Jaka będzie cena truskawek w tym sezonie?

Obecnie podaż truskawek jest mniejsza, niż w ubiegłym roku z powodu wymarznięć, jakie miały miejsce w kwietniu i maju 2017. Jaka będzie cena truskawek deserowych i do przetwórstwa w bieżącym sezonie, w 2017 r. i w kolejnych latach? Jak obecna sytuacja na rynku truskawek może wpłynąć na sytuację w przyszłości? Dla agrofaktu wypowiadają się eksperci.

Spóźniony sezon pod presją wymarznięć

Tegoroczny sezon truskawkowy rozpoczął się później niż w poprzednim roku. Wiosenne spadki temperatur przyczyniły się do spowolnienia wegetacji i opóźnienia rozwoju roślin. W wyniku przymrozków część owoców na plantacjach truskawkowych została uszkodzona. W związku z tym niektórzy producenci oceniają, że tegoroczne zbiory będą nieco niższe niż w roku poprzednim – informuje PBŻ. Wszyscy zastanawiali się, jaka będzie cena truskawek po tak trudnym warunkach.

Największa produkcja truskawek mrożonych w Europie

Tomasz Smoleński

Tomasz Smoleński z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ-PIB).

Polska jest obecnie największym w Europie producentem i eksporterem truskawek mrożonych. W ostatnich dziesięciu latach intensywnie rozwija się w naszym kraju rynek owoców deserowych. Chodzi tu o rozwój zarówno na potrzeby rynku krajowego, jak i na eksport. –  komentuje sytuację rynkową Tomasz Smoleński z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ-PIB).

Zbiory truskawek w Polsce w 2016. r. wyniosły 197 tys. t – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Większa produkcja truskawek świeżych – mniej dla przetwórstwa

Plantatorzy stopniowo odchodzą od produkcji truskawek z przeznaczeniem owoców do przetwórstwa. Decydują się na dostarczanie wyższej jakości owoców na „rynek świeży” w tym głównie na rynek krajowy. Ceny truskawek z upraw pod osłonami przewyższają ceny uzyskiwane z plantacji bez osłon.  mówi T. Smoleński z IERiGŻ-PIB.

 Mniejsza podaż truskawek w obecnym sezonie – wyższa cena truskawek

dr Wojciech Olejniczak

dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.

Obecnie podaż truskawek jest mniejsza, niż w roku ubiegłym. Wynika to z wymarznięć, jakie miały miejsce w kwietniu i maju bieżącego roku. – mówi dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.Problem dotyczy jednak tylko wczesnych odmian –dodaje.

Obecnie trudno jest jednoznacznie wskazać, jakie ostatecznie będą zbiory truskawek w bieżącym roku. Sezon nadal trwa i nie wiemy jak ukształtują się warunki agrometeorologiczne w kolejnych tygodniach. W związku z tym, trudno też stwierdzić, jaka będzie cena truskawek. mówi Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych Bank BGŻ BNP Paribas.

Brak pracowników dotkliwym ciężarem w produkcji truskawek

powierzchnia upraw truskawek

Co roku dotkliwym ciężarem dla „sektora truskawkowego” w Polsce jest brak odpowiedniej liczby pracowników do zbioru owoców. – analizuje Tomasz Smoleński z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB. Podkreśla, że analizy cen z kilku ostatnich lat wskazują także, że najbardziej dogodnym czasem na sprzedaż truskawek jest termin poza głównym sezonem ich zbiorów tj. czerwiec–lipiec. Dodaje, że taka produkcja jest możliwa dzięki wprowadzeniu do uprawy odmian truskawek z grupy powtarzających owocowanie. Umożliwia to także zastosowanie nowych technologii uprawy.

Produkcja truskawek w świecie – Polska na 5. miejscu

Pozycja Polski jest dominująca w świecie w produkcji większości owoców jagodowych. W produkcji truskawek zajmujemy od lat piąte miejsce w świecie. Wyprzedzały nas pod tym względem jedynie Chiny, USA, Meksyk i Hiszpania Nieznacznie niższą produkcję niż Polska  posiada Rosja, Niemcy i Maroko. Wśród krajów UE-28 zajmowaliśmy drugie miejsce za Hiszpanią. W eksporcie truskawek deserowych Polska była w świecie na szóstym miejscu i na czwartym w UE-28: za Hiszpanią USA, Meksykiem,  Holandią i Belgią. W eksporcie truskawek mrożonych zajmujemy od lat pierwsze miejsce w świecie – wynika z danych FAO.
– Poza krajowym rynkiem opłacalna staje się sprzedaż za granicę, np. na rynek niemiecki, na który co roku trafia coraz więcej owoców zebranych z polskich plantacji. – komentuje T. Smoleński z IERiGŻ.

 Jaka będzie cena truskawek deserowych?

W 2016 r. była opłacalna, po doliczeniu unijnych dopłat, produkcja truskawek. – mówi T. Smoleński z IERiGŻ. – W minionym roku ceny truskawek deserowych uprawianych w gruncie bez osłon wzrosły o 25% do 4,0 zł/kg. Spadek zbiorów w Polsce i większy popyt na rynkach zbytu zadecydował o zwiększeniu odpowiednio o 22 i 15% cen skupu truskawek przeznaczonych do mrożenia i do tłoczenia – analizuje.

jaka będzie cena truskawek

W 2017 r. krajowa truskawka z przeznaczeniem na rynek deserowy w większej ilości pojawiła się w skupie pod koniec maja na poziomie 10 zł/kg. W zeszłym roku ceny skupu za te owoce były o ok. 60% niższe. komentuje T. Smoleński z IERiGŻ. Ekspert zwraca uwagę, że chłody majowe spowodowały zwiększone koszty produkcji w tunelach ogrzewanych, a również zmniejszone plonowanie we wszystkich typach osłon. Szacowanie i publikowanie oceny szkód trwa jeszcze w poszczególnych województwach.

Na początku czerwca 2017 r. cena truskawki deserowej obniżyła się do ok. 7,50 zł/kg i była o ok. 90 % wyższa niż rok temu. – komentuje T. Smoleński z IERiGŻ. – Można się spodziewać, że truskawka deserowa będzie znacznie droższa niż w zeszłym roku, kiedy to  i tak ceny truskawki gruntowej na tzw. „deser” wzrosły o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Ceny skupu w czasie tegorocznego sezonu, który dopiero się rozpoczął, jednak będą w dużym stopniu zależeć od sytuacji pogodowej. Ta jest szczególnie ważna dla truskawek typowo gruntowych. Stąd to, jaka będzie cena truskawek, nie jest jeszcze możliwe do precyzyjnego oszacowania. – prognozuje analityk IERiGŻ.

Magdalena Kowalewska

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych Bank BGŻ BNP Paribas

Niska podaż truskawek w maju 2017 r. działała w kierunku wzrostu ich cen. – mówi Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych Bank BGŻ BNP Paribas. – Przeciętnie średnie ceny truskawek deserowych w hurcie w maju br. były o ponad 40% wyższe w relacji rocznej. W pierwszym tygodniu czerwca br. średnio za kilogram truskawek deserowych w hurcie płacono 6,64 zł, czyli aż o blisko 80% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim – analizuje.

Jaka będzie cena truskawek do przetwórstwa?

Rozpoczął się również sezon skupu truskawek przez podmioty przetwórcze. W 2016 r. przeciętnie za kilogram tych owoców przeznaczonych do mrożenia płacono 3,3 zł. Natomiast za truskawki przeznaczone na koncentrat 1,95 zł – wynika z analiz cen truskawek przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

W 2017 r. skup truskawki z szypułką, tj. do tłoczenia, w zakładach przetwórczych rozpoczął na początku czerwca. Ze względu na chłodną pierwszą połowę maja było to opóźnienie o ok. dwutygodnie w stosunku do 2016. r. Ceny skupu uzyskiwane za te owoce były na poziomie 3,15-3,30 zł/kg loco zakład – wynika z notowań Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB.

– Odpowiednio skup truskawki do mrożenia jest opóźniony o ok. tydzień w stosunku do roku ubiegłego, a początkowe ceny skupu, często tylko sondujące rynek, były na poziomie 3,80-4,10 loco zakład – mówi T. Smoleński.

jaka będzie cena truskawek spod osłon

W bieżącym sezonie można spodziewać się, że ceny te będą wyższe, trudno jednak jednoznacznie ocenić, jaka będzie cena truskawek i o ile wzrośniemówi M. Kowalewska z Bank BGŻ BNP Paribas. Zaznacza, że obecnie krajowe zapasy koncentratu truskawkowego, a także mrożonych truskawek są niewielkie, co będzie czynnikiem wspierającym ceny truskawek w skupie. Dodatkowo w kwietniu br. wg notowań Foodnews ceny mrożonych truskawek z Polski były o ponad 40% wyższe w ujęciu rocznym, co również będzie oddziaływać w kierunku wzrostu cen w skupie – twierdzi ekspert BGŻ.

Warto zaznaczyć, że na poziom kształtowania się cen owoców przemysłowych istotne znaczenie ma sytuacja na rynku międzynarodowym. Prognozy niższych zbiorów w Polsce, przy przeciętnym poziomie produkcji u innych kluczowych producentów tj. Hiszpania, Maroko, Egipt, przyczyniły się do zwiększenia popytu na mrożonki z innych krajów. Według danych Foodnews ceny mrożonych truskawek z Maroka od połowy kwietnia br. do początku czerwca br. wzrosły o 12,5% – analizuje M. Kowalewska z Banku BGŻ BNP Paribas.

Jak może wyglądać skup truskawek do przetwórstwa?

krzaczek truskawki

Zapasy truskawek mrożonych są relatywnie niskie, popyt światowy duży, a zbiory niższe w wyniku szkód przymrozkowych. Obniżona podaż wpłynie na to, jaka będzie cena truskawek. Sądzi się, że straty w uprawach były znacznie wyższe dla upraw przyspieszonych niż w gruncie, gdzie zmarzł tzw. „pierwszy kwiat”. Już na początku tegorocznego sezonu ceny skupu truskawek do przetwórstwa były o 65% w przypadku truskawek do mrożenia i o 86% wyższe w przypadku truskawek do tłoczenia. Największy skok cenowy jest prognozowany niestety w głównych rejonach produkcji truskawki tj. w województwie lubelskim, mazowieckim i świętokrzyskim, a najmniejsze w województwach: pomorskim i wielkopolskim. Wszystko jednak zależy jeszcze od sytuacji pogodowej w okresie całego sezonu zbiorów, który będzie przedłużony do połowy lipca.prognozuje T. Smoleński z IERiGŻ-PIB. Jego zdaniem, jeśli nie nastąpi znów pogorszenie pogody, np. duża ilość opadów i chłody, można będzie mówić o niwelacji potencjalnych strat dla tak wrażliwego owocu jakim jest truskawka.

 – Cena truskawek w najbliższych tygodniach będzie zależeć od pogody i wielkości zbiorów późniejszych odmian. Ewentualny wysoki poziom cen skupu truskawek do przetwórstwa będzie skutkował wzrostem cen przetworów z tych owoców. Byłby to kolejny rok rosnących cen eksportowych przetworów z truskawek: truskawek mrożonych i zagęszczonego soku z truskawekmówi dr W. Olejniczak z Alior Bank. Dzisiaj nie wiemy, czy wyższe ceny przetworów zostaną zaakceptowane przez zagranicznych odbiorców. Możliwy jest jednak kolejny rok spadków wielkości eksportu polskich przetworów z truskawek. Na korzyść polskich przetwórców przemawia fakt, że problem przymrozków dotknął również producentów z Serbii i Węgier, co rzutuje na ceny skupu surowca pochodzącego od tamtejszych plantatorów – dodaje.

zbiory truskawek

Obecna niska podaż truskawek i relatywnie wysokie ceny skupu do przetwórstwa tych owoców będą zapewne rzutować na wysokie ceny truskawek deserowych – prognozuje dr W. Olejniczak z Alior Bank.Wydaje się jednak, że ceny truskawek mogą być relatywnie konkurencyjne w zestawieniu z krajowymi morelami, czereśniami i wiśniami. W przypadku tych owoców straty mrozowe były na znacznie wyższym poziomie – dodaje.

 Jaki będzie rynek truskawek za kilka lat?

Gwałtowny wzrost tegorocznych cen skupu truskawek w przyszłości grozi nam znacznym wzrostem nasadzeń, które w konsekwencji doprowadzą do dramatycznej sytuacji cenowej dla producentów za kilka lat – prognozuje T. Smoleński z IERiGŻ.

– Rozsądne byłoby kontrolowanie nasadzeń truskawek w naszym kraju w obrębie grup producentów truskawek, związków i ewentualnie powstałych związków międzybranżowych całego sektora tych owoców: producentów, przetwórców i pośredników – podsumowuje sytuację T. Smoleński z IERiGŻ-PIB.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU
Z forum
Powiązany temat: uprawa truskawek
thor1984
Z tego co wiem to przed kwitnieniem bo potem wyciąga bardzo dużo składników dla siebie.  zobacz więcej »
tomn95
Jaki jest najbardziej odpowiedni moment a skasowanie gryki?  zobacz więcej »
Tomasz0611
2 godziny temu, racyl napisał: Ten Power twin czasem nie uwala truskawki jak ma dwie te same substancje czynne po 200gr/l a w beetop trio były po 60gr/l i truskawka... zobacz więcej »

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *