Jesienne wapnowanie pola

Trwają jesienne prace polowe. Na stanowiskach po burakach cukrowych prowadzone jest jesienne wapnowanie. Rolnicy wykorzystują sprzyjającą pogodę, aby wykonać jak najwięcej czynności, które poprawiają strukturę i odczyn gleby.

Gotowy plan działania

Dobra aura pogodowa sprzyja jesiennym pracom w polu, które przebiegają bardzo sprawnie. Jak mówi Leszek Krawiec z gospodarstwa Top Farms Głubczyce – Wszystko jest robione na bieżąco. Kopiemy buraki, wapnujemy, nawozimy i wieczorem będziemy uprawiać pod pszenicę i rano będzie siew. 

Jesienne wapnowanie wpływa na plony

Odpowiedni poziom pH gleby wpływa między innymi na żyzność, a co za tym idzie przyswajalność składników pokarmowych dla uprawianej rośliny. Przyjmuje się, że odczyn gleby poniżej 4,5 pH stwarza istotne ryzyko dla wyniku produkcyjnego. Optymalny poziom mieści się w granicach 5,0 do 7,0 pH, aby go utrzymać rolnicy powinni wapnować pola systematycznie. Według Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej średnio co 4-6 lat należy przeprowadzić badania poziomu zakwaszenia gleb.

Celem jest utrzymanie pH na odpowiednim poziomie. Jest to podstawowy czynnik, który warunkuje dobre plonowanie. Co 3 lata średnio na każdym polu są robione próby gleby.  W stosunku do tego, co w nich wychodzi, stosujemy odpowiednią dawkę nawozu wapniowego. pH jest czynnikiem dominującym, który należy utrzymać, gdyż to warunkuje wszystkie pozostałe zabiegi – tłumaczy Tomasz Cichoń, rolnik z Ostrożnicy.

jesienne wapnowanie tomasz cichon

fot. Mariusz Drożdż

Tomasz Cichoń, rolnik z Ostrożnicy

Wśród wielu gospodarzy słyszy się często, że wapnowanie jest konieczne, ponieważ nie tylko obniża kwasowość, ale również zwiększa szansę na wyższy plon. Tak się dzieje, gdyż wapno jest zasadowe, a to pozwala osiągnąć glebie neutralność. Na naszym terenie mamy kwaśne gleby, więc im więcej wapna dajemy, tym jest lepiej – mówi Wojciech Kaleciński, prezes RSP Krobusz.

jesienne wapnowanie wojciech kalecinski

fot. Mariusz Drożdż

Wojciech Kaleciński, prezes RSP Krobusz

Rodzaje wapna

Opolska Izba Rolnicza bije na alarm: gleby są zakwaszone i natychmiast potrzebują wapnowania. Na Opolszczyźnie rocznie zużywa się około 180 kg wapna na hektar. Naturalne wymywanie sięga jednak 300 kilogramów. Przy właściwym stosowaniu wapna zwyżka plonu pszenicy wynosi od 3 do 5 kwintali na hektar, a w przypadku buraków nawet 50 kwintali.

jesienne wapnowanie mieczysław myśliwy

fot. Mariusz Drożdż

Mieczysław Myśliwy, Izba Rolnicza w Głubczycach

Wapno jest jednym z podstawowych minerałów, które jest potrzebne roślinom. Oprócz tego, że jest zabierane wraz z głównym plonem, poprawia również strukturę gleby, odkwasza ją i pozwala przyjmować roślinie inne składniki pokarmowe.

Najlepszą metodą jest jesienne wapnowanie, właśnie na ścierniska. Tak, też robimy. Mamy wapna tlenkowe i magnezowe. Mamy możliwość wykonywania usług. Często rolnicy korzystają właśnie z takiego elementu, że zamawiają wykonanie usługi wraz z wysiewem wapna. Mają w ten sposób przygotowane pola pod przyszłe uprawy, mam na myśli tutaj rzepak, czy też zboża ozime – wyjaśnia Mieczysław Myśliwy z Izby Rolniczej w Głubczycach.

Wapno jest składnikiem pokarmowym dla roślin. Reguluje odczyn gleby i dzięki niemu dobrze przyswajane są składniki pokarmowe, takie, jak fosfor, potas i magnez.

Pomiar pH w H2O i KCl

Pomiar pH powinien być przeprowadzony w zawiesinie wodnej i dla porównania w zawiesinie KCl. Przyjmuje się, że pomiar pH(KCl) jest dokładniejszy w zakresie oceny faktycznego stanu zakwaszenia gleby.

Różnica między jedną wartością a drugą mówi o zdolności biologicznej gleby do inicjowania i przeprowadzania wszelkich procesów fizykochemicznych i biologicznych jakie mogą zachodzić w glebie – mówi doradca rolny, dr Ryszard Bandurowski.

Odczyn glebypH w H2OpH w 1M KCl
gleby silnie kwaśne< 5,0< 4,5
gleby kwaśne5,1 – 6,04,6 – 5,5
gleby słabo kwaśne6,1 – 6,75,6 – 6,5
gleby obojętne6,8 – 7,26,6 – 7,2
gleby zasadowe> 7,2> 7,2

 

jesienne wapnowanie Ryszard Bandurowski

fot. Mariusz Drożdż

dr Ryszard Bandurowski, doradca rolny z Prudnika

Wydaje mi się, że warto zastanowić się czy należy sięgać po pH powyżej 6,5. Trzeba zobaczyć w jaki sposób przebiega oraz w jakim zakresie występuje pobieranie podstawowych 17 makro- i mikroelementów w zależności od pH. Warto sięgać po inne podkłady i dla mnie takim innym rozwiązaniem, które jest szalenie ciekawe wobec suszy, jest stosowanie dwuwodnego siarczanu wapna – tłumaczy doradca.

Jak wynika z Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych w Polsce prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ilość gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych rośnie.  Naukowcy oceniają, że 70% gruntów ornych wymaga pilnie wapnowania.

Zabieg T2 w pszenicy już niebawem! [WIDEO]

Dobrze zabezpieczony liść flagowy pszenicy to pewny i wysoki plon. Sprawdź na jaki fungicyd postawić, aby zabieg w tej fazie był skuteczny!

13 maja 2019

Ochrona kłosa – ograniczanie mykotoksyn w ziarnie

Fuzarioza kłosów stanowi największe zagrożenie dla rośliny. Przeczytaj, jak ją zwalczać!

15 maja 2019

Wilgotność gleby podczas zabiegów agrotechnicznych

Aby mieć obfite plony, nie wystarczy dobry materiał siewny. Na wzrost roślin znacznie wpływa kondycja gleby. Sprawdź, jakich błędów nie popełniać na roli.

20 maja 2019