Kalkulacja produkcji trzody chlewnej – panaceum na sukces?

Download PDF

Wysokie koszty produkcji, drogie zboża i pasze a przy tym niskie ceny skupu tuczników powodują, że rolnicy nie inwestują w produkcję. Sytuację na rynku pogarsza afrykański pomór świń. Czy starannie prowadzona kalkulacja produkcji trzody chlewnej może zmienić sytuację?

kalkulacja produkcji trzody chlewnej

Czy nie zasługujemy na zainteresowanie?

fot. szkoła ZSTP Międzyświecie

Opłacalność trzody chlewnej według WIR

Ekonomiści Wielkopolskiej Izby Rolniczej profesjonalnie podeszli do tematu prezentując skrupulatne obliczenia opłacalności produkcji żywca wieprzowego. Sporządzona przez Kornela Pabiszczaka i Grzegorza Wysockiego kalkulacja dotyczy tradycyjnego gospodarstwa, w którym produkcja nie przekracza 200 sztuk rocznie. Warto zauważyć, że występują w niej dwa warianty kosztów pasz. W paszach własnych (kolor niebieski), ceną jest koszt wyprodukowania jęczmienia, natomiast pasze zakupione (kolor czerwony) odzwierciedlają średnie ceny skupu występujące w Wielkopolsce. Trzeba zaznaczyć, że specjaliści WIR podając koszt wyprodukowania jęczmienia zastosowali „rachunek kosztów ciągnionych” (jest to metoda obliczania wartości produktów, która opiera się na uwzględnieniu kosztów z wcześniejszych etapów przetwarzania).

WyszczególnienieJednostkaIlośćCenaWartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięciaszt. 1 159,00163,77
Ubytki naturalne% 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupudt 2,6 45,61 118,59
Jęczmień z produkcji własnejdt 2,6 60,81 158,11
Pszenica z zakupudt 0,16 79,74 12,76
pszenica z produkcji własnejdt0,1661,989,92
Konc.T Starterdt 0,032 271,00 8,67
Konc.T Growerdt 0,065 240,00 15,60
Konc.T Finiszerdt 0,194 238,00 46,17
Razem pasza z zakupu I  3,051  201,79
Razem pasza (zboża własne) II  3,051  238,47
3. Słoma dt 26,8413,68
4. Woda m³ 0,64 6,00 3,84
5. Obsługa weterynaryjna zł 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 48,71 29,22
7. Koszt pracy ludzkiej h/sz. 4 15,00 60,00
Razem koszty bezpośrednie I zł   488,31
Razem koszty bezpośrednie II zł   524,99
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt.200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji zł 39,42
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia zł 58,64
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
 zł 8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze zł   98,06
KOSZTY RAZEM I zł   586,37
KOSZTY RAZEM II zł   623,05
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 1103,78 415,80
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,26 29,11
Cena brutto zł/kg 4,04
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 5,33
Jednostkowy koszt produkcji IIzł/kg5,66
Suma przychodów zł 444,91
Wynik ekonomiczny I zł   -141,46
Wynik ekonomiczny IIzł    -178,14
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I %   -110,46
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II    -165,03

 

Kalkulacja produkcji trzody chlewnej Podlaskiego ODR

WyszczególnienieJ.m.Ilość sztCeny w złWartość złIlośćWartość złIlośćWartość zł
tucznikkg110,006,00660,00110,00660,00110,00660,00
KosztyI wariantII wariantIII wariant
wartość prosięcia
Pasze
superkoncentratdt0,30248,0074,400,3074,400,3176,88
miesz. pszen. 50%,
jęcz. 50%
dt2,5577,50197,630,000,000,000,00
% miesz. psz. 20,
jęcz. 30, ow. 50
dt0,0050,000,000,000,001,1758,50
śruta sojowadt0,15174,0026,100,1526,100,1526,10
pszenicadt0,0080,000,000,000,001,71136,80
jęczmieńdt0,0075,000,000,9067,500,000,00
pszenżytodt0,0065,000,001,3587,750,000,00
Razem pasze3,00298,13255,75298,28
Koszty weterynaryjne30,0030,0030,00
Energia elektryczna30,0030,0030,00
Ubezpieczenie
zwierzęcia
szt.
Koszty bezpośrednie558,13515,75558,28
Koszt produkcji
1 kg żywca zł
5,074,695,08

Tak liczą w ZPODR

Zestawienie wyników kalkulacji produkcji tucznika wg relacji cenowych w III kwartale 2018 r.

WyszczególnienieKoszty i opłacalność produkcji w zł
Tucznik wariant ITucznik wariant II
Wielkość produkcji110 kg110 kg
I. Koszty bezpośrednie561,19566,67
   1. Wartość materiału do chowu208,69208,69
   2. Koszty paszowe279,50284,98
   3, Koszty pozapaszowe73,0073.00
II. Pozostałe koszty bezpośrednie (specjalistyczne wydatki, usługi, środki czystości, dezynfekcje, itp. – 5% kosztów bezpośrednich28,0628,33
III. Koszty pośrednie – koszty ogólnogospodarcze ( 10% kosztów bezpośrednich)56,1256,67
IV. Ogółem koszty645,37651,67
Wartość produkcji w zł479,05479,05
Cena skupu zł/jedn.4,364,36
Nadwyżka bezpośrednia zł– 82,14– 87,62
Dochód rolniczy zł-166,32-172,62
Wskaźnik opłacalności %74,2373,51

Kalkulacja produkcji trzody chlewnej zaprezentowana w powyższej tabeli nie wygląda optymistycznie. Jest to poważny problem dla hodowców trzody chlewnej.

A na Mazowszu wygląda to tak

    Wariant I    Wariant II
 Wyszczególnienie Jedn. Szt. Ilość Cena j Wartość Szt. Ilość Cena j. Wartość
 Razem wartość produkcji   zł 524,40   zł 
 Produkcja główna żywiec wieprzowy kg 0,95120 4,60 524,40 0,95115 4,60 502,55
 Razem koszty bezpośrednie   zł 439,40   zł 444,40
 1. Razem koszt odnowienia stada   zł 143,40   zł 143,40
 Prosię własne kg 1,0020,007,17 143,40 1,0020,007,17143,40
 2. Razem koszty pasz    zł 266,00   zł 271,00
 Śruta zbożowa własna dt 2,50 58,00 145,00 2,5060,00150,00
 Prowit T kg 50,00 2,42 121,00 50,002,42121,00
3, Razem koszty specjalistyczne 0,000,00
A. Specjalistyczne wydatki0,000,00
B. Usługi specjalistyczne prod. zwierz.0,000,00
C. Najem dorywczy do prac specjalist.0,000,00
4. Razem inne koszty 30,0030,00
Opieka weterynaryjna leki1,0030,0030,001,0030,0030,00
Koszt bezpośredni jednostki prod.3,663,86
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat85,0058,15
Razem koszty pośrednie    zł 59,85zł    60,1
 Koszty ogólnogosp,- 5% k. bezpośred. zł 21,97 22,22
 Ciągnik własnycnh 0,50 75,76 37,88 0,5075,76 7,88
 Razem koszty ogółem    zł 499,25   zł 504,50
 Koszt ogółem jednostki produkcji zł 4,16 4,39
 Dochód z działalności bez dopłat zł 25,15 -1,95
 Dopłaty do produkcji zł 0,00 0,00
 Dochód z działalności zł    25,15    -1,95
Wskaźnik opłacalności%105,0499,61
Kalkulacja produkcji trzody chlewnej

Wymagamy szczególnej opieki

fot. ZSCKR Studzieniec

Wobec zmieniających się w błyskawicznym tempie cen żywca, aktualność obliczeń może mieć stosunkowo krótki żywot. Ważna jest jednak metodyka ich sporządzania. Kalkulacja produkcji trzody chlewnej wykonana przez ekonomistę, oparta na doświadczeniu rolnika i realnych zasadach hodowli stanowi doskonały materiał jej do planowania w gospodarstwie. Jeśli prawidłowo sporządzona kalkulacja produkcji trzody chlewnej a tym bardziej praktyka wskazują na nieopłacalność produkcji, to istota problemu leży zupełnie gdzie indziej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o