Kalkulacja kosztów uprawy łubinu żółtego

Podjęcie decyzji o realizacji danej uprawy wymaga przeanalizowania wszystkich za i przeciw. Na ogół czynnikiem rozstrzygającym jest wynik ekonomiczny. Czy jest tak również w przypadku tej rośliny? Zdecydować o tym może kalkulacja kosztów uprawy łubinu żółtego.

Dwa słowa o łubinie

Ze względu na dużą zawartość białka łubin żółty ma bardzo duże znaczenie gospodarcze. Korzystną cechą tej rośliny jest również to, że znosi krótkotrwałe przymrozki nawet do -8 stopni a kiełkowanie rozpoczyna już przy temperaturze 4 stopni. Innymi zaletami łubinu są małe wymagania glebowe, tzn. można go uprawiać na glebach klasy V i VI. Kolejną korzystną cechą jest posiadanie długiego systemu korzeniowego co sprawia, że ma niskie wymagania wodne. Również wysokość dawki nawożenia może poprawić rolnikowi humor.

Otóż łubin żółty ze względu na zdolność pobierania z gleby trudno dostępnych dla innych roślin składników mineralnych nie wymaga intensywnego nawożenia fosforem i potasem a w ogóle nie trzeba go nawozić azotem. Warto też wspomnieć, że łubin żółty ma odmiany samokończące i te uprawia się na ziarno oraz tradycyjne, które można uprawiać na ziarno i zielonkę.

Kalkulacja kosztów uprawy łubinu żółtego na Mazowszu

Prezentujemy obliczenia mazowieckich doradców nie po raz pierwszy. Ilość sporządzonych przez nich kalkulacji może przyprawić o zawrót głowy. Tak kompleksowego podejścia do przybliżenia rolnikom kosztów uprawy poszczególnych roślin mógłby im pozazdrościć nie jeden ODR. Co oczywiście nie znaczy, że kalkulacji nie sporządzają doradcy w innych ośrodkach. W poniższej tabeli znajduje się kalkulacja kosztów uprawy łubinu żółtego dla regionu mazowieckiego.

Koszty i opłacalność uprawy 1 ha łubinu żółtego

Wyszczególnienie Jednostki Ilość Cena Wartość
Razem wartość produkcji 1350,00
Produkcja główna: łubin żółty dt 15 90,00 1350.00
Produkcja uboczna: 0,00
Razem koszty bezpośrednie 1094,00
1. Razem material siewny 495,00
własny 0,00
z zakupu – nasiona dt 1,50 330,00 495,00
2. Razem nawożenie 372,00
N 0,00
P kg 50,00 3,94 197,00
K kg 70,00 2,50 175,00
3. Razem środki ochrony roślin 227,00
Boxer 800 EC l 3,00 39,00 117,00
Gwarant 500 SC l 2,00 55,00 110,00
4, Razem koszty specjalistyczne 0,00
5. Razem inne koszty 0,00
Koszt bezpośredni produkcji 1 dt 72,93
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat 256,00
Razem koszty pośrednie 1679,15
Koszty ogólnogospodarcze – 10% kosztów bezpośrednich 109,40
Praca ciągnika własnego cnh 15,00 82,65 1239,75
Kombajn h 1,00 330,00 330,00
Razem koszty ogółem 2773,15
Koszt produkcji 1 dt 184,88
Dochód z działalności bez dopłat -1423,15
Dopłaty do produkcji 1574,41
Dochód z działalności 151,26
Wskaźnik opłacalności % 105,45%

UWAGI
Dopłaty do produkcji w 2018 : jednolita płatność obszarowa – 459,15 zł/ha i płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha oraz płatności do roślin strączkowych na ziarno – 721,04 zł/ha, dopłata do paliwa – 86,00 zł/ha.
Kalkulacja została wykonana w grudniu 2018 r.

Kalkulacje Podlaskiego ODR

Kalkulacja kosztów produkcji (ha): Łubin żółty na nasiona

Wyszczególnienie j.m. Cena zł Plon Wartość Plon Wartość
Produkcja 12 18
Koszty
1. Materiał siewny dt 330,00 1,40 462,00 1,40 462,00
2. Materiał siewny
azotowe kg 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
fosforowe kg 3,75 40,00 150,00 80,00 300,00
potasowe kg 2,33 60,00 139,80 100,00 233,00
3. Środki ochrony roślin
Funaben Plus kg 40,00 0,00 0,00 0,3 12,00
Afalon l 63,00 1,50 94,50 1,50 94,50
Reglone l 65,50 0,00 0,00 3,0 199,50
Perenal l 134,10 1,00 134,10 1,00 134.10
4. Praca maszyn
własna – ciągnik cng. 60,60 12,00 727,20 14,00 848,40
najemna – zbiór kombajnem godz. 320,00 1,00 320,00 1,00 320,00
najem – oprysk godz. 70,00 2,00 140,00 3,00 210,00
Razem koszty bezpośrednie 2167,60 2813,50
Koszty bezpośrednie zł/dt 180,63 156,31

Kalkulacja i opłacalność łubinu żółtego wg Opolskiego ODR

Lp Produkt Łubin żółty
Wyszczególnienie Wartość w zł % udział kosztów Wartość w zł % udział kosztów Wartość w zł % udział kosztów
P Plon (dt) 13 18 23
Cz Cena zbytu dt 85,00 85,00 85,00
A Wartość produkcji (P*Cz) 1105,00 1530,00 1955,00
 1  Materiał siewny  400,00  14,0%  400,00  12,8%  400,00  12,2%
 2  Nawozy  898,01  31,5%  984,38  31,6%  1024,88  31,3%
 N  14,00  21,00  21,00
P  52,00  60,00  60,00
K  45,00  60,00  78,00
3 Środki ochrony roślin 213,00 7,5% 309,75 9,9% 349,75 10,7%
4 Inne koszty specjalistyczne 50,00 1,8% 50,00 1,6% 50,00 1,5%
B Koszty bezpośrednie (1+2+3+4) 1561,01 54,7% 1744,13 56% 1824,63 55,7%
C Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat (A-B) -456,01 -214,13 130,17
1 Koszty pracy maszyn własnych 523,75 18,3% 549,85 17,6% 549,85 16,8%
2 Koszty usług rolniczych 380,00 13,3% 415,00 13,3% 485,00 14,8%
3 Podatki i ubezpieczenia 233,58 8,2% 233,58 7,5% 233,58 7,1%
4 Pozostałe koszty 156,10 5,5% 174,41 5,6% 182,46 5,6%
D Koszty pośrednie (1+2+3+4) 1293,43 45,3% 1372,85 44% 1450,90 44,3%
E Koszty całkowite (B+D) 2854,45 3116,98 3275,53
F Koszty prod. 1 dt (E/P) 219,57 173,17 142,41
D Dochód rolniczy netto bez dopłat (A-E) -1749,45 -1586,98 -1320,53
1 Dopłaty 1554,86 1554,86 1554,86
H Dochód rolniczy całkowity (G+1) -194,59 -32,12 234,33
I Wskaźnik opłacalności bez dopłat 38,71% 49,09% 59,69%
J Wskaźnik opłacalności z dopłatami 93,18% 98,97% 107,15%

Kalkulacja kosztów uprawy łubinu żółtego

Powyższe obliczenia doradców niektórych ośrodków wskazują, że podobnie jak i przy uprawie innych roślin o ich opłacalności decydują poniesione koszty, wysokość plonu a przede wszystkim dopłaty. O wpływie warunków klimatycznych oczywiście nie wspominamy. Należy wziąć pod uwagę również to, że łubinu żółtego nie można uprawiać we wszystkich rejonach kraju.

Nie zaleca się uprawiać tej rośliny w rejonach górskich, podgórskich oraz w północno-wschodniej części kraju. Nie można też zapominać o tym, że łubin może być uprawiany jako międzyplon pełniący funkcję zielonego nawozu. Wysiew łubinu żółtego jako tzw. międzyplonu ścierniskowego, przy sprzyjających warunkach, może zaowocować nawet 10 tonami zielonej masy z hektara.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *