Jak napisać odwołanie od decyzji ARiMR?

Złożyłeś wniosek do ARiMR, ale dostałeś decyzję odmowną? Jeśli się z nią nie zgadzasz, warto napisać odwołanie od decyzji. Jak to zrobić? Oto kilka zasad, o których warto pamiętać.

Wielu rolników stara się o różnego rodzaju wsparcia rządowe czy dopłaty z tytułu unijnych programów rolnośrodowiskowych. Co w przypadku, gdy otrzymają z Agencji decyzję odmowną? Taka decyzja może skutkować po prostu nieuzyskaniem pomocy. Ale bywa i tak, że zostały pobrane płatności nienależne i trzeba je zwrócić. W takich sytuacjach mamy prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Niestety, wiele osób rezygnuje z tej możliwości, bo nie wie, jak się za to zabrać. A szkoda, bo samo sporządzenie takiego pisma nie jest skomplikowane.

Konstrukcja pisma

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, jak takie pismo powinno być skonstruowane. Przyjęło się, że wszelkie wnioski, odwołania, skargi itp. — jeśli ich wzór nie jest określony przepisami — komponuje się według ogólnie przyjętych zasad. Dobrze więc, aby takie pismo zawierało:

 • miejscowość i datę;
 • dane podmiotu składającego odwołanie (imię, nazwisko i adres zamieszkania);
 • wskazanie organu, do którego adresowane jest pismo;
 • wskazanie organu pierwszej instancji, który wydał decyzję;
 • numer decyzji, którą zaskarżamy i data jej wydania;
 • zarzuty dotyczące decyzji;
 • wniosek o uchylenie decyzji;
 • uzasadnienie odwołania;
 • podpis osoby odwołującej się od decyzji.

Poniżej znajduje się przykładowy wzór takiego pisma. Kolor czerwony wskazuje elementy obligatoryjne, zielony zaś takie, których nie trzeba umieszczać, ale warto.

wzór odwołanie od decyzji

Treść, czyli co powinno zawierać odwołanie od decyzji

Bazując na powyższym wzorze, przeanalizujmy sobie, jakie informacje powinny znaleźć się w takim piśmie.

Podstawowe dane

Po pierwsze, miejscowość i data sporządzenia takiego pisma, choć nie są obligatoryjne, podnoszą wiarygodność dokumentu. Ważniejsze jest jednak podanie danych podmiotu wnoszącego odwołanie, a konkretnie:

 • imię i nazwisko (ewentualnie nazwa firmy);
 • adres zamieszkania (adres siedziby firmy).

Oznaczenie podmiotu wnoszącego odwołanie jest konieczne do tego, aby pismo nie zostało pozostawione bez rozpoznania.

Warto zaznaczyć, że w przypadku odwoływania się od decyzji wydanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pismo takie kierujemy do dyrektora danego oddziału regionalnego ARiMR za pośrednictwem kierownika biura powiatowego. Inaczej mówiąc, pismo wysyłamy do organu, który wydał skarżoną przez nas decyzję. Natomiast obowiązkiem tego organu (kierownika biura powiatowego) jest przekazanie naszego odwołania do organu drugiej instancji. W tym przypadku organem odwoławczym jest dyrektor wojewódzkiego oddziału regionalnego ARiMR.

Sz.P Dyrektor ……………….. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

za pośrednictwem

Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejnym ważnym elementem, jaki musi się znaleźć w naszym piśmie, jest oznaczenie decyzji, od której się odwołujemy. W tym celu należy podać numer decyzji i datę jej wydania oraz napisać, czego ona dotyczy.

Odwołanie od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ………….. nr …….. z dnia ………….. odmawiającej przyznania …………………………………………

Przyjęło się też nadawanie pismu tytułu „Odwołanie”, czyli oznaczanie jego rodzaju, ale nie jest to obligatoryjne. Ma on bardziej charakter zwyczajowy, jasno bowiem informuje, jakiego rodzaju treści zawiera dany dokument.

Skoro o treści mowa, przejdźmy do tego, co zawrzeć w dalszej części takiego odwołania.

Odwołanie od decyzji, zarzuty i uzasadnienie

Aby taki dokument spełnił swoją funkcję, koniecznie trzeba w nim jasno zakomunikować, że odwołujący się jest niezadowolony z wydanej decyzji. W teorii to wystarczy, jednak uważam, że jeśli zależy nam na pozytywnym rozpatrzeniu  sprawy, warto jeszcze określić nasze zarzuty oraz je uzasadnić.

Niniejszym zaskarżam powyższą decyzję w całości, zarzucając ……

Zacznijmy więc od przyjrzenia się wydanej decyzji, aby dobrze sformułować zarzuty. Może to być np. naruszenie konkretnych przepisów (trzeba podać jakich) lub błędna interpretacja przedstawionych w naszym wniosku informacji. A może nastąpił błąd w ustaleniach faktycznych, który wpłynął na treść zaskarżonej decyzji?

W ramach uzasadnienia warto przytoczyć twarde argumenty, które umocnią słuszność naszych racji. W tym celu zachęcam do poszukania w Internecie podobnych spraw. Może się bowiem okazać, że takich przypadków jak nasz jest więcej i zostały one rozstrzygnięte na korzyść odwołującego się. Wówczas powołanie się w uzasadnieniu na te konkretne sprawy może okazać się kluczowe w uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia.

Jednak nie wszystkie uchybienia organu wyższej instancji można wyczytać z akt sprawy. Warto więc przedstawić nasz punkt widzenia. Nie bójmy się ubierać tego we własne słowa. Pamiętajmy jednak, aby robić to w sposób kulturalny, z poszanowaniem dla instytucji, do której kierujemy pismo. Nawet jeśli się z nią nie zgadzamy, przyjęcie postawy agresywnej nie pomoże tak, jak podejście stanowcze, ale pokojowe.

Domknięciem całości jest oczywiście podpis osoby wnoszącej odwołanie od decyzji. Pamiętajmy, aby złożyć go odręcznie.

Ważne terminy

Składając odwołanie od decyzji ARiMR czy jakiegokolwiek innej instytucji, należy mieć na uwadze ważne terminy. Mianowicie na złożenie takiego pisma mamy 14 dni od daty otrzymania decyzji. Natomiast na jego rozpatrzenie organ odwoławczy ma miesiąc.

Czytaj też: Bor w rzepaku ważny jesienią. Kiedy go stosować i ile?

Źródło: ODR, KPAIN, KPA

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *