Jak zatrudnić cudzoziemca? Kłopoty rolników z siłą roboczą

Zatrudnienie pracowników z okolic gospodarstwa do prac polowych, zbioru truskawek czy innych zajęć w gospodarstwie graniczy wręcz z cudem. W związku z tym wielu rolników zadaje sobie pytanie, jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z prawem? Jaką podpisać z nim umowę, do jakich prac można go zatrudnić, jakie potrzebne są dokumenty?

Od jakiegoś już czasu rolnicy mają ogromne trudności w zatrudnieniu dodatkowych pracowników w swoich gospodarstwach. Okazuje się, że wyjściem z tej trudnej sytuacji jest zatrudnienie cudzoziemców przebywających czasowo na terenie kraju. Chodzi tu jednak o to, aby zatrudnić pracownika nie narażając się na problemy z prawem. Sprawdźmy więc, jak zatrudnić cudzoziemca?

Zatrudnianie cudzoziemca w procedurze uproszczonej

Procedura uproszczona obowiązuje przy zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE z takich państw, jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina. Zatrudnienie pracowników z tych krajów jest możliwe bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. Jedynym dokumentem, który pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy jest oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zatrudnienia na oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy;
  • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Mówiąc krótko, zatrudnić w ten sposób można cudzoziemców do prac np. budowlanych. Natomiast jeśli zatrudniamy ich do pracy sezonowej związanej z prowadzonym gospodarstwem rolnym, to trzeba uzyskać pozwolenie na pracę sezonową. Należy pamiętać, że cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie oświadczenia maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych, następujących po sobie, 12 miesięcy.

Co z zezwoleniem na pracę sezonową?

Sprawdźmy, jak zatrudnić cudzoziemca na zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową otrzymać można dla obywateli zarówno Ukrainy, którzy stanowią 75 % zatrudnianych, jak i wszystkich z państw spoza obszaru UE. Dokument ten, będący dopuszczeniem do polskiego rynku pracy, rolnik musi uzyskać dla cudzoziemca, jeśli będzie on świadczył pracę w ramach rodzajów działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W przypadku gospodarzy chodzi tu o uprawy rolne oraz chów i hodowlę zwierząt.

Jak zatrudnić cudzoziemca? Sprawdzanie legalności pobytu

Gospodarz zatrudniający cudzoziemca jest zobowiązany do sprawdzenia legalności jego pobytu w Polsce. Ponieważ gros cudzoziemców przyjeżdża z Ukrainy rolnik powinien sprawdzić, czy są w kraju na podstawie karty pobytu, czy wizy? Gdy przyszły pracownik posiada wizę należy sprawdzić, czy jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Co ważniejsze, to rolnik jako przyszły pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy ta osoba legalnie przebywa na terenie naszego kraju. W przypadku wątpliwości pracodawca może uzyskać taką informację w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podsumowanie. Umowa, ubezpieczenie, zakwaterowanie

Jak zatrudnić cudzoziemca – co jeszcze warto wiedzieć? Zawarcie umowy o pracę z cudzoziemcem jest obowiązkiem rolnika, który musi w niej uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu na pracę sezonową. Co więcej, umowa musi też być przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca.

Rolnik – pracodawca zobowiązany jest ubezpieczyć zagranicznego pracownika. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy dokonać w ciągu 7 dni od zatrudnienia. Pracodawca powinien także przez cały okres zatrudnienia przechowywać kopię dokumentu pobytowego cudzoziemca.

Gospodarz powierzając pracę cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może zapewnić mu zakwaterowanie. Nie jest to obowiązkowe, ale gdy nastąpi, musi być zawarta odrębna umowa określającą warunki najmu kwatery.

Podsumowując. Zatrudnienie cudzoziemca do pracy w gospodarstwie jest czasami jedynym rozwiązaniem przy niedoborze siły roboczej na rynku lokalnym. Oznacza to, że rolnik musi załatwić wiele formalności, aby zatrudnić obcokrajowca. Jedynym pytaniem, które musi sobie pracodawca postawić, to nie czy, ale jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z prawem.

O przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców przeczytać można również w materiale: Zatrudnianie pracowników sezonowych będzie łatwiejsze!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.6 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *