Czy KE pomoże producentom mleka?

Do Komisji Europejskiej, której przewodzi obecnie Holandia, kraje członkowskie przesłały ponad 100 różnych propozycji rozwiązań mających doprowadzić do poprawy na rynku mleka.Wśród przesłanych propozycji 10 wysłała strona polska.

KE zaznaczyła jednocześnie, że nadesłane propozycje nie mogą zwiększać kwoty budżetu przeznaczonej na ten cel. Na podstawie przesłanych propozycji zaproponowała podczas marcowego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa kilka możliwych rozwiązań.

Ważnym elementem jest fakt uznania przez KE i państwa członkowskie, że na rynku mleka mamy dziś poważny kryzys, którym trzeba się zająć się jak najszybciej, a więc przychyliła się do głosu polskiego Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

rynek mleka

Jedną z propozycji KE jest wyrażenie zgody na podpisywanie porozumień pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi.

Kilka przestawionych propozycji częściowo rozwiąże problemy branży, a więc zwiększenie limitów na skup interwencyjny. Ważnym elementem jest propozycja wsparcia rolników przez zwiększenie kwoty de minimis do 30 tys. euro.

Proponowane większe zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kredyty eksportowe może zwiększyć eksport poza UE produktów mleczarskich.

Inne aspekty wyrażenia przez Komisję Europejską zgody – na podstawie art. 222 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 – do zawierania na okres 6 miesięcy 2016 r. porozumień i decyzji w zakresie dobrowolnego zarządzania podażą mleka przez organizacje producentów, organizacje międzybranżowe oraz spółdzielnie, to:

  1. projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) zezwalającego na porozumienia i decyzje w sektorze mleka – wydawanego na podstawie art. 222 rozporządzenia nr 1308/2013 (środki wyjątkowe);
  2. projekt rozporządzenia delegowanego Komisji rozszerzającego zakres  zezwoleń na porozumienia i decyzje w sektorze mleka – wydawanego na podstawie art. 219 ust. 1 (środki wyjątkowe) w związku z art. 228 (tryb pilny) rozporządzenia nr 1308/2013.

Ważnym elementem jest propozycja wsparcia rolników przez zwiększenie kwoty de minimis do 30 tys. euro.

Dokument, o którym mowa w pkt 2, dotyczy rozszerzenia możliwości zawierania ww. porozumień i decyzji przez spółdzielnie, które zostały ustanowione przez producentów mleka i są aktywne w sektorze mleka i przetworów mlecznych zgodnie z przepisami krajowymi. Jak wyjaśniła Komisja, chodzi o umożliwienie zawierania porozumień/decyzji między spółdzielniami.

Jest to dobra propozycja, by czasowo zezwolić na działanie samoregulacji w produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że to jest dobrowolność, ale już teraz kilka państw członkowskich myśli o tym bardzo poważnie i dla takiej wyjątkowej sytuacji powinna być też zgoda naszego kraju – mówi Agnieszka Maliszewska.

Innym ważnym elementem działania podjętym przez komisarza Paula Hogana jest inicjatywa misji gospodarczych z działem przedstawicieli krajów UE. W najbliższej, kwietniowej, do Chin i Japonii.

Z Polski do Grupy Wysokiego Szczebla z Polski zaproszono mnie, więc będę miała przyjemność reprezentowania podczas tych spotkań polskiej branży mleczarskiej i głosu naszego kraju – podsumowuje Agnieszka Maliszewska.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *