Kary za zabicie zwierząt, znęcanie… – zaostrzenie przepisów!

Zaostrzone kary za zabicie zwierząt, znęcanie się nad nimi, ubój zwierząt niezgodny z prawem, a także wprowadzenie obligatoryjnych kar w postaci grzywny pieniężnej nawet do 100 tys. zł za naruszenie prawa przewiduje nowelizacja ustawy, nad którą obecnie pracuje Sejm. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już nawet w sierpniu br.

Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm PR

Ustawa ma na celu zapobieganie popełnianiu kolejnych przestępstw wobec zwierząt poprzez zwiększenie ich ochrony prawnej – dla agrofaktu mówi Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa, poseł na Sejm PR.

Projekt po pierwszym czytaniu

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, przygotowany  przez Rząd, jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Obecnie trafił do sejmowych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Sprawiedliwości. Swoje poprawki do ustawy zgłosiły: Nowoczesna i PO, jednak jest ogólne poparcie dla nowelizacji przepisów. Oznacza to, że jest bardzo prawdopodobne, że 9 czerwca br. projekt nowelizacji ustawy będzie omawiany na posiedzeniu Sejmu. Jeśli zostanie przyjęty, zostanie skierowany do Senatu. Następnie trafi do Prezydenta, który ustawowo będzie mieć 21 dni na podpis. Jeśli nie będzie opóźnień w procesie legislacyjnym, ustawa zacznie obowiązywać w 14 dni po jej ogłoszeniu, czyli już nawet w sierpniu br. Jakie wprowadzi zmiany?

Obowiązkowe  kary za zabicie zwierząt

Nowe przepisy wprowadzą obowiązek nałożenia kary pieniężnej przez sąd.

Jarosław Sachajko

Nowelizacja ustawy wprowadzi obligatoryjne kary za zabicie zwierząt w sposób niezgodny z prawem w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł. Kary takie obecnie obowiązują w polskim prawie, jednak sądy nie mają obowiązku ich wymierzania.

Nowe przepisy wprowadzą obowiązek nałożenia kary pieniężnej przez sąd mówi przewodniczący J. Sachajko. – W każdym przypadku, kiedy dojdzie do popełnienia przestępstwa i skazania za jego  popełnienie, sąd będzie orzekał karę pieniężną, która zostanie przeznaczona na cele statutowe organizacji broniącej praw zwierząt, a tym samym zwiększy możliwości skutecznego działania tych jednostek – dodaje.

Zwiększenie górnej granicy kary pozbawienia wolności

Nowe prawo zakłada także zwiększenie górnej granicy kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego czynu ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5.

Proponowane zmiany podwyższenia kar są uzasadnione nieproporcjonalnie wysokimi karami dotyczącymi także zwierząt stosowanymi w wymiarze sprawiedliwości określonymi innymi przepisami m. in. w Prawie łowieckim i Kodeksie karnym komentuje przewodniczący J. Sachajko.

kary za zabicie zwierząt

Prawo łowieckie stosuje wysoką karę do 5 lat pozbawienia wolności m.in. za: polowanie w czasie ochronnym oraz polowanie bez posiadania odpowiednich uprawnień.

Np. Prawo łowieckie stosuje wysoką karę do 5 lat pozbawienia wolności, m.in. za:

  • polowanie w czasie ochronnym,
  • polowanie bez posiadania uprawnień do polowania,
  • polowanie na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
  • polowanie z chartami lub ich mieszańcami,
  • wchodzenie w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków.

Dobrem chronionym przez ten zakaz karny są zwierzęta łowne. W szczególności chroni on je przed niehumanitarnym traktowaniem i niepotrzebnym cierpieniem powodowanym kłusownictwem lub nieprawidłowym polowaniem.

W przypadku ustawy o ochronie zwierząt przedmiotem ochrony (na podstawie art. 35), jest życie zwierząt oraz ich wolność od zbędnego bólu i cierpienia.

Nie ma żadnego uzasadnienia dla znacznie surowszego traktowania sprawców przestępstw odnoszących się do zwierząt łownych niż pozostałych zwierząt. Dlatego nowelizacja ustawy zakłada zwiększenie kary dotyczących wszystkich zwierzątmówi J. Sachajko.

Zakaz posiadania przez sprawcę wszystkich lub tylko wybranych kategorii zwierząt

Nowelizacja przepisów wprowadza także możliwość orzeczenia przez sąd zakazu posiadania przez sprawcę wszelkich zwierząt lub określonej kategorii zwierząt.

Nowelizacja przepisów wprowadza także możliwość orzeczenia przez sąd zakazu posiadania przez sprawcę wszelkich zwierząt lub określonej kategorii zwierząt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, istnieje możliwość orzeczenia przez sąd zakazu posiadania zwierząt w stosunku do sprawcy. Jednak obecne przepisy nie precyzują dokładnie, czy jest możliwe orzeczenie tylko całkowitego zakazu posiadania wszystkich zwierząt, czy też jest dopuszczalne orzeczenie zakazu posiadania również ich określonej kategorii.

Mając na uwadze, że zdarzają się sytuacje, gdy jest uzasadnione  orzeczenie tylko zakazu posiadania określonej kategorii zwierząt np. zwierząt domowych, ale zbyt daleko idącą sankcją byłoby pozbawienie prawa do posiadania wszelkich zwierząt np. w gospodarstwie rolnym, zaistniała potrzeba proponowanego doprecyzowania tego przepisu komentuje przewodniczący J. Sachajko.

Obowiązujące prawo nie chroni wystarczająco zwierząt

Od 2008 r. liczba prawomocnych wyroków sądów za zabijanie, uśmiercanie zwierząt albo dokonywanie uboju zwierząt z naruszeniem prawa i znęcanie się nad nimi kształtowała się na podobnym poziomie. W latach 2008–2014 r. średnio w ciągu roku łączna liczba prawomocnie skazanych osób dorosłych wynosiła 561. Najmniej skazań zanotowano w 2009 i 2013 r., tj. 528, natomiast najwięcej, bo 585 w 2011 r.

Pomimo obowiązujących przepisów chroniących zwierzęta, w Polsce nie notuje się spadku liczby popełnianych przestępstw dotyczących zabicia i znęcania się nad zwierzętami. Następuje się natomiast  wzrost liczby przypadków dokonywania tych czynów ze szczególnym okrucieństwem.

– Dlatego jest potrzeba podjęcia działań legislacyjnych zaostrzających przepisy w tym zakresiepodsumowuje przewodniczący J. Sachajko.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *