Jakie nabory wniosków we wrześniu 2023?

Jakie nabory wniosków we wrześniu przewiduje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Sprawdźmy, o jakie dofinansowania będą mogli w najbliższym czasie starać się rolnicy.

Jak przedstawiają się nabory wniosków we wrześniu w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Znamy harmonogram, zasady i kryteria dostępu. Prezentujemy więc działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie.

Nabory wniosków we wrześniu — terminy i limity

Harmonogram naborów wniosków we wrześniu 2023 r. i już trwających oraz limity środków przeznaczonych na przyznanie pomocy przedstawiają  się następująco:

 • od 16 sierpnia do 15 września — inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF — 94 mln zł;
 • od 30 sierpnia do 29 września — premie dla młodych rolników — 811 mln zł;
 • od 4 września do 3 października — tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych — zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy o PS nie określa się kwoty na nabór;
 • od 14 września do 16 października — rozwój małych gospodarstw — 468 mln zł.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

 • Termin: Nabory wniosków rozpoczęły się już 16 sierpnia i potrwają do połowy września br.
 • Kwota wsparcia: maksymalnie 100 tys. zł. Kwota ta obejmie 80% kosztów kwalifikowanych lub do 80% ustalonych stawek.
 • Beneficjent: rolnik, prowadzący chów lub hodowlę świń.
 • Kryteria dostępu:
  • minimum 50 sztuk świń w stadzie;
  • limit liczby świń w stadzie nie obowiązuje w przypadku chowu lub hodowli ras rodzimych: puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra (ochrona zasobów genetycznych lub świń czystych ras – rejestr programów hodowlanych MRiRW);
  • realizacja inwestycji jest uzasadniona wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatna do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalna pod względem kosztów.
 • Dotowane inwestycje: ogrodzenie, niecka dezynfekcyjna, urządzenia do dezynfekcji w gospodarstwie rolnym, magazyn do przechowywania słomy, silos na zboże lub paszę gotową, inwestycje zapewniające utrzymanie świń bez kontaktu z innymi zwierzętami.

Premie dla młodych rolników

 • Termin: nabór rozpocznie się 30 sierpnia i zakończy 29 września br. Wnioski można będzie składać wyłącznie elektronicznie.
 • Kwota wsparcia: pomoc ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł (wypłata środków będzie realizowana w dwóch ratach).
 • Beneficjent: osoby fizyczne, które:
  • w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;
  • nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
  • złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.
 • Przeznaczenie otrzymanych funduszy:
  • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych albo przygotowania ich do sprzedaży;
  • zakup nieruchomości rolnych;
  • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
  • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
  • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
  • zakup oprogramowania komputerowego.

Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych

 •  Termin: To kolejne działanie, dla którego nabory wniosków rozpoczną się we wrześniu, będą trwały zatem od 4 września do 3 października. Wnioski można będzie składać jednak wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR
 • Beneficjenci:
  • nowe grupy producentów rolnych uznanych od 1 stycznia 2023 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach;
  • organizacje producentów uznane nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
 • Realizacja płatności: wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania w kolejnych latach:
  • I — 10% przychodów netto;
  • II — 9,5%;
  • III — 9%;
  • IV — 8,5%;
  • V — 8%.

Limit dofinansowania w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy w przypadku grup producentów rolnych to 60 tys. euro (lecz nie więcej niż 6 tys. euro w przeliczeniu na jednego członka grupy). Natomiast dla organizacji producentów maksymalna kwota to 100 tys. euro.

Rozwój małych gospodarstw

 • Termin: nabór wniosków zaplanowano od 14 września do 16 października br.
 • Kwota wsparcia: od 100 do 120 tys. zł bezzwrotnej premii. Otrzymanej pomocy nie będzie można jednak przeznaczyć na całość inwestycji. Ponieważ zgodnie z wytycznymi, wsparciem zostanie objęte maksymalnie 85% kosztów. Zatem wymagane będzie wyłożenie wkładu własnego w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia. Pomoc w postaci płatności ryczałtowej, wypłacana będzie w dwóch ratach. W tym po rozpoczęciu realizacji założeń wpisanych w biznesplanie rolnik otrzyma 80% dofinansowania.
 • Beneficjent: rolnik prowadzący gospodarstwo o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 tys. euro.
 • Przeznaczenie otrzymanych funduszy:
  • produkcja, przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  • rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie;
  • inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzeniem produkcji rolnej (także ekologicznej). Są to zatem budowa, remont, modernizacja lub wyposażenie budynków albo budowli, zakup nowych maszyn i urządzeń, wartości niematerialne i prawne.

Czytaj również: 14 emerytura 2023 z KRUS — kiedy wypłata?

Źródła: ARiMR, dotacje-prow.pl, MIR, mdotacje.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *