Jakie składki na ubezpieczenia społeczne w III kwartale?

Od 1 czerwca obowiązuje nowa wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 r. Jakie to kwoty?

Wysokość aktualnej miesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne reguluje Uchwała NR 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 1 czerwca 2023 r. Dotyczy to ubezpieczeń wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego w III kwartale 2023 r. Są też nowe stawki składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Należy pamiętać, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał br. upływa 31 lipca 2023 r. Jeśli chodzi o pomocników rolnika, to składki należne za dany miesiąc opłaca się do 15. dnia następnego miesiąca.

Jaka wysokość składki w III kwartale 2023 r.?

A zatem obecna składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie. Dotyczy to ubezpieczenia za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika. Natomiast, jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Odnośnie do wysokości składek na ubezpieczenie pomocników rolnika z podziałem na poszczególne miesiące, to są one dostępne na stronie KRUS.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Jeśli chodzi o podstawową miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników, to jest ona uzależniona od wysokości emerytury podstawowej. Mianowicie w czerwcu wynosi ona 1429,60 zł. W związku z tym w III kwartale br. wysokość składki to 143,00 zł.

Co więcej, dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych zależy od wielkości tych gospodarstw. Mianowicie:

  • dla gospodarstw rolnych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych — wysokość składki odpowiada 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł;
  • do 150 ha przeliczeniowych — 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł;
  • do 300 ha przeliczeniowych — 36% emerytury podstawowej, tj.515,00 zł;
  • powyżej 300 ha przeliczeniowych — 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł.

Czytaj też: Czy na związek zawodowy rolników wpłacimy 1,5% podatku?

Źródło: KRUS

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *