Zawód: rolnik! Gdzie i po co zdobyć wykształcenie rolnicze?

W każdym województwie jest kilkanaście, kilkadziesiąt szkół, w których uczniowie mogą zdobyć wykształcenie rolnicze. Jednym jest to potrzebne, aby przejąć gospodarstwo po rodzicach, inni chcą prowadzić biznes, nabywając gospodarstwo rolne, a jeszcze inni zdobywając wiedzę w tej dziedzinie, zasilą kadry firm związanych swoim profilem z produkcją rolną i szeroko pojętym rolnictwem.

Obserwuje się zmniejszanie liczby szkół rolniczych i kierunków kształcenia w tej branży. Czyżby zawód rolnika przechodził do profesji zamkniętych? Czy będzie atrakcyjny tylko dla osób chcących pracować w firmach obsługujących rolników? Na szczęście, jest jeszcze gdzie się kształcić i zdobywać kwalifikacje w tym, przecież nie najłatwiejszym, zawodzie.

koń zaprzęgnięty w pług

Nie o takie gospodarowanie nam dzisiaj chodzi (fot. Tadeusz Śmigielski).

Jasiu, pora, żebyś zaczął gospodarzyć!

Potencjalny rolnik może przejąć gospodarstwo, chociaż nie ma wykształcenia rolniczego, wtedy gdy ma:

 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie;
 • wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie;
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Staże i praktyki rolnicze

Staże i praktyki są nieodłącznym elementem nauki (fot. PZS w Krzyżowicach)

Co z tym stażem pracy w gospodarstwie?

Kwestię stażu pracy w gospodarstwie rolnym reguluje art. 6 ust, 3 ustawy, zgodnie z którym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

 1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
 3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o prace lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
 4. wykonywała prace związana z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
 5. odbyła staż o którym mowa w art.. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), obejmując wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
nauka dla rolników

Nauka rolniczego fachu może być też dobrą zabawą (fot .PZS w Krzyżowicach)

Dobry rolnik to wykształcony rolnik

Jeśli chcesz być rolnikiem, a zwłaszcza „młodym rolnikiem”, to wypada mieć kierunkowe wykształcenie rolnicze. I tu zaczynają się schody, bo wybór jest dość duży, a uzyskanie wybranego poziomu wykształcenia zależy m.in. od tego, ile chcemy poświęcić na to czasu.

Do przejęcia gospodarstwa staż wystarczy, ale gdybyś chciał skorzystać z programu „Młody rolnik”, to agencja płatnicza ARiMR stawia pewne wymagania: trzeba uzupełnić wykształcenie.

wykształcenie rolnicze w CKZiU w Wołowie

CKZiU w Wołowie to szkoła, w której można zdobyć wykształcenie rolnicze. (fot. Tadeusz Śmigielski)

Jeśli mam wykształcenie zdobyte na wyższej uczelni na jednym z niżej wymienionych kierunków, to jestem rolnikiem „pełną gębą”. Są to kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego. Należą tu:

 • rolnictwo;
 • ogrodnictwo;
 • weterynaria;
 • technika rolnicza i leśna;
 • zootechnika;
 • architektura krajobrazu;
 • rybactwo.

Studia podyplomowe Agro-Unia są kierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą zdobyć wykształcenie rolnicze.

Iwona Sawicka, UP w Poznaniu

– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stawia do dyspozycji przyszłych studentów 8 wydziałów z kilkudziesięcioma kierunkami kształcenia, wobec czego chętni na uzyskanie kwalifikacji rolniczych mają w czym wybierać – informuje Jerzy Lorych, Rzecznik Prasowy UP w Poznaniu. – Nasza uczelnia w rankingu najlepszych uczelni rolniczych w kraju zajmuje drugie miejsce, a funkcjonujący już od niemal stu lat Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii daje absolwentom wszystkich jego kierunków kwalifikacje rolnicze. Warto też wspomnieć, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko we własnych gospodarstwach, ale również są dobrze widziani na stanowiskach wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej oraz w firmach związanych z rolnictwem – dodaje. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia.

Jak zdobyć wykształcenie rolnicze? To proste!

Jeśli przyszły gospodarz ukończył studia inne niż rolnicze, wystarczy, że podejmie naukę na studiach podyplomowych związanych z rolnictwem. A ponieważ i tak już dość długo się uczył, to zaliczenie kierunków takich jak: ekonomika rolnictwa, organizacja lub technologia produkcji rolniczej, rachunkowość rolna, marketing artykułów rolnych, czy agrobiznes nie będzie dla niego chyba zbyt dużą trudnością. Sprawę załatwić może, podejmując naukę na studiach podyplomowych, takich, jak chociażby Agro-Unia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wykształcenie rolnicze to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. (fot. CKZiU w Ludowie Polskim)

– Studia podyplomowe Agro-Unia są kierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą zdobyć wykształcenie rolnicze – informuje Iwona Sawicka, koordynator ds. studiów podyplomowych przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. – Nauka trwa od maja do października. Na dwusemestralne studia mogą zapisywać się również osoby, które ukończyły kierunki inżynierskie i licencjackie. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, koszt studiów to 3900 zł za 2 semestry, a studiujący mogą skorzystać z naszego hotelu – dodaje.

Zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej przez kontakt: e-mail: agrounia@up.wroc.pl, iwona.sawicka@up.wroc.pl [osoba kontaktowa: Iwona Sawicka (tel. kom. 607 850 922].

Może też być tak, że potencjalny rolnik z wykształceniem średnim innym niż rolnicze, a także wyższym nierolniczym, będzie wolał inaczej zdobyć kwalifikacje, wówczas może ukończyć szkołę policealną lub technikum uzupełniające.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.7 / 5. Liczba głosów 19

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *