Jakie będą ceny pasz i sytuacja na rynku w 2017?

Spodziewane jest wysokie tempo wzrostu produkcji pasz w Polsce w 2017. Wzrośnie także zapotrzebowanie na zboża paszowe, szczególnie na pasze treściwe. Przewidywana jest wysoka produkcja pasz na świecie, choć ceny surowców paszowych oraz mieszanek przemysłowych będą raczej na niskim poziomie. Na temat rynku pasz dla agrofaktu wypowiadają się eksperci.

Zapotrzebowanie na pasze

Dzwonkowski - ceny pasz

Mgr Wiesław Dzwonkowski z Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2016/2017, czyli od lipca 2015 do czerwca 2017, wzrośnie w porównaniu z sezonem poprzednim o ok. 2% i powinno wyniesie ok. 21,4 mln t prognozuje mgr Wiesław Dzwonkowski z Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). – Wzrost popytu na pasze treściwe wynika głównie ze zwiększonego zapotrzebowania na pasze w produkcji drobiarskiej, gdyż zużycie w chowie trzody chlewnej może być podobne jak w poprzednim sezonie. Popyt na zbożowe surowce paszowe może wynieść 17,6 mln t, wobec 17,3 mln t przed rokiem. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich powinno zwiększyć się o niespełna 1% do ok. 10,8 mln t. Natomiast zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrośnie do 5,8 mln t. Zużycie surowców wysokobiałkowych wyniesie ok. 3,89 mln t, wobec 3,78 mln t w sezonie 2015/2016 – analizuje ekspert.

ceny pasz dla bydła

Z szacunków IERiGŻ wynika, że w 2016 r. produkcja pasz przemysłowych wyniosła ok. 9,75 mln t i była o prawie 5% większa niż w 2015 r. Instytut prognozuje, że także w 2017 r. może utrzymać się wysokie tempo wzrostu produkcji pasz.

Wzrośnie produkcja i zużycie pasz

W 2016 r. produkcja pasz przemysłowych nadal rosła pod wpływem bardzo wysokiej dynamiki produkcji brojlerów i zwiększonej produkcji jaj. Popyt na pasze przemysłowe dla trzody chlewnej i bydła był nieznacznie większy niż przed rokiem. Z szacunków IERiGŻ (wykonanych pod koniec ubiegłego roku) wynika, że w 2016 r. produkcja pasz przemysłowych wyniosła ok. 9,75 mln t i była o prawie 5% większa niż w 2015 r. Instytut prognozuje, że także w 2017 r. może utrzymać się wysokie tempo wzrostu produkcji pasz, gdyż utrzyma się wysoka dynamika produkcji mięsa drobiowego. Ponownie wzrośnie też produkcja pasz dla bydła i trzody. Wstępnie przewiduje się, że produkcja pasz przemysłowych w 2017 r. może wynieść 10,2 mln t. Wzrosty produkcji mogą przełożyć się na ceny pasz.

Wojciech Olejniczak o cenach pasz

Dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.

Szacuje się, że w 2017 r. wzrośnie zużycie zbóż paszowych. Będzie to związane z dalszym rozwojem przemysłu mięsnego. Zakłady paszowe posiadają jednak zdolność do zwiększenia podaży w związku ze wzrostem popytu, co powinno neutralizować wzrostowy impuls cenowy – mówi dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.

Ograniczony asortyment pasz wysokobiałkowych

W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, jest produkowany ograniczony asortyment pasz wysokobiałkowych, mogących stanowić wartościowe komponenty do produkcji pasz, w tym zwłaszcza pasz przemysłowych – wynika z analiz IERiGŻ. Ograniczona dostępność jest czynnikiem zwiększającym poziom cen pasz.

Stosunkowo niskie są zbiory strączkowych, a ze względów klimatycznych produkuje się śladowe ilości soi czy innych nasion oleistych, z których uzyskuje się bardziej wartościowe niż śruta rzepakowa wysokobiałkowe surowce paszowe. Ze względu na obowiązujący zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich stanowią one produkt odpadowy i nie są traktowane jako materiał paszowy ocenia Dzwonkowski z IERiGŻ.

Tab. 1. Produkcja krajowa wysokobiałkowych surowców paszowych (w tys. t) [źródło: IERiGŻ na podstawie danych GUS]
Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Śruty rzepakowe 492 810 1310 1500 1164 1170
Mączki zwierzęce 148 18 20 22 23 23
Nasiona strączkowe 166 186 268 352 543 586
Ogółem (w tys. t) 806 1014 1598 1874 1730 1779

Wydajność i konsolidacja przemysłu paszowego na świecie

Wielkość światowej produkcji pasz po raz pierwszy przekroczyła 1 mld t. To o 3,7% więcej niż w 2016 r. i o 19% więcej niż w 2012 r., pomimo spadku liczby mieszalni pasz o 7%. USA i Chiny zajmujące dwie pierwsze pozycje w tej produkcji wytwarzają 1/3 wszystkich pasz, a wzrost jest stymulowany przede wszystkim przez sektory produkcji wołowiny, produkcji wieprzowiny i akwakultury, a także rozwój niektórych państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu – wynika z raportu Alltech Global Feed Survey 2017 (Światowego Przeglądu Produkcji Pasz 2017).

– Tegoroczne wyniki potwierdzają rosnącą wydajność i konsolidację przemysłu paszowego – mówi Aidan Connolly, dyrektor ds. innowacji oraz wiceprezes ds. klientów korporacyjnych Alltech. – Nie dość, że ogólna produkcja pasz po raz pierwszy przekroczyła 1 mld t, to stało się to przy ograniczeniu liczby zakładów produkcji pasz, co oznacza wzrost wydajności, przekładający się na ceny pasz, i redukcję szkodliwego wpływu na środowisko – podkreśla.

 

Eksport i import pasz w Polsce

Eksport i import pasz w Polsce (w tys. t).

 

Ceny pasz raczej na niskim poziomie

– Obecnie bardzo dobre światowe zbiory zbóż i oleistych utrzymują ceny surowców paszowych oraz mieszanek przemysłowych na niskim poziomie. W grudniu 2016 r. spadkowa tendencja cen mieszanek paszowych była kontynuowana, aczkolwiek nieznacznie podrożały pasze dla trzody chlewnej – mówi dr Olejniczak z Alior Bank.

Tab. 2. Bilans surowców wysokobiałkowych w Polsce (w tys. t) [źródło: IERiGŻ na podstawie danych GUS]
Wyszczególnienie 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Produkcja ogółem 806 1014 1598 1874 1730 1779
Eksport 207 405 621 833 769 730
Import na cele paszowe 1357 2071 2463 2583 2794 2724
Zużycie na cele paszowe 1956 2680 3440 3624,1 3754,8 3773
Udział importu (w zużyciu %) 69,4 77,3 71,6 71,3 74,4 72,2
Zużycie śruty sojowej 1084 1850 1888 2019 2310 2235
Zużycie strączkowych 174 207 284 333 470 508
Udział śruty sojowej (w zużyciu %) 55,4 69 54,9 55,7 61,5 59,2
Udział strączkowych (w zużyciu %) 8,9 7,7 8,3 9,2 12,5 13,5

– Pamiętajmy, że polscy producenci pasz importują śrutę sojową, głównie z Ameryki Łacińskiej, co oznacza, że przy prognozowaniu cen pasz należy uwzględnić ryzyko kursowe, szczególnie na parze PLN/USD – mówi Wojciech Olejniczak. – Drugim surowcem paszowym są zboża, głównie produkcji krajowej. Prognozowanie cen zbóż  i pasz zbożowych w II połowie roku jest na tym etapie przedwczesne – dodaje.

Tab. 3. Ceny detaliczne mieszanek i koncentratów (w zł/t) [źródło: IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS]
Okresy Mieszanka dla bydła dorosłego (B) Mieszanka dla loch (L) Mieszanka dla prosiąt Mieszanka dla tuczników (T2) Mieszanka dla kurcząt (DKA-Starter) Mieszanka dla kur niosek Koncentrat Provit dla tuczników
2013 I-XII 1734,1 1816,8 2450,8 1520,3 1981,6 1748,2 2744,6
2014 I-XII 1712,3 1797,2 2392,4 1422,2 1919,4 1668,3 2697,3
2015 I-XII 1655,8 1769,4 2322,4 1362,2 1867,3 1613,4 2630,9
2015 XII 1652,4 1757,5 2313,8 1367,6 1860,5 1613,9 2611,7
2016 I 1654,2 1750,4 2301,9 1363,7 1850,6 1607,5 2601,6
II 1643,1 1734,4 2295,6 1379,5 1851,7 1602,1 2580,5
III 1635,1 1723,9 2295,7 1369,1 1797,5 1599,3 2554,7
IV 1625,3 1728,1 2284,9 1368,1 1796,4 1596,8 2544,7
V 1633,6 1734,0 2280,5 1365,9 1799,0 1594,0 2529,6
VI 1638,1 1719,8 2288,6 1373 1805,4 1594,8 2530,6
VII 1639,0 1722,8 2292,3 1373,1 1810,0 1601,4 2534,6
VIII 1639,8 1716,5 2287,2 1373,6 1810,4 1607,7 2539,8
IX 1635,1 1714,2 2277,2 1363,1 1809,4 1603,3 2541,7
X 1633,5 1722,6 2285,4 1372,1 1807,8 1600,5 2528,9
XI 1617,3 1700,9 2282,7 1358,3 1803,0 1600,2 2522,5
XII 1618,5 1725,9 2287,7 1388,7 1792,5 1595,4 2515,4
Zmiana (w %)
XII 2016/ 0,1 1,5 0,2 2,2 -0,6 -0,3 -0,3
XI 2016
XII 2016/ -2,1 -1,8 -1,1 1,5 -3,7 -1,1 -3,7
XII 2015

 

Tab. 4. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka* [źródło: IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS]
Miesiące Mieszanka T2/ceny targ. żyta DKA – Starter/ceny targ. pszenicy Provit/ceny targ. żyta Ceny skupu mleka/mieszanka B Ceny skupu trzody/Provit Ceny skupu trzody/mieszanka T2 Ceny skupu drobiu/DKA Starter
2015 XII 2,350 2,497 4,572 0,656 1,677 3,262 2,252
XIII 2,315 2,511 4,509 0,652 1,666 3,245 2,255
IX 2,221 2,429 4,308 0,660 1,756 3,405 2,166
X 2,249 2,458 4,339 0,677 1,673 3,227 2,134
XI 2,300 2,447 4,402 0,683 1,481 2,835 2,074
XII 2,256 2,429 4,308 0,683 1,470 2,808 1,994
2016 I 2,216 2,391 4,227 0,676 1,522 2,904 1,967
II 2,324 2,432 4,346 0,667 1,589 2,972 1,998
III 2,308 2,351 4,307 0,648 1,644 3,068 2,053
IV 2,341 2,371 4,354 0,630 1,611 2,997 2,015
V 2,300 2,389 4,260 0,613 1,779 3,295 2,068
VI 2,289 2,405 4,219 0,610 1,936 3,569 2,077
VII 2,287 2,402 4,222 0,618 2,091 3,860 2,160
VIII 2,414 2,460 4,463 0,640 2,091 3,866 2,160
IX 2,258 2,437 4,210 0,684 2,081 3,881 2,056
X 2,341 2,456 4,314 0,736 1,985 3,659 1,964
XI 2,316 2,441 4,278 0,804 1,946 3,615 1,952
XII 2,373 2,405 4,348 0,84 2,000 3,622 1,969
 *relacje cen wyrażonych w zł/l dla mleka i zł/kg dla pozostałych towarów

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

SU Tarroca to 115% wzorcaKup teraz Postaw na wczesność

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *