Jakie ceny prądu od lipca 2024? Wiemy, o ile wzrosną rachunki

Jakie będą ceny prądu od lipca 2024? O ile wzrosną rachunki? Właśnie ukazał się projekt ustawy, przygotowany przez ministerstwo klimatu, w którym podano maksymalną stawkę za energię elektryczną. Określono również szczegółowe zasady przyznawania bonów energetycznych.

O proponowanych zmianach dotyczących ceny prądu od lipca br. możemy przeczytać w projekcie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nad projektem pracuje resort klimatu i środowiska, zaś pod obrady Rady Ministrów ma on trafić w drugim kwartale 2024 r.

Nowa, maksymalna stawka za energię elektryczną

Na mocy przepisów w projektowanej ustawie o bonie energetycznym, w drugiej połowie 2024 r. dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych maksymalna cena energii elektrycznej ma wynieść 500 zł za 1 MWh. Obecnie obowiązująca stawka maksymalna to 412 zł/MWh netto (bez VAT i akcyzy). Stawka ta dotyczy odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów. Te z kolei wynoszą od 6/12 z 1,5 MWh do 6/12 z 2 MWh, w zależności od liczby dzieci, a także od tego, czy w gospodarstwie znajdują się osoby niepełnosprawne bądź czy odbiorca prowadzi gospodarstwo rolne.

Maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 500 zł za MWh dotyczyć będzie wszystkich gospodarstw domowych. Nie będą z kolei stosowane limity zużycia energii elektrycznej, jak to jest obecnie — poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Dla kogo bon energetyczny?

Zgodnie z projektowaną ustawą, bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają:

  • 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Oprócz gospodarstw domowych o niskich dochodach, beneficjentami bonu będą również „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego”. Jak wskazano w projekcie, dotyczyć to będzie w szczególności osób samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach. Konkretnie tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto bonem objęci będą emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury bądź emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze.

Jak uzasadniono w projekcie, przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 r. objąć wsparciem różne grupy beneficjentów. Ściśle mówiąc tych, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za prąd. Świadczenie umożliwi przynajmniej częściowe pokrycie rachunków z tytułu wyższej ceny prądu od lipca odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym.

O ile wzrosną ceny prądu od lipca?

Zatem o ile wyższe będą w praktyce rachunki za prąd od lipca 2024 r.? W ocenie analityków mBanku, po przyjęciu ustawy o bonie energetycznym rachunki za energię elektryczną wzrosną o 11–13%.

Obecnie obowiązująca cena maksymalna netto to 412 zł, oznacza to zatem wzrost cen o ok. 21% za samą energię. Zakładając, że udział tego składnika w całkowitym rachunku wynosi 50–60%, wówczas można liczyć (przy założeniu braku zmian innych kosztów), iż całkowity rachunek wzrośnie o 11–13% — czytamy w raporcie mBanku.

Z kolei według analityków ING, nowe przepisy spowodują, że od lipca ceny prądu dla gospodarstw domowych wzrosną o 13%.

Na obecnym etapie projekt jest wciąż ogólnikowy. Ale potwierdza nasze wcześniejsze oczekiwania, że w II połowie 2024 r. nie nastąpi skokowy wzrost cen energii dla gospodarstw domowych. Szacujemy, że wzrost ceny energii czynnej do 500 zł/MWh podbije rachunki za prąd o ok. 13% (przy założeniu braku zmian opłat dystrybucyjnych), dokładając około 0,6 pkt. proc. do inflacji — ocenili eksperci ING.

Źródło: bankier.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *