Jakie pieniądze z KPO dla rolników?

Nabory wniosków na dotacje dla rolników z KPO ruszają już 17 października 2022 r. Czasu na złożenie wniosku o wsparcie nie będzie zbyt wiele przypomnijmy więc jakie pieniądze z KPO dla rolników przewidziane są w tym rozdaniu.

Choć o startującym naborze i celach, na jakie można przeznaczyć środki z KPO dla rolników napisano już bardzo dużo, do wielu rolników precyzyjne informacje jeszcze nie dotarły. Podsumujmy zatem co można sfinansować z KPO i jakie kwoty są do wzięcia.

KPO dla rolnictwa – na co?

Dla branży rolnej przewidziano cztery programy wsparcia z KPO. Dotacje dla rolników wypłacane będą na:

  • wymianę pokryć dachowych zawierających azbest
  • wymianę słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu,
  • uruchomienie lub modernizację miejsc przeznaczonych do przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Czwarte działanie, na jakie można otrzymać dotację z ARiMR, skierowane jest do przedsiębiorców.  Podobnie jak rolnicy, mogą oni przeznaczyć środki na modernizację lub uruchomienie przetwórstwa, lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Dotacje na wymianę dachu

Dotacje dla rolników na wymianę dachów z eternitu można wykorzystać na zastąpienie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolnej. Maksymalna powierzchnia, na jaką rolnik może uzyskać wsparcie z KPO to 500 m2.  Inwestycję należy doprowadzić do końca w ciągu 12 miesięcy, ale najpóźniej do 31.21.2025 r.

Uwaga azbest

Dotacja z KPO tylko na wymianę dachu na całym budynku.

fot. Fotolia

Ile można dostać na wymianę dachu?

Wsparcie naliczane jest ryczałtem i wynosi 40 zł/m2 wymienionego dachu. Jednak na wymianę dachu rolnik może otrzymać dotacje z KPO tylko do kwoty 20 000 zł.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dotację na wymianę dachu?

Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17.10 do 15.11.2022 r. Podobnie jak przy innych programach wsparcia realizowanych przez ARiMR, wnioski o przyznanie dofinansowania można składać tylko drogą elektroniczną, przez formularz na stronie internetowej Agencji.

Wsparcie producentów chmielu

Producenci chmielu mogą wystąpić o dotacje dla rolników na wymianę słupów impregnowanych kreozotem. Wsparcie można wykorzystać na wymianę słupów na powierzchni nieprzekraczającej 5 ha. Plantatorzy chmielu stare słupy mogą zastąpić betonowymi lub kompozytowymi.

Jaka jest wysokość dotacji na wymianę słupów na plantacji chmielu?

Wsparcie dla rolników uprawiających chmiel jest zależne od wieku beneficjenta. Jednak to nie jedyne kryterium.

Jakie pieniądze z KPO dla rolników?

Dotacje z KPO dla plantatorów chmielu – młodsi dostaną więcej.

fot. Adobe Stock

Ważny jest też materiał, z którego wykonane są nowe słupy. Jeżeli wybierzemy słupy kompozytowe, dofinansowanie wyniesie dla:

  • młodych rolników (do 40 lat włącznie): 102 217,5 zł/ha
  • pozostałych rolników i przedsiębiorstw: 73 012,5 zł/ha.

Natomiast dla producentów chmielu, którzy zastosują słupy betonowe, przewidziano odpowiednio:

  • młodych rolników: 117 661,6 zł/ha,
  • osób powyżej 40. roku życia i firm: 84 044,0 zł/ha.

Wsparcie z KPO dla plantatorów chmielu – terminy składania wniosków

W tym wypadku na złożenie wniosku jest znacznie więcej czasu. Elektroniczne formularze na stronie ARiMR będą aktywne od 17 października 2022 do 31.12.2023 r. Trzeba jednak pamiętać, że realizacja inwestycji nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i musi zostać sfinalizowana do końca 2025 r.

Dotacje dla rolników na rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo

Ten program daje możliwość sfinansowania szerokiego wachlarza inwestycji. Dotacje dla rolników możemy wydać na uruchomienie lub modernizację dwóch typów działalności.

Po pierwsze są to inwestycje związane z przetwarzaniem, przechowywaniem lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Po drugie, mogą to być także wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

Dotacje na rolniczy handel detaliczny

Nawet 500 000 zł dla gospodarstwa na handel detaliczny i przetwórstwo.

fot. pixabay.com

Na co można wydać dotacje z KPO dla rolników?

W ramach tego działania można sfinansować wiele wydatków związanych ze wspomnianymi wyżej inwestycjami. Środki z KPO rolnicy mogą wydać między innymi na budowę i modernizacje obiektów przeznaczonych do przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych, zakup środków transportu sprzętu komputerowego czy utrzymania domen sklepów internetowych, czy zakupu maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia takiej działalności.

Jakie pieniądze z KPO dla rolników na przetwórstwo i sprzedaż?

Rolnicy mogą otrzymać wsparcie z KPO na uruchomienie lub rozwój działalności przetwórczej, lub handlowej w wysokości nawet 500 000 zł. Jednak maksymalny udział dotacji w kwocie inwestycji to 50 %.

Jak i kiedy złożyć wniosek o dotacje dla rolników z KPO?

Także w przypadku tego naboru, wnioski można składać od 17 października 2022 r. Tradycyjnie już jedyną drogą wystąpienia o wsparcie jest elektroniczny formularz na stronie ARiMR. Będzie on aktywny tylko do 18 listopada 2022 r. więc trzeba się spieszyć ze zgłoszeniami.

Wsparcie na przetwórstwo i sprzedaż dla firm

Dotacje z KPO dla przetwórców to program analogiczny do opisanego powyżej wsparcia dla rolników. Bardzo podobny jest katalog inwestycji, jakie można sfinansować w ramach tego działania. Jednak są też znaczące różnice w kwotach, jakie może uzyskać przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwem lub akwakulturą.

Jakie pieniąze z KPO dla rolników i przetwórców?

Oprócz rolników, wnioski o dotacje mogą składać także przedsiębiorcy  z branży rolno-spożywczej.

fot. pixabay

Wysokość dotacji z KPO dla przedsiębiorców

Wysokość wsparcia z KPO dla firm jest uzależniona od skali działalności, a dokładniej, od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalne kwoty dotacji kształtują się następująco:

  • mikroprzedsiębiorstwa: 3 000 000 zł,
  • małe przedsiębiorstwa: 10 000 000 zł,
  • średnie przedsiębiorstwa: 15 000 000 zł.

Niezależnie od wysokości wsparcia, nie może ono przekroczyć 50 % wartości całej inwestycji. Watro też pamiętać, że aby otrzymać dotację, całe przedsięwzięcie będziemy musieli zrealizować w ciągu 18 miesięcy, ale nie później niż do 31.12.2025 r.

Nabór wniosków o dotacje z KPO dla firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym

Podobnie jak rolnicy, przedsiębiorcy, chcąc uzyskać wsparcie z KPO na przetwórstwo mają czas na złożenie wniosku od 17 października do 18 listopada 2022 r. Identycznie wygląda też sposób składania wniosków, czyli jedyną metodą jest wypełnienie formularza na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie pieniądze z KPO dla rolników?

Podsumowując, środków z KPO dla rolników jest sporo, a czasu na złożenie wniosków bardzo mało. No może z wyjątkiem wsparcia dla plantatorów chmielu, bo tu okres naboru jest nieco dłuższy.  Wypełniając wniosek, warto wystąpić o wypłatę 50 % zaliczki na poczet dotacji. Z pewnością ułatwi ona przeprowadzenie inwestycji.

Na internetowej stronie ARiMR dostępne są regulaminy programów wsparcia. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych sięgnięciem po dotacje dla rolników do zapoznania się ze szczegółami w nich zawartymi.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.6 / 5. Liczba głosów 23

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak zmodernizować opryskiwacz?Zobacz Stary opryskiwacz z GPS

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *