Jakie środki do sadów ekologicznych?

W ochronie upraw ekologicznych dozwolone jest tylko określone środki zebrane na specjalnej liście. Czym więc można chronić sady?

Sadownicy corocznie borykają się z problemem ochrony swoich upraw, zwłaszcza tych ekologicznych. Dozwolone jest stosowanie w tym celu tylko określonych środków znajdujących się na specjalnej liście. Czym zatem mogą chronić swoje sady?

Wykaz środków dopuszczonych w uprawach ekologicznych prowadzony jest przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Obecnie znajduje się w nim 27 preparatów zawierających substancje pochodzenia naturalnego. W uprawach ekologicznych nie są bowiem dopuszczone żadne środki zawierające substancje chemiczne. Wśród dopuszczonych preparatów znajdujących się w wykazie 20 przeznaczonych jest do ochrony upraw sadowniczych.

Jakie środki do sadów ekologicznych?

Pożywiająca się gąsienica owocówki jabłeczkóweczki.

Niewielką grupę stanowią insektycydy, głównie do ochrony gatunków ziarnkowych i pestkowych. Dopuszczona jest także jedna pułapka feromonowa (Ecodian-CP VP) do odłowu owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych. Znacznie większą grupę stanowią fungicydy zarejestrowane przeciw chorobom grzybowym i bakteryjnym. Wśród nich dominują preparaty miedziowe (Cuproflow 375 SC, Cuproxat 345 SC, Funguran A-Plus NEW 50 WP, Funguran FORTE NEW 50 WP, Funguran-OH 50 WP, Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC), których zakres stosowania obejmuje głównie jabłoń, gruszę, śliwę, wiśnię, czereśnię i brzoskwinię. Zarejestrowane są także 3 fungicydy na bazie siarki (Siarkol 80 WP, Siarkol Bis 80 WG oraz Siarkol Extra 80 WP) przeznaczone do ochrony jabłoni i winorośli.

Na polskim rynku środków do ochrony upraw ekologicznych pojawiły się także preparaty oparte na innych substancjach naturalnych, takich jak wodorowęglan potasu (fungicydy Armicarb SP, Karbicure SP do zwalczania parcha na jabłoni oraz insektycyd Atilla SP do ochrony przed miodówką gruszową plamistą na gruszy) czy fosforan żelaza (moluskocyd Ferramol GR w ochronie truskawki).

W uprawach ekologicznych nie są dopuszczone żadne środki zawierające substancje chemiczne.

W wykazie znajdują się też środki zawierające mikroorganizmy: grzyby Pythium oligandrum (Polyversum WP) i wirusy Cydia pomonella (Carpovirusine Super SC), zarejestrowane w uprawie drzew owocowych oraz gatunków jagodowych. Do ochrony jabłoni dopuszczone są również dwa preparaty na bazie oleju parafinowego (Promanal 60 EC oraz Treol 770 EC). Znaczne problemy w ochronie mogą napotkać plantatorzy jagodników, ponieważ oprócz wspomnianego Polyversum WP brakuje innych fungicydów, w wykazie także nie ma dla nich ani jednego insektycydu.

Dużym utrapieniem dla wszystkich sadowników ekologicznych jest też z całą pewnością brak jakiegokolwiek bioherbicydu. Co prawda, trwają liczne badania w kraju i zagranicą nad opracowaniem środka chwastobójczego zawierającego substancje naturalne, ale póki co nie zostały one wcielone do produkcji na większą skalę. Pozostaje zatem usuwanie niepożądanych roślin za pomocą maszyn, ściółkowanie i pielenie ręczne.

Jak wybrać sadzonki truskawek?

Sadzonki truskawek są dostarczane przez wiele podmiotów, przy wyborze odpowiedniego należy być uważnym. Jak dokonać prawidłowego wyboru?

16 lutego 2017

Azot w pszenicy ozimej – dwie czy trzy dawki?

Azotowanie pszenicy ozimej determinuje jej plonowanie. Zobacz, za co odpowiedzialne są poszczególne dawki azotu i sprawdź, czy poprawnie nawozisz azotem

17 lutego 2017

N-Lock Stabilizator azotu: jakie są korzyści z jego stosowania?

Nawożenie azotowe nie zawsze pokrywa całkowite zapotrzebowanie roślin. Co zrobić, żeby straty azotu były jak najmniejsze, a plon wyższy?

27 lutego 2017