Kalkulacja uprawy buraka cukrowego – czy to ma sens?

Kalkulacja uprawy buraka cukrowego wygląda różnie. Zależy ona od wielu czynników, takich jak cena skupu przy kontraktacji i cena przy nadprodukcji, rodzaju dopłat czy możliwości odsprzedaży wysłodków.

Prezentujemy obliczenia opłacalności uprawy wykonanej przez specjalistów z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

kalkulacja uprawy buraka cukrowego

W oczekiwaniu na transport

fot. T. Śmigielski

Kalkulacja uprawy buraka cukrowego – DODR

Doradcy z Ośrodka na Dolnym Śląsku do obliczeń przyjęli następujące założenia: plantacja jest położona na polu o klasie bonitacyjnej – IIIa – IVa. Przyjęto cenę za buraki zakontraktowane w kampanii cukrowej 2017/2018. Stosowane są środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu na terenie kraju a sprzęt do uprawy jest własnością rolnika.

L.P. Wyszczególnienie Jednostki miary Cena zł Ilość Plon dt/ha 550,00
Kwota -złotych
A Wartość produkcji 9121,78
Wartość produktu dt 12,34 550,00 6 787,00
Dopłaty bezpośrednie 771,32
Płatność do pow. uprawy buraków cukrowych 1 563,46
Materiał siewny 760,12
z zakupu j.s. 613,00 1,24 760,12
2 Nawożenie mineralne: 1 067,40
       Polifoska 6:20:30 dt 150,48 4,0 601,92
                saletra amonowa 34 % dt 105,97 4,0 423,88
Adob Bor 150 l 10,40 4 41,60
3 Ochrona roślin: 1 150,73
Betanal Elite 274 EC l 197,80 3 593,40
Safari 50 WG g 5,23 30 156,99
Duet Ultra 497 SC l 193,60 1,2 232,32
Proteus 110 OD l 126,50 1,2 151,80
Decis Mega 50 EW l 129,75 0,125 16,22
B Koszty bezpośrednie 2 978,25
C Nadwyżka bezpośrednia (A-B) 6 148,75
1 Usługi : 1 145,20
kombajnowanie zł/ha 890,00 1 890,00
                        kompleksowa usługa dostawy zł/t 4,64 55,00 255,20
2 Inne : 695,50
                                 paliwo 5,0 130 650,00
                                 oleje i smary 7% kosztu paliwa 45,50
3 Pozostałe koszty pośrednie bez
amortyzacji maszyn i urządzeń i KCZ
463,09
D Koszty pośrednie 2 303,79
E Ogółem koszty na 1 ha 5 282,04
F Dochód z działalności z dopłatami 3 844,96
G Dochód z działalności bez dopłat 1 581,96
I Koszty produkcji 1 dt
(bez wyceny pracy własnej)
9,60

Uwaga!
Wyliczenia przedstawione w tabeli uwzględniają poniższe informacje:

  • każde gospodarstwo płaci podatek rolny, który 2018 roku wynosi 131,23 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych;

  • wyliczenie zawiera dopłatę JPO, zazielenienie i płatność do buraków cukrowych, ponadto przy powierzchni 3-30 ha UR przysługuje płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha;

  • dochód będzie wyższy jeżeli rolnik skorzysta ze zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze – 1 zł/litr;

  • cena skupu buraków cukrowych przy uzyskanej ze sprzedaży cenie cukru w wysokości 500 euro/t i przy polaryzacji 16% -27,13 euro/t (kurs do rozliczeń -4,2511 zł/euro) – 115,3324 zł/t + 7% VAT za buraki kontraktowe, cena buraków ponad kontraktowych 85% ceny buraków kontraktowych.

Kalkulacja uprawy buraka cukrowego – MODR

Wyszczególnienie Jednostki Ilość Cena j. Wartość
RAZEM WARTOŚĆ PRODUKCJI 8944,00
Produkcja główna: buraki cukrowe dt 650,00 12,50 8125,00
Produkcja uboczna: wysłodki suche dt 9,10 90,00 819,00
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE 3305,27
1. RAZEM MATERIAŁ SIEWNY: 747,50
– z zakupu – nasiona j.s 1,15 650,00 747,50
2. RAZEM NAWOŻENIE 1186,77
N kg
P kg
K kg
Mikronawozy l 1,00 100,00 100,00
3. RAZEM ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 916,00
Betanal MaxxPro (3 zabiegi) l 3,00 117,00 351,00
Goltix 700 SC (2 zabiegi) l 2,00 111,00 222,00
Acanto 250 SC l 1,00 182,00 182,00
Safari 50 WG g 20,00 4,45 89,00
Targa Super 05 EC l 1,00 72,00 72,00
4. RAZEM KOSZTY SPECJALISTYCZNE 455,00
Doczyszczanie, transport t 65,00 7,00 455,00
5. RAZEM INNE KOSZTY 0,00
Koszt bezpośredni prod. 1 dt 5,01
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat 5638,73
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE 4159,41
K. ogólnogospodarcze-10% k. bezpośrednich 330,53
Praca ciągnika własnego cnh 38,00 75,76 2878,88
Siew punktowy ha 1,00 150,00 150,00
Zbiór kombajnem ha 1,00 800,00 800,00
RAZEM KOSZTY OGÓŁEM 7464,68
Koszt produkcji 1 dt 11,33
Dochód z działalności bez dopłat 1479,32
Dopłaty do produkcji 2334,78
Dochód z działalności 3814,10
Wskaźnik opłacalności % 151,10%

Uwagi do kalkulacji. Dopłaty do produkcji : jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha, płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha i płatność do buraków cukrowych – 1563,46 zł/ha.

kalkulacja uprawy buraka cukrowego

Oprócz plonu ważna jest zawartość cukru

fot. T. Śmigielski

Kalkulacja uprawy buraka cukrowego – Wielkopolska IR

Ekonomiści z Wielkopolskiej Izby Rolniczej po raz kolejny zaprezentowali kalkulację uwzględniającą w najdrobniejszych szczegółach elementy wpływające na jej wynik. Jest to nie tylko przykład bardzo skrupulatnych obliczeń, lecz wręcz „technologia uprawy” tej rośliny. Tak przygotowana kalkulacja uprawy buraka cukrowego jest znakomitą „ściągą” zwłaszcza dla początkujących rolników.

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny  js  1,3  1000,00  1300,00
 2. Nawożenie
Saletra amonowa  dt  3,5  116,96  409,36
Polifoska 6-20-30  dt  4  160,79  643,16
CukroVit (N, Mikro, B)  l  15  4,51  67,60
Ca/Mg co 4 lata t  4  122,00  122,00
 Razem nawożenie  1242,12
 3. Ochrona roślin:
 Betanal maxxPro 209 OD (3x  kg(l)  4,5  105,00  472,50
Horizon 250 EW kg(l) 0,8 93,00 74,40
Danadim 400 EC kg(l) 0,8 41,00 32,80
Razem ochrona 579,70
4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata godz 0,5 225,00 28,13
Siewnik punktowy Gama godz 1,5 135,00 202,50
Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 790,00 790,00
Razem usługi 1020,63
5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz 1 54,95 54,95
Orka zimowa godz 3 54,95 164,86
Bronowanie godz 0,6 47,72 28,63
Wysiew nawozów (3x) godz 2,1 40,48 85,01
Oprysk herbicydem (1) godz 0,6 40,48 24,29
Uprawa przedsiewna (2x) godz 3 47,72 143,15
Oprysk herbicydem (2) godz 1,2 40,48 48,58
Nawożenie dolistne (2) godz 1,2 40,48 48,58
Transport zewnętrzny godz 17 47,72 811,20
Razem praca ciągnika 29,7 1409,26
6. Podatek 173,20
7. Ubezpieczenie uprawy 73,44
8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 5802,24
9. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 905,39
10. Koszt pracy ludzkiej godz 79,7 15,00 1195,50
Suma kosztów 8034,78
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 600 10,20 6120,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,71 428,40
Cena brutto zł/dt 10,91
Koszt produkcji korzeni zł/dt 13,39
Produkt uboczny – wysłodki zł/dt 300,00 2,00 600,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Płatność do buraków cukrowych zł/ha 1563,46
Suma przychodów 9624,80
Wynik finansowy zł/ha 1590,02
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 275,62

Kalkulacja uprawy buraka cukrowego – ZPODR

Specjaliści z zachodniopomorskiego sporządzili obliczenia według relacji cenowych w III kwartale 2018 r.

Koszty i opłacalność produkcji w zł/ha
plon w dt 500
1. Koszty bezpośrednie
Materiał siewny
Nawozy mineralne i dolistne
Środki ochrony roślin
3077,20
792,00
1428,25
856,95
Pozostałe koszty
Koszty uprawy i zbioru
Koszty specjalistyczne
Koszty ogólne
3309,50
2588,00
282,50
439,00
Ogółem koszty 6386,7
Wartość produkcji zł
Cena skupu zł/dt
Nadwyżka bezpośrednia zł
Dochód z produkcji zł
Dopłaty bezpośrednie JPO+płatność za zazielenienie zł
Dochód rolniczy zł
6250,00
12,50
3172,80
-426,50
771,32
634,62
Wskaźnik opłacalności % 109,94

Ponad 30 tys. gospodarstw uprawiających buraki cukrowe i czołowe miejsce w produkcji cukru w Europie świadczy o tym, że jest to ważna roślina dla polskich rolników. Jak będzie kształtować się produkcja, to oczywiście zależy przede wszystkim od jej opłacalności. Według zaprezentowanych kalkulacji, dochód rolniczy zależy nie tylko od plonu ale od wielu czynników, które uwzględnione lub nie w obliczeniach znacząco wpływają na jego wysokość. To wysokość dochodu rolniczego zdecyduje o wielkości produkcji buraka cukrowego w kraju.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 1 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Tomek pisze:

    Mam 3h ziemi i zastanawiałem się jakie koszty a jaki zysk może mnie czekać. Na buraka cukrowego? Może ktoś coś podpowiedzieć.