Jakie nabory wniosków wkrótce się kończą? PROW 2014–2020

Już tylko do 29 grudnia trwa nabór wniosków w ramach kończącego się Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Już teraz warto sprawdzić najnowsze zmiany w harmonogramie. Jakie nabory wniosków wkrótce się kończą?

Wciąż jeszcze można składać wnioski o kilka form wsparcia. Większość tych naborów potrwa tylko do końca czerwca. Ponadto w najbliższym czasie ruszą dwa dodatkowe nabory. Jakie obecnie trwają nabory wniosków? Na jakie formy wsparcia warto zwrócić uwagę już teraz?

Ostatnia szansa na ubieganie się o wsparcie!

Obecnie trwa kilka naborów w ramach trzech instrumentów wsparcia.

Już tylko do 21 czerwca można się starać o dofinansowanie na Zarządzanie ryzykiem. W ramach tego programu zaplanowano dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt. Inaczej mówiąc, chodzi o dofinansowanie kosztów zawarcia umów ubezpieczenia na warunkach komercyjnych z tytułu ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt, do których nie jest stosowana pomoc w ramach programów pomocy krajowej.

Pozostałe trwające nabory kończą się nieco później, bo 30 czerwca. A zatem wciąż jest jeszcze szansa na skorzystanie ze Wsparcia na zalesianie i terenów zalesionych. W ramach tego instrumentu przysługują premie pielęgnacyjna i zalesieniowa. Po drugie trwa nabór wniosków o wsparcie w ramach działań:

  • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
  • Rolnictwo ekologiczne,
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

W przypadku trzech powyższych wnioski wraz z załącznikami mogą być złożone również później. Ściśle mówiąc, w ciągu 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku należna kwota płatności ulegnie pomniejszeniu. A konkretnie za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od 1 lipca 2023 r.) potrącone zostanie 1%.

Jakie nabory wniosków od czerwca 2023?

Nowy harmonogram uwzględnia dwa instrumenty wsparcia, do których nabory ruszą już niebawem.

Pierwszy z nich zaplanowano już na 5 czerwca–5 lipca 2023 r. Będzie to ostatni nabór wniosków o wsparcie w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, obszar D. Instrument ten obejmuje takie działania, jak: racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Wsparcie dotyczy operacji, które będą przyczyniały się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego, w tym w wyniku jego restrukturyzacji.

Kolejny nabór zaplanowano na wrzesień/październik 2023 r. Wtedy to ruszy nabór wniosków o wsparcie na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie dotyczy operacji, które ułatwią gospodarstwom rolnym dostosowanie się do wymogów określonych w programie działań dotyczących przechowywania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych. Ponadto uwzględnia ono także operacje, które pozwolą na doposażenie gospodarstw w sprzęt do aplikowania nawozów naturalnych.

Jakie są jeszcze planowane nabory wniosków?

Nowym instrumentem wsparcia PROW 2014-2020 jest Zarządzanie zasobami wodnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniem powodzi i suszy w zlewniach rolniczych. Terminy naboru wniosków do tego instrumentu wsparcia ogłoszą Samorządy Województw na swoich stronach internetowych.

Ponadto w tych Samorządach, ale też w ARiMR, można szukać szczegółowych informacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie w ramach PROW 2014-2020. Natomiast pełny harmonogram naboru wniosków udostępnia MRiRW.

Czytaj też: Trwa nabór wniosków dla rolników na nowych zasadach

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

TO JEST NIEWIARYGODNEZobacz SPRAWDŹ WYNIKI BADAŃ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *