać?

Wysokość pomocy jest zróżnicowana, zależy od rodzaju inwestycji:

 • Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra – 8 137 zł/ha (na inwestycje na gruntach w warunkach korzystnych) – 9 249 zł/ha (na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°)
 • Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha
 • Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu – 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°
 • Na zakładanie remizy –  848 zł (bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu)
 • Na czyszczenie późne -764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°
 •  Na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy – 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami – 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami, na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m – 8,82 zł/mb.

Jakie dokumenty?

inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Wysokość pomocy jest zróżnicowana, można otrzymać nawet 9 249 zł/ha

fot. pixabay

Aby otrzymać dofinansowanie należy dołączyć do wniosku:

 • kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan
 • dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja
 • pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Wymagany plan 

Do Nadleśnictwa należy złożyć wniosek o sporządzenie planu inwestycji. Wymagane są też następujące dokumenty, po które właściciel lasu powinien udać się do Starostwa Powiatowego:

 • wypis z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje
 • wypis z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu
 • zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *