Jakie mają być dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych 2024?

Samorząd rolniczy wypowiedział się na temat proponowanych przez resort rolnictwa dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. Izby nie zgłosiły uwag do rozporządzenia, ale zasugerowały zmiany w samej ustawie, tak by dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych mogły być jeszcze większe.

Izby Rolnicze nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu rozporządzenia. Co nie oznacza, że go akceptują. Proponuje on najwyższe przewidziane ustawą kwoty dopłat do składek ubezpieczeniowych w tym obszarze ryzyka. Niemniej jednak samorząd rolniczy zwrócił uwagę na kluczową kwestię dotyczącą zapewnienia wystarczających środków na dofinansowanie zakupu ubezpieczeń. Chodzi o to, aby każdy rolnik mógł skorzystać z tego wsparcia w 2024 r. Poza tym Izby mają również kilka postulatów dotyczących zmiany samej ustawy.

Jakie dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 2024 proponuje ministerstwo?

Rozporządzenie zakłada, że w 2024 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • roślin strączkowych

wyniesie 65% składki do 1 hektara uprawy.

Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to dopłata z tytułu ubezpieczenia:

 • bydła,
 • koni,
 • owiec,
 • kóz,
 • drobiu,
 • trzody chlewnej

wyniesie 65% składki do jednej sztuki.

Samorząd rolniczy chciałby wyższych dopłat

Izby rolnicze wydając opinię na temat proponowanych dopłat do składek podkreślały, że są one najwyższymi z możliwych przewidzianych w ustawie. Zwracają się jednak z propozycją takich zmian w ustawie, by dopłaty te wynosiły 70%, zarówno w odniesieniu do upraw rolnych, jak i zwierząt gospodarskich.

Izby chcą również rozszerzenia listy upraw i zwierząt

Poza postulatem zwiększenia dopłat do składek, samorząd proponuje również wprowadzenie innych zmian w ustawie, sugerując:

 • rozszerzenie listy roślin objętych dopłatami o gorczycę, grykę, len, rośliny motylkowe drobnonasienne czy słonecznik;
 • objęcie dofinansowaniem wszystkich zwierząt objętych obowiązkami posiadacza zwierząt w ramach nowego systemu IRZ, czyli rozszerzenie listy o takie gatunki jak koniowate, wielbłądowate, jeleniowate oraz pszczoły miodne;
 • włączenie do dofinansowania ubezpieczenia zwierząt gospodarskich również ryzyka padnięcia zwierzęcia oraz konieczności poddania go ubojowi z przyczyn losowych niezależnych od rolnika, takich jak złamanie kończyny czy powikłania poporodowe;
 • rozszerzenie zakresu ryzyka o szkody spowodowane przez dziko żyjące zwierzęta;
 • objęcie dopłatami do składek ubezpieczenia środków trwałych w produkcji sadowniczej oraz warzywnej — drzew, krzewów, tuneli i szklarni.

Izby rolnicze sugerują wprowadzenie zmian w ustawie, zwłaszcza podniesienie stawki dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Podkreślają, że przyczyniłoby się to w wielu przypadkach do zawierania umów w większym zakresie. Rolnicy są zainteresowani ubezpieczaniem całych gospodarstw, bo dostrzegają coraz powszechniejsze anomalie pogodowe oraz zdają sobie sprawę ze straty, które one mogą spowodować.

Czytaj również: Dopłaty do ubezpieczeń rolnych 2024. Jakie stawki?

Źródło: wir.org.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

DOPŁACAMY 80 ZŁ netto*Kup teraz Maksymalna wydajność z uprawy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *