Kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka

Download PDF

Jeszcze w latach 60. polscy rolnicy uprawiali ziemniaki na powierzchni 3 mln ha a obecnie jest to obszar stanowiący zaledwie 10% tamtych upraw. Producenci zastanawiają się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Czy przygotowana przez doradców kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka jest odpowiedzią na problemy plantatorów.

Ziemniaki uznawane jeszcze do niedawna za jedną z podstawowych roślin uprawnych dziś gwałtownie tracą na znaczeniu. Czy jest to spowodowane wyłącznie słabą opłacalnością produkcji? Prezentujemy obliczenia specjalistów z kilku Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy pokazują, jak w poszczególnych rejonach kraju wygląda kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka.

kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka

Szansa dla uprawy ziemniaka może być wieloodmianowość

fot. ZODR

Kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka wg Podlaskiego ODR

Kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka Podlaski ODR
Wyszczególnieniej.m.Cena złplonWartość złplonWartość zł
Produkcja180250
Koszty:
1. Materiał siewnydt70,0025,001750,00251750,00
2. Nawożenie mineralne
azotowekg3,5060,00210,0090,00315,00
fosforowekg3,7560,00225,0090,00337,50
potasowekg2,3390,00209,70140,00326,20
3. Środki ochrony roślin
Afalonl63,000,000,002,00126,00
Ridomil MZ Goldkg180,000,000,002,00360,00
Tatookg77,502.00155,002,00155,00
Brawol83,002,00166,002,00166,00
Decis Megal132,000,2533,000,2533,00
4. Praca maszyn
własna – ciągnikcng.60,6043,002605,8056,003393,60
najemna – opryskgodz.70,003,00210,005,00350,00
Razem koszty bezpośrednie5564,507312,30
Koszty bezpośrednie zł/dt30,9129,25

 

kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka

Ziemniaki w sklepach są dostępne w każdej ilości

fot. T. Śmigielski

A tak kalkulują dolnośląscy specjaliści

Specjaliści z DODR przyjęli następujące założenia do obliczeń:

  • klasa bonitacyjna – IIIa IVa,
  • średnia cena skupu z września 2018 3,
  • sor dopuszczone do obrotu na terenie Polski,
  • sprzęt do uprawy własny,
  • każde gospodarstwo płaci podatek rolny, który 2018 roku wynosi 131,23 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,
  • istnieje obowiązek ubezpieczenia 50% upraw,
  • dochód będzie wyższy jeżeli rolnik skorzysta ze zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze 1 zł/litr,
  • wyliczenie zawiera dopłatę JPO i zazielenienie, ponadto przy powierzchni 3-30 ha UR przysługuje płatność dodatkowa – 178,01 zł/ha.
L.P.Wyszczególnieniej.m.Cena złIlośćPlon dt/ha 250,00
Kwota – złotych
AWartość produkcji  13 267,37
Wartość produktudt50,00250,0012 500,00
Dopłaty bezpośrednie767,37
1.Materiał siewny1 613,13
Własne 2/321,8016,7364,06
Z zakupu 1/3dt150,498,301249,07
2.Nawożenie mineralne:   1202,77
wapno węglanowe 4 t/ha 1x na 5latt34,490,827,59
sól potasowa 60% K2Odt144,383433,14
superfosfat potrójny (P2O5-46)dt139,972,5349,93
mocznik 46%dt131,011131,01
saletra amonowa 34 %dt105,971,5158,96
Ekolist Mikcro Zml14,69573,45
siarczan magnezukg1,152528,70
3.Ochrona roślin   775,16
Sencor Liquid 600 SCl175,310,587,66
Titus 25 WG+ Trend 90 ECg3,5550,00177,50
Altima 500 SCl264,070,379,22
Infinito 687,5 SCl107,152,8300,02
Dithane NeoTec 75 WGkg40,082,080,16
Proteus 110 ODl126,500,450,60
BKoszty bezpośrednie   3591,05
C Nadwyżka bezpośrednia (A-B)   9676,32
1.Usługi   750,00
kombajnowaniezł/ha750,001750,00
2.Inne:642,00
Paliwo5,00120,00 600,00
Oleje i smary 7% kosztów paliwa42,00
3.Pozostałe koszty pośrednie bez amortyzacji maszyn i urządzeń i KCZ463,09
DKoszty pośrednie  1855,09
FOgółem koszty na 1 ha  5446,14
GDochód z działalności z dopłatami  7821,23
HDochód z działalności bez dopłat  7053,86
Koszt produkcji 1 dt ( bez wyceny pracy własnej)21,78
kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka

Handel oferuje różne odmiany ziemniaków

fot. T. Śmigielski

Propozycja opolskich ekonomistów

Ekonomiści z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przygotowali nie tylko zestawienie kosztów produkcji ziemniaka, ale pokusili się również o pokazanie, przy zaożonym różnym plonowaniu, jego opłacalności. Kalkulacje opłacalności innych roślin uprawnych sporządzonych przez specjalistów z OODR prezentowaliśmy już na stronach agroFakt  https://www.agrofakt.pl/kalkulacja-uprawy-kukurydzy-kiszonke/

LpProduktZiemniak jadalny
WyszczególnienieWartość

(w zł)

% udział kosztówWartość

(w zł)

% udział kosztówWartość

(w zł)

% udział kosztów
PPlon160,00200,00300,00
CzCena zbytu55,0055,0055,00
AWartość produkcji (A*Cz)8800,00 11000,00 16500,00 
1.Materiał siewny4225,0044,8%4225,0041,6%4225,0037,2%
2.Nawozy:621,006,6%621,006,1%678,006,0%
N69,00119,00161,00
P60,0090,00105,00
K90,00160,00195,00
3.Środki ochrony roślin752,408,0%881,608,7%1257,2011,1%
4.Inne koszty specjalistyczne1280,0013,6%1582,0015,6%2004,0017,7%
BKoszty bezpośrednie (1+2+3+4)6878,4073,57309,6071,9%8164,2071,9%
CNadwyżka bezpośrednia bez dopłat (A-B)1921,60 3690.40 8335,80 
1Koszty pracy maszyn własnych1463,3515,5%1674,9616,5%1898,8816,7%
2Koszty usług rolniczych656,007,0%738,007,3%820,007,2%
3Podatki i ubezpieczenia223,582,4%223,582,2%223,582,0%
4Pozostałe koszty206,352,2%219,292,2%244,932,2%
DKoszty pośrednie (1+2+3+4)2549,2927,0%2855,8328,1%3187,3928,1%
EKoszty całkowite (B+D)9427,69 10165,43 11351,59 
FKoszty produkcji 1 dt (E/P)58,92 50,83 37,84 
GDochód rolniczy netto bez dopłat (A-E)-627,69 834,57 5148,41 
1Dopłaty bezpośrednie948,34948,34948,34 
HDochód rolniczy całkowity (G+1)320,65 1782,91 6096,75 
IWskaźnik opłacalności bez dopłat93,34% 108,21% 145,35% 
JWskaźnik opłacalności z dopłatami103,40% 117,54% 153,71% 

Zachodniopomorski ODR tak widzi opłacalność uprawy ziemniaka

Zestawienie wyników kalkulacji uprawy ziemniaków przemysłowych wg relacji cenowych w III kwartale 2018 r.

Wyszczególnienie
Plon350
I. Koszty bezpośrednie4 828,65
1. Materiał siewny2 880,00
2. Nawozy mineralne i dolistne1 181,00
3. Środki ochrony roślin767,65
II. Pozostałe koszty3 670,00
1. Koszty uprawy i zbioru2 796,00
2. Koszty specjalistyczne260,00
3. Koszty ogólne614,00
III. Ogółem koszty8 498,65
Wartość produkcji zł8 158,50
Cena skupu zł/dt23,31
Nadwyżka bezpośrednia zł3 329,85
Dochód z produkcji zł-340,15
Dopłaty bezpośrednie – JPO + płatność za zazielenienie zł771,32
Dochód rolniczy zł431,17
Wskaźnik opłacalności %105,07

W tym przypadku okazuje się, że opłacalność produkcji „ratują” dopłaty unijne. Dzięki nim dochód rolniczy nie jest ujemny a wskaźnik opłacalności przekracza punkt graniczny 100%.

kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka

Nie ma problemu, aby w sklepach wielkopowierzchniowych zrobić takie zakupy

fot. T. Śmigielski

Wielkopolski ODR

Wykonana przez ekonomistów wielkopolskich w listopadzie 2018 r. kalkulacja opłacalności uprawy ziemniaka jadalnego wygląda następująco:

PrzychódRodzaj przychoduj.m.ilośćCena (zł/j.m.)Wartość (zł/ha)
Produkt głównyZiemniaki jadalnedt26461,0016104,00
Produkt ubocznyZiemniaki paszowedt3614,15509,40
Dopłaty, subwencjeRazem JPO+zaziel. + dodatkowaha1948,34948,34
Wartość produkcji razem zł/ha17561,74
Koszty bezpośrednie razem zł/ha7297,65
Nadwyżka bezpośrednia zł/ha10264,09
 
Koszty bezpośrednie razem zł/dt24,33
Nadwyżka bezpośrednia zł/dt34,21

Mazowiecki ODR

WyszczególnienieJedn.IlośćCena j.Wartość
RAZEM WARTOŚĆ PRODUKCJI11400,00
Produkcja główna: ziemniak jadalny I sortdt250,0040,0010000,00
Produkcja uboczna: ziemniak jadalny II sortdt70,0020,001400,00
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE4647,95
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE3867,20
RAZEM KOSZTY OGÓŁEM8515,15
Koszt produkcji 1 dt26,61
Dochód z działalności bez dopłat2884,86
Dopłaty do produkcji1031,38
Dochód z działalności3916,24
Wskaźnik opłacalności%145,99%

W czym leży problem?

Kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka, opiera się na wielu czynnikach charakterystycznych dla danego regionu. Prezentowane powyżej obliczenia a zwłaszcza ich wyniki różnią sie wobec tego od siebie dość znacznie. Warto jednak zauważyć, że w kalkulacjach znaczącą rolę odgrywają dopłaty UE a w niektórych obliczeniach decydują nawet o opłacalności uprawy. Niestety nie jest to jedyny problem plantatorów. Zmniejszająca się powierzchnia upraw ziemniaka spowodowana jest niższym zapotrzebowaniem na ten produkt i to zarówno na rynku konsumentów jak i w sposobie karmienia trzody chlewnej.  Skarmianie świń ziemniakami i śrutą ze względu na czasochłonność odchodzi do lamusa mimo, że tak wyprodukowane mięso ma lepsze walory smakowe. Na rynek wprowadzane są odmiany, przeznaczone pod względem właściwości do zastosowania w konkretnych potrawach czy produktach spożywczych, co może być szansą dla rolników. Nie bez znaczenia jest również rozważna polityka rolna zabezpieczająca rodzimą produkcję. Jak widać kalkulacja kosztów uprawy ziemniaka nie jest jedynym czynnikiem decydującym o popularności tej produkcji.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o