Jaki materiał siewny to trafiony zakup?

Materiał siewny ma ogromny wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu. Ponadto determinuje  koszty m.in. zabiegów ochrony roślin w trakcie uprawy. Dlatego warto pamiętać, czym należy kierować się przy jego wyborze. Poniżej przedstawimy kilka wytycznych.

Na materiał siewny zbóż jarych, w tym kukurydzy rolnicy zazwyczaj decydują się pod koniec zimy lub wczesną wiosną. Najważniejszymi kryteriami jego wyboru są jakość lub cena. Oczywiście najlepiej by jakość szła w parze wraz z ceną. Ważne by materiał był zdrowy, sprawdzony i pochodził z legalnego źródła. Używane do siewu nasiona powinny być dobrze wykształcone i mieć znaną siłę kiełkowania.

Materiał siewny w internecie — czy to zawsze najlepszy wybór?

Przy wyborze nasion na siew ważne jest źródło pochodzenia. Dużą popularność zdobyły zakupy przez Internet, w którym zaopatrują się także rolnicy. A internetowe oferty sprzedaży przyciągają przede wszystkim atrakcyjną ceną, dzięki której ogłoszeniodawcy nie narzekają na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. Ci także mają z czego wybierać, ponieważ na giełdach internetowych przed siewami publikuje się kilka tysięcy ogłoszeń.

Jednakże jest duża szansa na to, że część z tych ogłoszeń jest nielegalna. Zazwyczaj związane jest to z naruszeniem przepisów ustawy o nasiennictwie oraz wyłącznego prawa do odmian roślin.

Ryzykowny materiał siewny spoza Unii

Warto też zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie sygnalizowano przypadki kupna przez internet lub samodzielnego przywożenia ziarna pochodzącego spoza Unii Europejskiej. Jednakże trzeba pamiętać, że często jest to materiał siewny nieprzeznaczony do obrotu na terenie UE. Może on nie spełniać wymagań dotyczących wytwarzania i jakości określonych przepisami wspólnotowymi. Ponadto do ich wytwarzania można było użyć zapraw nasiennych, które zawierają substancje czynne niedopuszczone do stosowania na unijnym polach. Wykrycie stosowania takich związków może skutkować odpowiedzialnością karną. Ponadto nie zapominajmy, że można trafić na nasiona odmian modyfikowanych genetycznie, których stosowania zabraniają przepisy UE.

Gdzie najlepiej zaopatrzyć się w sprawdzony materiał siewny?

Pewność co do tego, że nasiona spełniają wymagania, daje ich zakup od podmiotów nadzorowanych przez organy kwalifikujące Unii Europejskiej. W Polsce organem tym jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Polski może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru. Można także zaopatrzyć się w nasiona wpisane do wspólnotowego katalogu odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych. Oznacza to, że odmiany poszczególnych gatunków roślin, które znajdują się w aktualnej ofercie handlowej firm, muszą znajdować się w urzędowych rejestrach.

O czym pamiętać, kupując materiał siewny?

Materiał siewny powinien znajdować się wyłącznie w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu. Musi być on trwale zabezpieczony w etykietę nasienną. Potwierdza ona, że poddano go ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem i spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji. Ponadto musi on pochodzić od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

Dlaczego etykiety są tak ważne?

Etykiety mają różne kolory i rozmiary w zależności od poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego. Ponadto niektóre gatunki roślin rolniczych wymagają zaopatrzenia w paszport roślin. Na etykiecie nierzadko znajduje się informacja, że materiał siewny zaprawiono zaprawą nasienną. Wtedy należy zwrócić uwagę na to, czy preparat użyty do zaprawiania dopuszczono do obrotu i stosowania w Polsce.
Ponadto w czasie kupna materiału siewnego należy żądać dokumentu sprzedaży. Powinien zawierać on następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii.

A co z reklamacjami dotyczącymi materiału siewnego?

Warto pamiętać o tym, że kupujący ma zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego pomimo zachowania powyższych zasad. W związku z tym przysługuje mu prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabył.

Aby reklamacja u dostawcy nasion/nasadzeniaków mogła być skuteczna, należy:

  • koniecznie zachować dowód zakupu materiału siewnego — faktury i etykiety nasienne;
  • po otwarciu opakowania ocenić wizualnie jakość materiału tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków, zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia.

Dlatego jeśli stwierdzi się wady materiału w jednym opakowaniu, to nie należy otwierać kolejnych. Umożliwi to wykonanie rzetelnej kontroli materiału, w szczególności jeśli konieczne będzie pobranie prób do analizy. Ponadto o stwierdzeniu nabycia wadliwego materiału siewnego należy niezwłocznie poinformować wojewódzkiego inspektora ORiN. Należy mu wtedy przedstawiać dokument nabycia oraz etykietę nasienną kwestionowanego materiału.

Czytaj również: Prognoza zbiorów pszenicy w 2024

Źródło: PIORiN

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *