Jakie ceny zakupu użytków rolnych? Obowiązujące stawki

Ceny zakupu użytków rolnych w Polsce systematycznie rosną. Ich wysokość zachęca zagranicznych inwestorów do kupna. Jednakże w ostatnich dniach w opinii publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje na temat nabywania ziemi w Polsce przez obcokrajowców. KOWR postanowił je zdementować.

Ceny zakupu użytków rolnych wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat ponad dwukrotnie. Według danych GUS w 2013 ich średnia cena wynosiła 26339 zł/ha, podczas gdy w 2022 było to już 59387 zł/ha. W ubiegłym roku najwyższą średnią cenę odnotowano w województwie wielkopolskim, najniższą zaś w zachodniopomorskim. W tym roku ceny są jeszcze wyższe.

Obowiązujące od 10 maja 2023 średnie ceny zakupu użytków rolnych

Średnia cena zakupu użytków rolnych w Polsce wynosi 61362 zł/ha. W przypadku gruntów dobrych (klasa I, II, IIIa) jest to 70766, średnich (klasa IIIb, IV) — to 63251 zł/ha, słabych (klasa V, VI) — 46942 zł/ha.
Najdroższe są grunty w województwie wielkopolskim. Ich średnia cena to 80325 zł/ha. Na drugim miejscu znajduje się województwo kujawsko-pomorskie, w którym średnia cena wynosi 67922 zł/ha, zaś na trzecim — podlaskie (61921 zł/ha).

Aktualne ceny zakupu użytków rolnych w poszczególnych województwach

Województwo
Cena gruntu ornego kategorii
średni dobry średni słaby
Wielkopolskie 80 325 100 519 84 830 57 984
Kujawsko-pomorskie 67 922 82 595 67 747 51 329
Podlaskie 61 921 76 667**) 70 209 48 106
Opolskie 60 328 78 976 57 194 39 650
Mazowieckie 56 763 71 165 58 412 45 608
Warmińsko-mazurskie 55767 65 333*) 59 316 48 793
Pomorskie 54 819 62 333 56 949 45 097
Lubelskie 52 995 72 940 49 203 34 039
Łódzkie 52 684 74 875 55 007 40 969
Małopolskie 48 790 53 812 44 575 38 750
Śląskie 45 331 54 611 47 578 34 069
Dolnośląskie 44 923 52 857 44 400 38 857
Świętokrzyskie 41 683 50 265 37 355 26 205
Lubuskie 37 056 45 600**) 39 387 33 913
Podkarpackie 36 966 43 552 35 974 28 656
Zachodniopomorskie 32 000 38 000**) 34 571 28 400

*) średnia cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r.

**) średnia ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2022 r.

Na jakich warunkach cudzoziemcy mogą kupować ziemię?

Do 1 maja 2016 r. wszyscy cudzoziemcy, którzy chcieli nabyć nieruchomości rolne lub leśne w Polsce, potrzebowali zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokładnie tego dnia upłynął okres przejściowy na nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Czyli od maja 2016 r. obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą kupować nieruchomości rolne w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

W związku z tym wprowadzono podstawowy warunek nabycia nieruchomości rolnych, który miał ochronić polską ziemię rolną. Zgodnie z nim bez ograniczeń nieruchomości rolne mogą nabywać tylko rolnicy indywidualni mieszkający przez co najmniej 5 lat w gminie, w której jest położona nieruchomość lub w gminie sąsiedniej.

Jaka była sprzedaż cudzoziemcom nieruchomości rolnych w latach 2010–2015?

Według danych dotyczących nieruchomości sprzedawanych za zezwoleniem MSWiA w latach 2010–2015 sprzedano cudzoziemcom łącznie 4949,27 ha. Ich liczba w poszczególnych latach kształtowała się następująco.:

2010 — 799,79 ha;
2011 — 1000,51 ha;
2012 — 1021,28 ha;
2013 — 660,90 ha;
2014 — 1020,74 ha;
2015 — 446,05 ha.

Sprzedaż cudzoziemcom nieruchomości rolnych w latach 2016–2022

W latach 2016–2022 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom pochodzącym spoza UE i EOG łącznie 191,1 ha.

2016 — 64,78 ha;
2017 — 5 ha;
2018 — 14,19 ha;
2019 — 35,32 ha;
2020 — 21,68 ha;
2021 — 20,5 ha;
2022 — 29,63 ha.

Jak widać, wprowadzone w 2016 r. ograniczenia w sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa okazały się skuteczne. Świadczą o tym następujące dane:
W latach 2008–2015 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano cudzoziemcom aż 695,33 ha, z tego aż 262,84 ha to były nieruchomości rolne. Z kolei w latach 2016–2022 było to łącznie 380,21 ha, z czego nieruchomości rolne to zaledwie 48,98 ha.

Średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcom w latach 2008–2015 to 14,60 ha, zaś w latach 2016–2022 wyniosła 1,53 ha.

Sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom na rynku prywatnym

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego spowodowała zwiększenie zakresu oddziaływania państwa na politykę kraju. Przepisy tej ustawy umożliwiają m.in. wykorzystanie gruntów rolnych pochodzących z obrotu prywatnego. Dlatego też ustawodawca wyposażył KOWR w odpowiednie instrumenty umożliwiające realne oddziaływanie na rynku nieruchomości rolnych, w tym m.in. dotyczące możliwości korzystania w określonych sytuacjach z uprawnień ustawowych w zakresie przysługującego prawa pierwokupu oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych.

Czytaj również: Jakie będą zbiory? Czy rok 2023 będzie rekordowy?

Źródło: zodr.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

TO JEST NIEWIARYGODNEZobacz SPRAWDŹ WYNIKI BADAŃ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *