Kiedy ruszą płatności bezpośrednie?

Download PDF

Zaliczki na płatności bezpośrednie będą wypłacane od 17 października 2016 r. bez konieczności składania wniosków. Ci hodowcy, którzy chcą zakończyć produkcję trzody chlewnej, złożyli stosowne oświadczenia.

Zaliczki z związku z płatnościami bezpośrednimi

– Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r., w wysokości iloczynu 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności. Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników – podaje ARiMR. – Zaliczki będą przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.

Kontrolowani rolnicy

W wypłatach nastąpią pewne korzystne zmiany z punktu widzenia rolników, ponieważ zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. W 2015 r. nie było to możliwe. Dla przypomnienia: jest to rutynowa kontrola zgodności zawartych danych we wniosku o płatności bezpośrednie ze stanem faktycznym. W ubiegłym roku 2015 MRiRW podawało do wiadomości: „ Z uwagi na wynikającą z przepisów Unii Europejskiej konieczność zakończenia sprawdzania warunków kwalifikowalności przed wypłatą zaliczkowych płatności, brak jest możliwości wypłaty zaliczek dla wszystkich rolników ubiegających się o wsparcie”. W tej sprawie aktywnie interweniowała w imieniu rolników Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR), co przyniosło rezultaty. W obecnym 2016 r. przepisy zostały zmienione, wobec czego w/w informacja MRiRW przestała obowiązywać.

płatności bezpośrednie i program bioasekuracji

W wypłatach nastąpią pewne korzystne zmiany z punktu widzenia rolników, ponieważ zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu.

– Często jest tak, że kontrole odbywają się w czerwcu, a nawet maju. Z tego powodu ci rolnicy musieliby na pieniądze czekać dłużej od pozostałych niekontrolowanych rolników, czyli bardzo długo. Jeżeli nawet byłyby nieprawidłowości to kara w żadnym razie nie wynosiłaby więcej niż 70% stawki danej płatności. Ci, którzy obarczeni są kontrolą stanowią 5% ogółu rolników i to ich dotyczy ta korzystna zmiana, o którą zabiegaliśmy–  tak twierdzi prezes Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Sankcje

Zaliczki otrzymają także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości np. nie utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami.

– W każdym przypadku, kiedy z powodu stwierdzenia niezgodności między danymi podanymi we wniosku o przyznanie płatności oraz załącznikach graficznych, które nie zostały wyjaśnione przez producenta rolnego, a stwierdzonymi w kontroli administracyjnej i/lub kontroli na miejscu (jeśli taka kontrola była przeprowadzona) stanem faktycznym, na wnioskodawcę zostaną nałożone sankcje – podaje ARiMR

płatności bezpośrednie i program bioasekuracji

Program bioasekuracji, dotyczy obszaru północno-wschodniej Polski.

W przypadku np. zawyżenia powierzchni zadeklarowanej we wniosku w stosunku do powierzchni faktycznie użytkowanej, ustala się w pierwszym rzędzie obszar zawyżonej płatności. Następnie oblicza się wysokość sankcji jako krotność powierzchni gruntów zawyżonej przez wnioskodawcę. Sankcje nie są więc karami pieniężnymi tylko zmniejszeniem przyznanych płatności.

Zaliczki będą przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

ARiMR

Program bioasekuracji

Program bioasekuracji, dotyczy obszaru północno-wschodniej Polski. Wprowadzono go w celu ochrony trzody chlewnej przed ASF. Zostali nim objęci rolnicy z woj. podlaskiego z następujących powiatów:

  • augustowskiego: gm. Lipsk,
  • białostockiego: gm. Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,
  • sokólskiego: gm. Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,
  • hajnowskiego: gm. Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka.

Jak już informowaliśmy 10 sierpnia 2016 r. minął termin na złożenie oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

– Do 10 lipca 19 rolników złożyło oświadczenia z pow. hajnowskiego, 13 z pow. sokólskiego do 10 sierpnia złożyło 3 z pow. hajnowskiego i 4 z pow. sokólskiego. Ten program jest przedłużeniem programu z 2015 r. i wtedy złożyła spora ilość rolników. Obecnie ilość rolników była niewielka, gospodarstwa również niewielkie, posiadające po kilka świń. Jedno gospodarstwo (duże) nie zdążyło złożyć oświadczenia – podaje Henryk Grabowski, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o