Jak obniżyć podatek za 2023 rok? Zdradzamy kilka sposobów

Wprawdzie jeszcze rok się nie zakończył i na rozliczenia z fiskusem mamy sporo czasu, ale już teraz warto zainteresować się, jak obniżyć podatek dochodowy za 2023 rok. Bowiem z niektórych rozwiązań obniżających PIT można skorzystać tylko do końca grudnia br. 

Jak obniżyć podatek dochodowy 2023? Jest kilka sposobów. Sprawdźmy, z jakich ulg i odliczeń można skorzystać w rozliczeniu podatkowym za 2023 rok.

Co można odliczyć od podatku? Darowizny

Dochód do opodatkowania zmniejszy przekazanie darowizny. Przekazanie darowizny do końca grudnia br. uprawnia bowiem do odliczenia jej w całości lub części w zeznaniu PIT za 2023 r. Jakie darowizny można odliczyć od podatku? Mogą to być pieniądze przekazane na cele:

 • organizacji pożytku publicznego;
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (jest to tzw. ulga na krew);
 • kultu religijnego;
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom.

Należy pamiętać, że można odliczyć nie więcej niż 6% dochodu podatnika. Czyli na przykład, jeśli dochód podatnika wynosi 100 tys. zł, to może on odliczyć maksymalnie 6 tys. zł. Nawet jeśli przekaże na cele pożytku publicznego wyższą kwotę, to i tak w zeznaniu PIT będzie mógł odjąć tylko 6 tys. zł. Ważne jest także, aby wydatek odpowiednio udokumentować. Gotówki nie odliczymy od podatku dochodowego. Odliczyć można wyłącznie pieniądze wpłacone na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy.

Ulga termoizolacyjna 2023

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy poniosą do końca 2023 r. wydatki na termomodernizację budynku mogą obniżyć swój PIT za 2023 rok. Warunki tej ulgi są takie same, jak w zeszłym roku. Mianowicie, właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od swojego dochodu bądź przychodu maksymalnie 53 tys. zł, a w przypadku małżonków będących współwłaścicielami domu jest to kwota 106 tys. zł. W praktyce w PIT odejmujemy kwotę faktycznie poniesioną na termomodernizację, udokumentowaną fakturami.

Jakie wydatki na termomodernizację domu obniżą dochód? Odliczyć można wszystkie wydatki na materiały i usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489). Przykładowo są to takie inwestycje, jak:

 • wymiana okien i drzwi;
 • docieplenie ścian, strychu, dachu;
 • zakup oraz instalacja pompy ciepła;
 • zakup i montaż fotowoltaiki.

Odliczenie oszczędności na emeryturę

Obniżyć swój PIT mogą również osoby, które oszczędzają na emeryturę w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Mianowicie w zeznaniu rocznym PIT można odliczyć od dochodu wpłaty na IKZE wykonane do końca 2023 r. Obowiązują jednak limity  odliczenia, które w bieżącym roku wynoszą:

 • 8 322 zł dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • 12 483 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych).

Należy również pamiętać o udokumentowaniu wykonanej wpłaty, np. przelewem.

Jak obniżyć podatek 2023? Wyremontuj zabytek

Na pomniejszenie dochodu mogą liczyć również osoby, które wyremontowały zabytek lub wpłaciły na fundusz remontowy zabytkowej budowli. W tym roku zmieniła się ulga na zabytki i obecnie już nie można odliczyć wydatków na zakup zabytku. Nadal jednak można odliczyć następujące wydatki poniesione w 2023 r.:

 • na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 • na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Nie ma tutaj limitu, a w obydwu przypadkach można odliczyć od dochodu (przychodu) połowę poniesionych wydatków. Czyli, na przykład, jeśli podatnik wydał 300 tys. zł, to od dochodu lub przychodu może odliczyć 150 tys. zł. Wydatki należy udokumentować fakturami wystawionymi przez czynnych podatników VAT. Trzeba również spełnić szereg innych warunków. Między innymi, w momencie poniesienia wydatku podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego. Na prowadzone prace trzeba mieć odpowiednie zezwolenia, a remont musi być zakończony, co również należy udokumentować zaświadczeniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jak uniknąć podatku? Czy można go zupełnie nie płacić?

W pewnych okolicznościach można nie płacić żadnego podatku za 2023 rok. Bowiem w niektórych przypadkach można obniżyć PIT do zera. Tzw. ulgi zero pozwalają różnym grupom podatników nie zapłacić podatku do 85 528 zł przychodów rocznie, a w praktyce, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (30 000 zł) nawet do 115 528 zł. Konkretnie chodzi o ulgi dla rodzin 4+, dla pracujących emerytów oraz na powrót do kraju.

Ulga dla rodzin 4+

Każdemu z rodziców czwórki dzieci przysługuje zwolnienie z opodatkowania do 115 528 zł przychodu rocznie. Gdy zsumuje się ulgę matki i ojca, to łącznie rodzice z czwórką dzieci nie zapłacą podatku, dopóki ich przychód za 2023 r. nie przekroczy 231 056 zł. Ponadto nadal będą oni mogli odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, czyli kolejne 6 923,12 zł. W rezultacie, wielu rodziców w ogóle nie zapłaci podatku.

Odliczenia dla pracujących emerytów

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale zrezygnowały z pobierania emerytury, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących emerytów. Pracującym emerytom także przysługuje zwolnienie z podatku do kwoty 115 528 zł. Seniorom, którzy przekroczyli wiek emerytalny, bardziej opłaca się jednak pobierać emeryturę i pensję niż samą pensję zwolnioną z podatku.

Ulga na powrót do kraju

Osoby, które przez minimum trzy lata mieszkały oraz pracowały za granicą i w tym roku wróciły do Polski, mogą skorzystać z tzw. ulgi na powrót. W praktyce jest to zwolnienie z PIT dla przychodów m.in. z pracy na etacie i umów-zleceń. Limit wynosi 115 528 zł i przysługuje on osobie powracającej do kraju przez cztery kolejne lata.

W jaki inny sposób można obniżyć podatek?

Jak jeszcze można obniżyć podatek za 2023 rok? W rozliczeniu PIT za 2023 r. należy pamiętać również o innych, starych ulgach, takich jak ulga prorodzinna (na dzieci), rehabilitacyjna i internetowa. Ci, którzy sprzedali mieszkanie przed upływem pięciu lat od zakupu, mogą również skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Czytaj również: Zwrot akcyzy 2024. Nowa stawka zwrotu za paliwo rolnicze

Źródło: Business Insider

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *