Kiedy kosić zielonki?

Użytki zielone to źródło taniej, pełnowartościowej paszy objętościowej dla bydła. Już niebawem pierwsze koszenie zielonki. 

Zielona masa zebrana w koszeniu to materiał wyjściowy do produkcji smakowitej paszy dla bydła – sianokiszonki i siana. Koszenie zielonki łąkowej zależy od fazy wzrostu roślin. Wartość pokarmowa również zależy nie tylko od składu gatunkowego runi, ale również od terminu koszenia.

Użytki zielone – źródło cennej paszy objętościowej

Zielonka – surowiec na dobrą paszę

Materiał do produkcji paszy objętościowej charakteryzuje się cechami, które sprawiają, że nadaje się on do konserwacji – kiszenia i suszenia. Są nimi: zawartość suszej masy, zdolność szybkiej utraty wody, zawartość cukrów prostych. W procesie produkcji kiszonek stosuje się preparaty zakiszające, zawierające szczepy bakterii fermentacji mlekowej, aby ułatwić proces zakiszania. Zielonka zawiera mniej cukrów więc takie produkty są ułatwieniem w przygotowaniu dobrej jakości kiszonki.

Termin koszenia zielonek

Czas przystąpienia do pierwszych pokosów zależy od wielu czynników. Przede wszystkim w grę wchodzi przeznaczenie zielonki, i to czy będziemy produkować z niej kiszonkę, czy siano. Innym ważnym czynnikiem jest pogoda, a także fazy rozwoju traw, które dominują w runi. W standardowych dla Polski warunkach atmosferycznych, z czym nota bene ostatnio bywa różnie, terminy pokosów są następujące:

  • łąki 2-kośne – 25.05-10.06 i 1-15.08;
  • łąki 3-kośne – 20-25.05, 1-10.07, 5-15.09;
  • łąki 4-kośne – 15-20.05, 25-30.06, 5-10.08, 15-20.09
termin koszenia zielonek

Wiele czynników decyduje o terminie pokosu. Jednym z nich jest przeznaczenie zielonek

Co jeszcze wpływa na termin pokosów

W okresie pierwszego odrostu traw stwierdza się największą zawartość cukrów prostych, dlatego pierwszy pokos nadaje się bardziej na kiszenie. W przypadku użytków o trzech pokosach, część pokosu 1. i cały 2. wykorzystuje się na produkcję siana. Natomiast, również część zielonki z 1. pokosu i cały 3. pokos przeznacza się na zakiszanie. Najlepszy czas zbiorów traw pod kiszonkę, to początek kłoszenia do wyrzucania wiech, a roślin motylkowych – w okresie pączkowania do początku kwitnienia. Pora dnia również ma znaczenie dla produkcji dobrej jakości kiszonki. Podaje się, że najlepszym czasem jest koszenie trawy w godzinach południowych i popołudniowych, ze względu na większą zawartość cukrów prostych w roślinach o tej porze dnia. Jak widać o jakości paszy decyduje precyzja zbioru i to, w jakim terminie zostanie zebrana zielonka. Nie można zapomnieć również o innych czynnikach, które mają wpływ na jakość produktu – procesie kiszenia, suszenia oraz przechowywania paszy.

Źródło: agro-technika.pl

RGT JakuzziKup teraz 5% rabatu na nasiona rzepaku od 3 j.s. RGT Jakuzzi

Dlaczego kury nie znoszą jajek?

Na jakie parametry warto zwrócić uwagę, by kury znosiły dużo dobrych jaj? Dlaczego czasami zwierzęta nie znoszą jaj?

19 maja 2019

Jak przebiega trawienie w żwaczu?

Żwacz stanowi centrum dowodzenia całego układu pokarmowego krowy. Dowiedz się, jakie procesy w nim zachodzą!

26 maja 2019

Mastitis – cichy wróg stada

Stany zapalne gruczołu mlekowego krów stanowią istotny element, ograniczający efektywność produkcji mleka. Jak im zapobiec?

17 czerwca 2019